EURES Jaunumi
Stilizētas kāpnes, uz kurām uzzīmēts ejošs cilvēks, roka ar baltu piedurkni, teksts, NVA un Eiropas Savienības logo

Eiropas Savienības logo

ESF projekts Nr.7.1.2.1/15/I/001 “EURES tīkla darbība Latvijā”

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 19. līdz 23.oktobrim visā Latvijā rīkoja akciju “Karjeras dienas darba meklētājiem”. Piedalīties akcijā un saņemt atbalstu darba meklēšanā un karjeras veidošanā varēja ikviens iedzīvotājs, kurš meklēja darbu vai vēlējās to mainīt. Šogad karjeras dienu aktivitātes, ņemot vērā Covid-19 infekcijas apdraudējumu, tika īstenotas ne tikai klātienē, bet arī tiešsaistē.

Ikviens interesents jebkurā no NVA filiālēm varēja piedalīties darba interviju simulācijās - klātienē vai attālināti ZOOM vietnē NVA karjeras konsultantu vadībā izspēlēt dažādas ar darba pārrunām saistītās situācijas, lai praktiski sagatavotos darba intervijām. Klātienē darba interviju simulācijās piedalījās 275 interesenti 22 NVA filiālēs. Vislielākais darba interviju simulāciju dalībnieku skaits bija NVA filiālēs Rīgā, Ventspilī  un Dobelē. Attālināti ZOOM vietnē notika 28 nodarbības karjeras konsultantu vadībā, tai skaitā arī grupu darba interviju simulācijas.

NVA apkopoja karjeras konsultantu novērojumus un secinājumus. Tā, piemēram, NVA Siguldas filiāles karjeras konsultante Gunta Jumiķe secina, ka, strādājot grupā, klienti ir daudz atvērtāki interviju spēlēm. Novērots, ka darba meklētāji labprāt izmanto arī NVA e-mācību moduli “Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai”. NVA Jēkabpils filiāles Aizkraukles Klientu apkalpošanas centra karjeras konsultante Gunita Freiberga novērojusi, ka visvairāk darba interviju simulācijas novērtē klienti, kuri gatavojas reālām darba pārrunām. NVA Alūksnes filiāles karjeras konsultante Sanita Rušķe uzskata, ka, gatavojoties darba intervijai, jāņem vērā arī to, ka darba devējs pretendentam var uzdot specifiskus un iepriekš neparedzētus jautājumus. Šādi darba devējs var pārbaudīt iespējamā darbinieka stresa noturību dažādās neparedzamās situācijās. NVA Cēsu filiāles karjeras konsultante Iveta Gutāne min, ka darba meklētājiem ir ļoti svarīgi izprast arī to, kā notiek vajadzīgo darbinieku atlase. Klienti norāda uz atgriezeniskās saites trūkumu saziņā ar darba devēju, jo bieži bez atbildēm paliek jautājumi - kāpēc pēc šķietami veiksmīgas darba intervijas kvalificēts darbinieks nav pieņemts darba vai, piemēram, situācijā, kad CV norādītā kvalifikācija un darba pieredze atbilst darba devēja prasībām, bet pretendents netiek uzaicināts uz pārrunām.

NVA akcijas “Karjeras dienas darba meklētājiem” ietvaros 21.oktobrī tika rīkota tiešsaistes karjeras diena “Ko darīt šodien, lai būtu konkurētspējīgs darba tirgū rīt?”, lai interesentus iepazītinātu ar pārkvalifikācijas un profesionālās attīstības iespējām, ko šobrīd piedāvā starptautiskā tālmācības platforma “Coursera”, NVA, Cēsu Digitālais centrs, Starptautiskā biznesa centru asociācija “ABSL Latvia”, informācijas tehnoloģiju uzņēmums “Accenture”, kā arī “Swedbank”, “Rimi Latvia”, "MSC Latvia" un “UpMatched”. Tiešsaistes karjeras dienas skatījumu skaits sociālās vietnes Facebook NVA kontā sasniedza 5 tūkstošus.