Jaunumi
Teksts, NVA logo, taustatūra, roka, pildspalva, logo LU OPEN MINDED

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar Latvijas Universitāti (LU) piedāvā iespēju NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem un reģistrētajiem darba meklētājiem bez maksas apgūt vairākus kursus attālinātās izglītības platformā “LU Open Minded”.

Līdz 2021.gada 5. februārim NVA reģistrētie bezdarbnieki un reģistrētie darba meklētāji var pieteikties savā NVA filiālē bezmaksas piekļuves saņemšanai "LU Open Minded" tiešsaistes mācību kursam Finanšu antropoloģija. Lekcijas par naudas nozīmikuru pasniedz Andris Šuvajevs, un mācību kursam Gribasspēks, kuru pasniedz Ansis Jurģis Stabings. Bezmaksas mācības jāpabeidz 120 dienu laikā no piekļuves saņemšanas dienas!

Mācību kurss “Finanšu antropoloģija. Lekcijas par naudas nozīmi”

paplašina skatījumu uz daudziem ar finanšu apriti saistītiem jautājumiem. Kā darbojas mūsdienu finanšu sistēma, un kādu lomu tajā spēlē valstis? Vai nauda ir tikai sauss ekonomikas rīks, vai arī tā iemieso kosmoloģisku, politisku un morālu vēstījumu par mūsu sociālo dzīvi? Vai mēs varam labāk atbildēt uz šodienas izaicinājumiem, ja pievēršamies risinājumiem, kuru vēsture ir aizmirsta un izdzēsta? Latvijas valsts un tās iedzīvotāju aktuālie ekonomiskie izaicinājumi tiek skatīti gan vēstures, gan teorijas kontekstā. Kursa pilns apraksts ir atrodams šeit: https://openminded.lv/index.php/pastavigs/finansu-antropologija/193/

Mācību kurss “Gribasspēks”

atklāj gribasspēka un sasniegumu ideoloģijas alternatīvas, kā arī tradicionālā gribasspēka skatījuma ietvaros aplūko tā saistību ar cilvēka brīvību, emocijām, stresu un spēju sasniegt savus mērķus. Tiek piedāvāti paņēmieni un tehnikas, kas var palīdzēt iepazīt sevi, kā arī attīstīt un stiprināt savu gribasspēku. Kursa pilns apraksts pieejams šeit: https://openminded.lv/index.php/pastavigs/gribasspeks/2332/

Mācību kurss "Praktiskā makroekonomika"

Atgādinām, ka NVA reģistrētie bezdarbnieki un reģistrētie darba meklētāji attālinātās izglītības platformā “LU Open Minded” jebkurā laikā var apgūt video lekciju kursu  "Praktiskā makroekonomika", kas populārzinātniskā veidā izskaidro makroekonomikas ietekmi ikviena cilvēka dzīvē un dažādus makroekonomikas jēdzienus, tādus kā, piemēram, “procentu likme”, “cenu līmenis”, “bezdarbs un nodarbinātība”, “valūtas maiņas kurss”, “investīcijas”, “maksājumu bilance” u.c. Kursu pasniedz Latvijas Universitātes asociētā profesore Sandra Jēkabsone. Par kursa uzsākšanu un pabeigšanu lūdzam informēt savu NVA filiāles atbildīgo darbinieku. Kursa apraksts ir pieejams šeit: https://openminded.lv/index.php/sandra-jekabsone-praktiska-makroekonomika/

Piesakoties NVA filiālē kādam no kursiem, dažu dienu laikā uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi Jums tiks nosūtīta piekļuves saite. Tiem klientiem, kuri jau iepriekš bija pieteikušies mācībā platformā “LU Open Minded”, piekļuve būs atrodama klienta profilā. Mācības jāpabeidz 120 dienu laikā no piekļuves saņemšanas dienas!