Jaunumi
Teksts, telefoni, dators, komunikācija, darbs birojā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) informē, ka saistībā ar drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai līdz 2021.gada 6.aprīlim klientiem klātienes apmeklējuma vietā konsultācija notiek neklātienē – telefoniski.

Vēršam uzmanību!

Klātienē noteiktā apmeklējuma laikā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, jāierodas tikai tad, ja telefoniska konsultācija nav iespējama.

Iesniegumi par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanu tiek pieņemti tikai attālināti!

Lai bezdarbnieka statusam pieteiktos elektroniski NVA CV un vakanču portālā, ne agrāk kā nākamajā dienā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas jāveic šādi soļi:

 1. solis
 2. solis
  • Autorizējieties, izmantojot vienu no portāla latvija.lv autentifikācijas veidiem;
 3. solis
  • Izvēlēties iespēju "Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusam";
 4. solis
  • Izvēlēties iespēju "Pieteikties bezdarbnieka statusam" un norādiet NVA filiāli, ar kuru vēlaties sadarboties;
 5. solis
 6. solis
  • Aizpildītu iesniegumu WORD formātā saglabājiet kā pielikumu un nosūtiet NVA.

Ja klientam nav iespējas elektroniski pieteikties bezdarbnieka statusam, to var izdarīt, iesniegumu izdrukājot, aizpildot un ieliekot filiāles pastkastītē.