Brīvprātīgie Informācija presei
"Gada brīvprātīgais 2022" godazīmju saņēmēji
Brīvprātīgo godināšana “Gada brīvprātīgais 2022”, Foto: F64, Rīgas dome

3. decembrī brīvprātīgo godināšanā “Gada brīvprātīgais 2022” godināti Latvijas aktīvākie brīvprātīgā darba veicēji un organizācijas. Atzīmējot Starptautisko brīvprātīgo dienu 5. decembrī, brīvprātīgo godināšana Latvijā notika devīto reizi.

Nodarbinātības valsts aģentūras Nodarbinātības pasākumu departamenta direktors Pāvels Beļisovs: “2022. gadā pasauli satricināja ziņas par karu Ukrainā. Brīvprātīgie ieguldījuši milzīgu darbu humānās palīdzības nogādāšanai uz Ukrainu, snieguši atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas bijuši spiesti pamest savu dzimteni. Brīvprātīgie palīdzējuši viņiem nokļūt Latvijā un atbalstījuši viņu integrāciju mūsu sabiedrībā, nodrošinājuši pašu nepieciešamāko tiem, kas ceļo caur Latviju uz citām valstīm. Dzīve iemanto īpašas nokrāsas darot labus darbus! Paldies brīvprātīgajiem, kas ar savu darbu šogad ir parādījuši, cik daudz varam paveikt kopā!”

“Gada brīvprātīgais 2022” goda zīmes saņēma:

Kristīne Verečinska ilgus gadus ir viena no aktīvākajām Sēlijas brīvprātīgajām sociālajā jomā. Viņa no sirds rūpējas par savas kopienas labklājību. Kristīne brīvprātīgajā darbā ir iesaistījusi visu savu ģimeni. Jau ilgstoši viņi apzina Rites pagasta ģimenes un bez atlīdzības nodrošina tām visu nepieciešamo. Kristīnes ģimene par saviem līdzekļiem ciemā īrē telpas, kur organizē ziedojumu pieņemšanu un izsniegšanu. Kā Rites bibliotēkas vadītāja, viņa bibliotēkā ir radījusi vietējo bērnu brīvā laika centru, kurā Kristīne organizē radošās darbnīcas. Kopā ar bērniem un jauniešiem viņa dodas arī ekspedīcijās, iepazīstot pagasta kultūrvēstures vērtības. 2022. gadā, kad pasauli pāršalca ziņas par karadarbību Ukrainā, Kristīnes ģimene nedomājot iesaistījās palīdzības organizēšanā. Kristīnes mājas un īrētās telpas kļuva par visas Sēlijas ziedojumu vākšanas punktu. Sēlijas pilsoniskā sabiedrība lepojas ar Kristīnes ģimenes paveikto.

Monta Vecozola no Rīgas aktīvi iesaistījusies biedrības “Tavi draugi” darbībā. Viņas brīvprātīgās darba gaitas sākās ar labdarības kravu pārvadājumu koordināciju palīdzības sniegšanai Ukrainā, kā arī Ukrainas civiliedzīvotāju transportēšanu uz Latviju. Ukrainas bēgļu pierobežas atbalsta punkta izveide Grebņevā un Silenē ir Montas iniciatīva. Cilvēku sagaidīšanas organizēšana ar siltu dzērienu, ēdienu, sausām drēbēm, pienācīgām labierīcībām prasa organizatora spējas un neatlaidību. Monta ir sabiedriski ļoti aktīva. Viņa devusi lielu ieguldījumu brīvprātīgā darba veikšanā un popularizēšanā, kā arī morālā un fiziskā atbalsta sniegšanā Ukrainas karā cietušajiem.

Jurģis Pūkainis kopš 2018. gada pavasara ir brīvprātīgais Valsts sociālā aprūpes centra “Rīga” filiālē “Rīga”, kur mīt bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības. Jurģim ir svarīgi, lai bērni ir priecīgāki ikdienā. Filiālē Jurģis ir sniedzis dažāda veida atbalstu – gan uzkopjot teritoriju, gan vedot bērnus ar savu transportu uz pasākumiem, ciemos pie viesģimenēm, pavadīt brīvdienas laukos vai nometnēs, gan arī sniedzot atbalstu dažādu pasākumu organizēšanā. Šī gada vasarā Jurģis par saviem finanšu līdzekļiem atjaunoja un labiekārtoja bērnu kapavietas Jaunciema kapos. Par Jurģi saka – viņš ir sirds cilvēks, ar patiesu atdevi un cieņu, godbijīgs, nesavtīgs, allaž priecīgs un atsaucīgs.

