Jaunumi
Attēls ir sadalīts divās daļās. Pirmajā daļā teksts un logo. Otrajā daļā fotogrāfija: klaviatūra ar Latvijas karogu un sieviete sēž pie datora un mācās. Apraksts zem attēla.

Lai veicinātu nodarbināto un pašnodarbināto personu konkurētspēju darba tirgū, piedāvājot zināšanu un prasmju nepārtrauktas pilnveidošanas iespējas, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 2024.gada 24.aprīļa atsāk pretendentu pieteikumu pieņemšanu angļu valodas izglītības programmu apguvei. Mācības ir bez maksas, tās tiek īstenotas Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda projekta “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” mūžizglītības pasākumu ietvaros, izmantojot kuponu metodi.

NVA mūžizglītības pasākumos tiek iesaistīti nodarbinātie un pašnodarbinātie, kuru izglītība un prasmes ir nepietiekamas konkurētspējai darba tirgū vai vecums ir 50 gadi un vairāk, vai ir noteikta invaliditāte, vai invaliditāte ir prognozējama.

Angļu valodas apguvē NVA plāno iesaistīt apmēram divus tūkstošus nodarbināto un pašnodarbināto, kuriem nepieciešams pilnveidot vai apgūt angļu valodas zināšanas.

Atgādinām, ka NVA mūžizglītības pasākumu ietvaros turpinās nodarbināto un pašnodarbināto pieteikšanās arī datorzinību programmu un valsts valodas apguvei. Vēršam Jūsu uzmanību, ka pieteikšanās valsts valodas programmu apguvei tiks pārtraukta 2024. gada 15.maijā, atsākt valsts valodas prasmju pilnveides piedāvājumu plānots 2024.gada augustā.

Pieteikties dalībai mūžizglītības pasākumos iespējams NVA tīmekļvietnes sadaļā: