Jaunumi

Aicinām klientus, kuri plāno Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) iesniegt pieteikumu bezdarbnieka statusa iegūšanai, reģistrēties statusam elektroniski. Lai korekti izvērtētu Jūsu atbilstību bezdarbnieka statusa iegūšanai, aicinām iesniegumu iesniegt ne agrāk kā nākamajā dienā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas.   

Lai NVA CV un vakanču portālā pieteiktos bezdarbnieka statusam, ne agrāk kā nākamajā dienā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas jāveic šādi soļi:

  • 1. solis – Atveriet NVA CV un vakanču portālu (https://cvvp.nva.gov.lv);
  • 2.solis – Autorizējieties, izmantojot vienu no portāla latvija.lv autentifikācijas veidiem;
  • 3.solis – Izvēlēties iespēju "Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam";
  • 4.solis – Izvēlēties iespēju "Pieteikties bezdarbnieka statusam" un norādiet NVA filiāli, ar kuru vēlaties sadarboties;
  • 5.solis – Lejupielādējiet un aizpildiet iesniegumu bezdarbnieka statusa piešķiršanai (paraksts nav vajadzīgs);IESNIEGUMS bezdarbnieka statusa piešķiršanai
  • 6.solis – ! Aizpildītu iesniegumu WORD formātā saglabājiet kā pielikumu un nosūtiet NVA.  

Detalizētāka informācija par pieteikšanos bezdarbnieka statusa iegūšanai: šeit

Vēršam Jūsu uzmanību, ka NVA CV un vakanču portālā autentificēties var gan ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, uzklikšķinot uz attiecīgās bankas ikonas, gan ar elektronisko parakstu, gan ar eParaksts mobile. Atgādinām, ka joprojām neklātienē iesniegumu bezdarbnieka statusa piešķiršanai iespējams iesniegt arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv ar e-pakalpojuma Iesniegums iestādei starpniecību (e-paraksts nav nepieciešams).

Piesakoties bezdarbnieka statusam portālā latvija.lv, neaizmirstiet augšupielādēt aizpildītu iesniegumu un pievienot to kā pielikumu! Lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu, ja persona atbilst visiem Bezdarbnieku un darba meklētāja atbalsta likumā noteiktajiem kritērijiem bezdarbnieka statusa iegūšanai, NVA pieņem vienas darba dienas laikā.

Lēmums un informācija par bezdarbnieka tiesībām un pienākumiem tiek nosūtīta klientam rakstiski. Savukārt gadījumā, ja datu pārbaudes rezultātā ir konstatēts, ka persona neatbilst bezdarbnieka statusa iegūšanai, tiek nosūtīts lēmums par atteikumu piešķirt bezdarbnieka statusu.

Lai Jums izmaksājamais bezdarbnieka pabalsts tiktu aprēķināts no pirmās bezdarbnieka statusa piešķiršanas dienas, Jums papildus ir jāiesniedz iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, kas atrodams tīmekļa vietnē - https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts.  

Saistībā ar bezdarbnieka pabalsta jautājumiem aicinām sazināties ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru www.vsaa.gov.lv.