Jaunumi Karjeras konsultācijas
NVA logo, teksts un klēpjdators

Jebkuram interesentam Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) nodrošina iespēju saņemt attālināti individuālas karjeras konsultācijas:

  • Praktiskais atbalsts CV un motivācijas vēstules sagatavošanā;
  • Informatīvais atbalsts darba meklēšanas jautājumos;
  • Sagatavošanās darba intervijai;
  • Profesionālās piemērotības noteikšana;
  • Veiksmīga profesijas maiņa.

Lai pieteiktos attālinātai karjeras konsultācijai, klientam pa tālruni vai ar e-pasta starpniecību jāsazinās ar NVA filiāli (kontakti: https://www.nva.gov.lv/lv/filiales).

NVA reģistrētie bezdarbnieki vai darba meklētāji karjeras konsultācijai var pieteikties arī no sava profila CV un vakanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/)!

Attālinātās konsultācijas laikā klientam nepieciešams tālrunis, dators ar interneta pieslēgumu, e-pasts un iespēja atvērt MS Word un PDF dokumentus.

Karjeras konsultācijas “Praktiskais atbalsts CV un motivācijas vēstules sagatavošana” laikā karjeras konsultants palīdz izvēlēties piemērotu darba piedāvājumu, sagatavot pieteikumu dokumentus un vizuāli tos noformēt, izveidot CV saturu atbilstoši darba piedāvājumam un uzrakstīt motivācijas vēstuli.

Karjeras konsultācijas “Informatīvais atbalsts darba meklēšanas jautājumos” laikā klients iegūst informāciju par pieprasījumu darba tirgū un izglītības iespējām, uzzina, kādas viņam piemērotas brīvās darba vietas ir pieejamas, karjeras konsultants arī palīdz uzrakstīt motivācijas vēstuli un CV vai pielāgot tos konkrētajai vakancei.

Karjeras konsultācijas “Sagatavošanās darba intervijai” laikā klients noskaidro, kas ir darba intervija, kā tai sagatavoties, kā ģērbties un uzvesties, kādi jautājumi darba pārrunās visbiežāk tiek uzdoti. Notiek arī darba intervijas simulācija (lomu spēle).

Karjeras konsultācija “Profesionālās piemērotības noteikšana” – tā ir iespēja noteikt savu personības tipu, dotības, spējās, piemērotākās profesionālās darbības jomas, nodarbinātības veidus, uzzināt, kādas prasmes un kompetences nepieciešamas profesionālajai darbībai, kādas ir izglītības iespējas.

Karjeras konsultācija “Veiksmīga profesijas maiņa” piedāvā iespēju novērtēt esošās profesionālās spējas un kompetences, uzzināt, kādās profesijās klients var izmantot iegūtās prasmes, zināšanas un iemaņas, kā arī kādas zināšanas un prasmes ir jāiegūst papildus, un kādas ir to apguves iespējas.

Vairāk par karjeras konsultācijām lasiet: