Jaunumi
NVA logo, tekstuāls saturs

Saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likuma prasībām no 2023. gada 1. janvāra visām juridiskām personām (komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un nevalstiskajām organizācijām) saziņai ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA)  jāizmanto oficiālā elektroniskā adrese. Oficiālās elektroniskās adreses informācijas sistēmas pieejamība tiek nodrošināta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv un citā veidā, izmantojot programmsaskarni.

Oficiālās elektroniskās adreses konta lietotājs NVA oficiālās elektroniskās adreses kontam var piekļūt:

  1. valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmā pieejamos kvalificētus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus vai Eiropas Komisijai paziņotajās elektroniskās identifikācijas shēmās iekļautos elektroniskās identifikācijas līdzekļus, kas atbilst augstam uzticamības līmenim atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulai (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK;
  2. ar programmsaskarni, izmantojot oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas pārziņa noteiktos starpsistēmu autorizācijas līdzekļus;
  3. valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumu vadības atbalsta risinājumā www.parvaldiba.lv, izmantojot tā pārziņa noteiktos identifikācijas līdzekļus.

Atgādinām, ka oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, un tās pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VARAM).

Vizualizācija