Jaunumi
Vizualizācija "NVA atbalsts biznesa ideju īstenošanā": NVA logo, saturs, foto

Kopš 2008.gada Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) bezdarbnieka statusā reģistrētajiem klientiem piedāvā atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Šī gada 1.ceturksnī dalību NVA Pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai jau ir uzsākuši 192 NVA reģistrētie klienti: 127 sievietes un 65 vīrieši. 

2023.gadā Pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai tiek iesaistīti tie NVA reģistrētie klienti, kuriem ir piešķirts bezdarbnieka statuss un kuri izteikuši vēlmi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību. Šogad komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanas atbalsta pasākumos plānots iesaistīt kopumā līdz 400 NVA klientiem.

Pasākumu dalībnieki piedalās vebinārā, apgūstot vai pilnveidojot zināšanas, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības uzsākšanai un iesniedz vērtēšanai biznesa idejas. Potenciāli dzīvotspējīgāko biznesu ideju iesniedzēji  saņem profesionālu konsultantu individuālās konsultācijas biznesa plāna izstrādes jautājumos, bet kad biznesa plāni tiek sagatavoti un iesniegti, tos izvērtē uzņēmējdarbības jomas eksperti un nosaka  perspektīvākos. Biznesa plānu izvērtēšanā tiek ņemta vērā gan biznesa plāna izstrādes kvalitāte, gan konkrētā projekta dzīvotspēja un atbilstība esošajiem darba tirgus apstākļiem, gan paredzēto ieguldījumu izlietojuma pamatojums, kā arī citi kritēriji. Konsultantu pakalpojumu nodrošina SIA “Konsorts”, bet ekspertu pakalpojumu -  SIA “Con Fide”.

Ar perspektīvāko biznesa plānu autoriem NVA noslēdz sadarbības līgumus un piedāvā gan konsultatīvu, gan finansiālu atbalstu: konsultācijas biznesa plāna īstenošanas pirmajā gadā - ikmēneša dotāciju (750 eiro mēnesī) pirmos sešus darbības mēnešus, vienreizēju dotāciju komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai (līdz 5000 eiro), bet otrajā biznesa plāna īstenošanas gadā dalībnieki var pretendēt  uz vienreizējas dotācijas uzņēmējdarbības vai pašnodarbinātības attīstībai saņemšanu (līdz 5000 eiro). Ja pasākuma dalībniekam ir invaliditāte, NVA viņam finansē biznesa plāna īstenošanas vietas pielāgošanu (līdz 1000 eiro). Atbalstīto biznesa plānu īstenošanas gaitu NVA uzrauga divus gadus.

2022.gadā Pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai piedalījās 152 NVA reģistrētie klienti, ekspertu izvērtēšanai tika iesniegti 94 biznesa plāni, no tiem 70 biznesa plānus eksperti bija novērtējuši kā perspektīvākos un ieteica tos NVA atbalstam. Visvairāk atbalstāmo biznesa plānu 2022.gadā bija Rīgas reģionā (22) un Kurzemē (15), Vidzemē NVA atbalstam eksperti ieteica 13 biznesa plānus, Latgalē – 10 un Zemgalē -  10.

Lielākā skaitā 2022.gadā atbalstīto biznesa plānu autori uzņēmējdarbību ir uzsākuši tādās jomās kā lauku tūrisms un viesu izmitināšana (4), apzaļumošanas un labiekārtošanas pakalpojumi (3), grafiskais dizains un vides dizains (4). Biznesa idejas tiek īstenotas arī mājražojumu izstrādē, grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā, produktu jaunajām māmiņām izgatavošanā, tirdzniecībā, veselības vingrošanas studijas izveidē, attīstošo rotaļlietu bērniem izgatavošanā, kosmētikas ražošanā, autoremonta darbnīcas atvēršanā, tekstilizstrādājumu apdrukā un citās uzņēmējdarbībās jomās.