Informācija presei Jaunumi
ESF logo, NVA logo

Aicinām darba devējus piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) konferencē “Iekļaujošas nodarbinātības iespējas un izaicinājumi”, kas 2023.gada 8.decembrī no plkst. 10.00 līdz 15.00 norisināsies viesnīcas “Riga Islande Hotel” Lielajā zālē (Ķīpsalas ielā 2, Rīgā). Konference veltīta Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” noslēgumam. Pasākuma dalībnieki - Labklājības ministrijas, NVA, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA), nevalstisko organizāciju pārstāvji un darba devēji - atskatīsies uz projekta sasniegtajiem rezultātiem, dalīsies sadarbības pieredzē un uzklausīs veiksmes stāstus, bet pasākuma otrajā daļā norisināsies diskusija par iekļaujošas nodarbinātības nozīmi un iespējām.  

Dalībai konferencē lūdzam reģistrēties šeit: https://forms.gle/uFW9Nq36Ay38k5LaA

ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” īstenošanu NVA uzsāka 2015.gada 2.februārī,  lai veicinātu nelabvēlīgā situācijā esošu bezdarbnieka statusā reģistrēto klientu, tostarp ilgstošo bezdarbnieku un personu ar invaliditāti, iekārtošanos pastāvīgā darbā un iekļaušanos sabiedrībā. Projekta īstenošana noslēdzas 2023.gada 31.decembrī.

ESF logo

ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001