No 1. jūlija līdz 10. augustam visos Latvijas reģionos norisinājās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) sadarbībā ar darba devējiem rīkotie pasākumi “Atvērto durvju dienas personām ar invaliditāti uzņēmumos”. Gan NVA reģistrētie, gan nereģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji ar invaliditāti apmeklēja uzņēmumus, iestādes un biedrības, lai darba vidē klātienē satiktos ar darba devējiem, iepazītu darba iespējas un darba procesu.  Piedāvājam ieskatu dažos akcijas noslēguma pasākumos Rīgā, Ķekavā un Limbažos.

3. augustā darba meklētāji ar invaliditāti apmeklēja biedrību “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”, kas cilvēkiem ar invaliditāti palīdz integrēties sabiedrībā.

Biedrības izpilddirektores vietniece Kristīne Veispale pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar “Rīgas pilsētas “Rūpju bērna” darbību un struktūru, kā arī ar šūšanas, klūdziņu pīšanas un citiem interešu pulciņiem, kas darbojas klientu dienas aprūpes centrā.  Biedrībā jau strādā vairāki darbinieki ar invaliditāti. Kristīne Veispale uzsvēra, ka darbinieki ar invaliditāti it īpaši labi izprot aprūpējamo klientu vajadzības un iedziļinās viņu problēmās.

Biedrība piedāvā darbu aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja, sociālā darbinieka un interešu pulciņa audzinātāja profesijā. Pārrunu laikā pasākuma dalībnieki saņēma arī vērtīgus padomus darbā iekārtošanās veicināšanai. Piemēram, vienai pasākuma dalībniecei tika ieteikts paaugstināt valsts valodas prasmes līmeni, un tad biedrība viņu pieņemtu darbā par interešu pulciņa audzinātāju, jo viņai ir drēbnieces šuvējas kvalifikācija. Tika sniegta arī informācija par mācību iespējām, ko piedāvā Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA). Tur iegūtās zināšanas varētu būtu ļoti noderīgas, uzsākot darbu biedrībā.

4. augustā savas durvis darba meklētājiem ar invaliditāti vaļā vēra SIA "Strazdumuiža", kas piedāvāja sētnieka un apkopēja vakances.

Darba devējs iepazīstināja ar uzņēmumu, tā darbību un darba pienākumiem piedāvātajās profesijās, parādīja arī apkopjamo teritoriju. Pasākuma dalībnieki pauda gandarījumu par iespēju iegūt tik detalizētu praktisku informāciju par potenciālo darba vietu.     

10. augustā Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti norisinājās akciju sabiedrībā “Putnu fabrikā “Ķekava””.

Personāla speciāliste Zane Krauze prezentēja uzņēmumu un tā darbību, uzsverot, ka uzņēmumā jau strādā arī darbinieki ar invaliditāti. Turklāt uzņēmums saviem darbiniekiem, kuri dzīvo Rīgā, Valdlaučos, Baložos, Bauskā un Iecavā, piedāvā apmaksātu transportu braucieniem uz darba vietu un no tās.

28. jūlijā darba meklētāji ar invaliditāti tika aicināti apmeklēt SIA "GRIMEX" Limbažos.

Laikraksta “Auseklis” 2.augusta numurā publicēts Lindas Tauriņas raksts par šo pasākumu “Te ir darbs jeb Vakances raudzības SIA Grimex”Lūk, daži fragmenti no šīs publikācijas.

(..) Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Cēsu filiāles Limbažu klientu apkalpošanas centrs organizēja tikšanos SIA Grimex Limbažos. Uzņēmumā izgatavo un apdrukā apģērbu, citas tekstilpreces, suvenīrus un dāvanas. Tikšanās bija viens no pasākumiem Latvijas uzņēmumos NVA jūlijā rīkotajās Atvērto durvju dienās personām ar invaliditāti. (..) Uzrunājot sievietes, kuras pieteicās apmeklēt uzņēmumu, SIA Grimex saimniece Malda Rozentāle atzina, ka tas aizvien paplašinās un darba kļūst vairāk. (..)

Grimex saimniece Malda Rozentāle (no labās), rādot dāmām krāsainos pludmales lakatus. Viņai blakus – Vēsma Laiviņa. Tikšanās dalībniecēm interesants šķita arī auduma ruļļu sortiments
Grimex saimniece Malda Rozentāle (no labās), rādot dāmām krāsainos pludmales lakatus. Viņai blakus – Vēsma Laiviņa. Tikšanās dalībniecēm interesants šķita arī auduma ruļļu sortiments

Ja arī visas darbavietas raudzībās atnākušās sievietes vietas Grimex neiegūs, pāris uzņēmumā pavadītās stundas noteikti nebija zemē nomests laiks. Bija interesanti parunāt par darbu un arī dzīvi. Piedevām sievietes atzina, ka ir patīkami un iedvesmojoši sastapt tādus jaunus, radošus un uzņēmīgus cilvēkus kā Malda. (..)

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Cēsu filiāles Limbažu klientu apkalpošanas centra organizētā tikšanās ar darba devēju SIA Grimex Limbažos noritēja patīkamā gaisotnē. Uzņēmuma vadītājas Maldas Rozentāles mērķis bija atrast cilvēku, kurš varētu pildīt komplektētāja pienākumus. Tikšanās dalībnieces, noklausoties viņas stāstījumā par to, kādi būs darba pienākumi, nosprieda, ka tas nebūs vienveidīgs. Prece ir ļoti dažāda: krekliņi, apdrukātas krūzītes, zeķes, cepures un citas, jāteic, ļoti glītas un krāsainas lietas, ko meistaro M. Rozentāle. Acīmredzams arī tas, ka uzņēmēja ir ļoti radoša, tālab saiņotājam aizvien būs iespēja darba procesā papriecēt acis ar kaut ko jaunu. (..)

Tikšanās rīkotāja, NVA Cēsu filiāles Limbažu klientu apkalpošanas centra vadošā nodarbinātības organizatore Baiba Boldāne-Platace, klausoties uzņēmējā, piedāvāja apsvērt arī dalību programmā Apmācība pie darba devēja.

M. Rozentāle atzina, ka valsts atbalsts darbinieka algošanai sākumposmā lieti noderētu. Teiksim, ja cilvēks jāapmāca, tas prasa laiku, ko nevar veltīt savam darbam. Noslēgumā atvadoties, uzņēmēja bilda, ka vismaz ar vienu no sievietēm, šķiet, varētu turpināt sarunu par turpmāku sadarbību.

Atvērto durvju dienā satikušās NVA Cēsu filiāles Limbažu klientu apkalpošanas centra vadošā nodarbinātības organizatore Baiba Boldāne-Platace (no labās) un SIA Grimex saimniece Malda Rozentāle. Kopā ar viņām darbnīcā ir Vēsma Laiviņa, Ineta Ivanova, Inga Gulbe (aizmugurē) un Airita Liniņa
Atvērto durvju dienā satikušās NVA Cēsu filiāles Limbažu klientu apkalpošanas centra vadošā nodarbinātības organizatore Baiba Boldāne-Platace (no labās) un SIA Grimex saimniece Malda Rozentāle. Kopā ar viņām darbnīcā ir Vēsma Laiviņa, Ineta Ivanova, Inga Gulbe (aizmugurē) un Airita Liniņa