Jaunumi
Attēls ir sadalīts divās daļās. Pirmajā daļā teksts un logo. Otrajā daļā fotogrāfija: klaviatūra ar Latvijas karogu un sieviete sēž pie datora un mācās. Apraksts zem attēla.

2024.gada 15.maijā Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāk mācību kuponu izsniegšanu nodarbinātām un pašnodarbinātām personām angļu valodas apguvei Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda projekta “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” mūžizglītības pasākumu ietvaros. Mācības ir bez maksas, tās tiek īstenotas izmantojot kuponu metodi.

NVA mūžizglītības pasākumos tiek iesaistīti nodarbinātie un pašnodarbinātie, kuru izglītība un prasmes ir nepietiekamas konkurētspējai darba tirgū vai vecums ir 50 gadi un vairāk, vai ir noteikta invaliditāte, vai invaliditāte ir prognozējama.

Angļu valodas apguvē NVA plāno iesaistīt apmēram divus tūkstošus nodarbināto un pašnodarbināto, kuriem nepieciešams pilnveidot vai apgūt angļu valodas zināšanas.

Atgādinām, ka līdz 2024. gada 31. maijam vēl turpinās nodarbināto un pašnodarbināto pieteikšanās arī  datorzinību programmu apguvei NVA mūžizglītības pasākumu ietvaros, savukārt pieteikšanās valsts valodas programmu apguvei 2024. gada 15.maijā tika pārtraukta. Atsākt  datorzinību un valsts valodas prasmju pilnveides piedāvājumu plānots 2024.gada 3.ceturksnī.

Detalizētāka informācija par mūžizglītības pasākumiem nodarbinātām personām izlasāma NVA tīmekļvietnes sadaļā: