Jaunumi
Foto kolāža
PES logo

30. un 31. martā attālināti norisinājās Baltijas valstu nodarbinātības dienestu savstarpējās mācīšanās seminārs "Personāla vadība un iekšējā komunikācija Baltijas valstu nodarbinātības dienestos”. Semināra laikā Igaunijas, Lietuvas un Latvijas nodarbinātības dienestu pārstāvji apmainījās ar pieredzi darba organizēšanā Covid-19 pandēmijas laikā, kā arī pārsprieda darba ieradumu maiņas ietekmi uz personālu un darba tirgu gan pandēmijas apstākļos, gan nākotnē.

Latvijas Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) savstarpējās mācībās pārstāvēja direktora vietniece Aiga Balode, kura iepazīstināja semināra dalībniekus ar NVA interesanto pieredzi apmācot darbiniekus kiberdrošības jautājumos. Personāla speciāliste Elīna Auna stāstīja kā nodrošināt kvalitatīvu attālināto darbu, bet Jelgavas filiāles vadītājs Aigars Rublis informēja par iekšējās komunikācijas jautājumiem.

Lietuvas nodarbinātības dienesta IT nodaļas vadītājs Darius Žalalis dalījās pieredzē kā strauji attīstīt digitālās prasmes. Komunkācijas daļas galvenā speciāliste Jūrate Ablačinskaite semināra dalībniekus informēja par rīkiem un līdzekļiem, kurus organizācija var izmantot, lai nodrošinātu darbinieku psiholoģisko labklājību pandēmijas laikā. Komunikācijas nodaļas vadītājs Ļuds Dapkus, savukārt, stāstīja par pieredzi pārmaiņu laikā ieviešot jaunas iekšējās komunikācijas metodes.

Igaunijas bezdarba apdrošināšanas fonda Personāldaļas vadītāja Kristīna Palma stāstīja par galvenajām atziņām, kuras Igaunijas kolēģi guvuši Covid-19 pandēmijas laikā, kā arī kopā ar Pērnavas apriņka departamenta vadītāju Gerli Mecu informēja par pieredzi rūpējoties par darbinieku garīgo veselību pārmaiņu laikā. Savukārt personāla vadības speciāliste Karina Kallasa stāstīja par darbinieku digitālo prasmju attīstīšanu. Attīstības depertamenta vadītāja Gerli Āsa semināra dalībniekus informēja par karjeras pakalpojumu reformas ieviešanu Igaunijā. OÜ Mindsweeper Personības izaugsmes treneris Raimo Ilavere dalījās pieredzē par savas komandas garīgās veselības uzturēšanu.

Baltijas valstu nodarbinātības dienestu sadarbības ietvaros ik gadu tiek organizēti triju valstu nodarbinātības dienestu darbinieku semināri, mācību vizītes, pieredzes  un savstarpējās mācīšanās pasākumi. Eiropas Savienības valstu nodarbinātības dienestu tīkls (PES) ir izveidots 2014.gadā ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu par ciešāku sadarbību starp Eiropas valstu nodarbinātības dienestiem. Tīklā darbojas visu Eiropas Savienības dalībvalstu nodarbinātības dienestu vadītāji un Eiropas Komisijas pārstāvji.