Jaunumi
NVA direktore Evita Simsone

20. janvārī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone piedalās konferencē "Women4IT: ceļš uz dzimumu līdztiesību digitālajā jomā", lai diskutētu par kopīgu darbu dzimumu nevienlīdzības mazināšanā tehnoloģiju jomā un informētu par publiskā un privātā sektora partnerības labo praksi.

Publiskā un privātā sektora partnerības ietvaros NVA un Eiropas nodarbinātības dienestu tīkls PES veido kopīgus projektus un pakalpojumus, sadarbojas ar nozaru organizācijām un arodbiedrībām, dalās labajā praksē, lai izzinātu dažādu jomu vajadzības, rastu jaunas idejas un pieejas, un īstenotu pasākumus, kas ietekmē darba tirgu. 

Sadarbībā ar privāto sektoru NVA ir veiksmīgi īstenojusi apmācības digitālajā jomā - neformālās izglītības apmācības bezdarbniekiem un darba meklētājiem, profesionālās izglītības apmācības bezdarbniekiem, kā arī tiešsaistes apmācības, kā bezdarbniekiem un reģistrētajiem darba meklētājiem, tā arī nodarbinātajiem. 

Partnerība ar privāto sektoru ir devusi iedvesmu jaunām idejām, piesaistījusi sabiedrības uzmanību, popularizējot PES, un devusi iespēju aktualizēt problēmjautājumus un rast tiem praktiskus risinājumus, klienti ir ieguvuši pakalpojumus, kas ir labāk piemēroti katras mērķa grupas vajadzībām un sabiedrībai kopumā, bet nodarbinātības dienesti kļuvuši atvērtāki un spēj labāk piemēroties klientu un sadarbības partneru vajadzībām.

Women4IT ir starptautiska iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti digitālajā ekonomikā Eiropā, piedāvājot jaunietēm apgūt darba tirgū pieprasītās digitālās prasmes.

Konferences gaitā tiks meklēti veidi kā iesaistīt jaunietes digitālajā sektorā, pētīta pašreizējā sieviešu darba situācija tehnoloģiju jomā, jauniešu nodarbinātības veicināšana Eiropā un starpnozaru sadarbība. Tāpat tiks pārrunāta iniciatīvas Women4IT darbība pēdējos trīs gados un nākotnes plāni. Konferences noslēgumā tiks pasniegtas Women4IT balvas darba devējiem, iestādēm un citām organizācijām, kas ar savu darbu atbalstījušas iniciatīvas mērķus.

NVA direktore Evita Simsone piedās starptautiskajā konferencē “Women4IT: Path towards gender equality in digital”