Natālija Ivanova kā brīvprātīgā Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrībā „Vigor” darbojas no pašiem biedrības pirmsākumiem. Natālija aktīvi iesaistās psiholoģiskā atbalsta programmas izstrādē un īstenošanā. Viņa ne vien sniedz atbalstu insultu pārcietušajiem cilvēkiem, bet arī profesionālu atbalstu esošajiem un jauniem brīvprātīgajiem. Natālija piesaista plašākas sabiedrības uzmanību, organizējot dažādus pasākumus, lai palīdzētu insultu pārcietušajiem cilvēkiem. Natālijai piemīt iniciatīva, radošums, aizrautība, kā arī atsaucīgums, sirsnīgums. Ar savu piemēru viņa motivē un virza brīvprātīgo komandas darbu.

Lienīte Ansone jau kopš 2019. gada kā Hospiss LV brīvprātīgā. Lienīte apciemo pacientus Rīgas 1. slimnīcā. Šobrīd viņa koordinē Hospiss LV brīvprātīgo komandu un uztur saziņu ar slimnīcas personālu. Katru trešdienu Lienīte un citi brīvprātīgie apmeklē slimnīcu, lai aprunātos ar pacientiem, uzklausītu viņu vajadzības, kā arī dotos kopīgās pastaigās. Uzklausot nedziedināmi slimos pacientus, Lienīte arī piesaka viņus Hospiss LV labdarības projektam “Piepildīta vēlēšanās”, kurā, ar ziedotāju palīdzību, tiek realizēti pacientu sapņi. Ar savu uzticamo, nesavtīgo, regulāro darbu un plašo sirdi Lienīte ienes svētku sajūtu paliatīvo pacientu ikdienā.

Biedrība “Tavi draugi” dibināta 2013. gadā, kad sāka sniegt palīdzību un atbalstu ģimenēm, kas nonākušas trūkumā. Kopš šī gada februāra biedrība aktīvi uzsākusi humānās palīdzības sniegšanu karā cietušajiem Ukrainas iedzīvotājiem gan Latvijā, gan Ukrainā, organizējot un koordinējot Latvijas iedzīvotāju, organizāciju un uzņēmumu brīvprātīgo iesaisti palīdzības sniegšanā. Biedrība veicinājusi Ukrainas civiliedzīvotāju integrāciju Latvijā un iesaistījusies dažādu sabiedrisku norišu organizēšanā. Tāpat, biedrība aktīvi iesaistās nevalstisko organizāciju (NVO) sektora darbā, pievēršot gan sabiedrības, gan valdības pārstāvju uzmanību nozīmīgām tēmām un lēmumiem.  Pateicoties biedrības pieredzei, atbalstītājiem, apbrīnojamajai drosmei uzņemties un vēlmei palīdzēt, realizētas daudzas ieceres un tiek pārvarēti aizvien jauni izaicinājumi.

Biedrība “Young Folks LV” ir jauniešu organizācija, kura sniedz iespēju jauniešiem atrast sevi un pilnveidoties dažādās jomās. No šī gada maija biedrība Rīgas starptautiskajā autoostā sniedz palīdzību tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas, bēgot no kara, ierodas Rīgā tranzītā - pēc ceļa ir noguruši, apjukuši, bieži bez naudas, pārtikas un ūdens. “Young Folks LV” brīvprātīgie palīdz Ukrainas civiliedzīvotājiem atrast bezmaksas naktsmītni un nopirkt biļetes nākošajam ceļa mērķim, pabaro, nodrošina ar apģērbu, apaviem un vienkārši aprunājas. Līdzekļi palīdzības sniegšanai tiek iegūti no ziedojumiem. Biedrība Spīķeros ir atklājusi labdarības punktu, kas dod iespēju bēgļiem saņemt siltas drēbes un apavus bez maksas, un arī jebkurš Rīgas iedzīvotājs šeit var iegādāties apģērbu pret ziedojumiem, kas pēc tam nonāk palīdzības punktā autoostā.

Biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” vadībā vairāki simti brīvprātīgo 2022. gadā aktīvi iesaistījušies atbalsta sniegšanā starptautiskās palīdzības saņēmējiem, tajā skaitā Ukrainas civiliedzīvotājiem. Kustības “Gribu palīdzēt bēgļiem” Facebook grupa kopš 2015. gada ir bijis galvenais rīks, ar kura palīdzību ātri sniegt palīdzību patvēruma meklētājiem un bēgļiem drošā vidē. Kopš kara sākuma Ukrainā grupas brīvprātīgo moderatoru komanda vairākus mēnešus darbojās, lai nepārtraukti nodrošinātu palīdzību, organizējot pieprasījumus un sniedzot atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. Brīvprātīgā transporta koordinatori palīdzēja organizēt Ukrainas civiliedzīvotāju nokļūšanu Latvijā. Martā, kad tika atvērts Rīgas atbalsta centrs Ukrainas civiliedzīvotājiem, biedrība tajā izveidoja “NVO informācijas galdu”, kurā brīvprātīgie informē centra apmeklētājus par vairāk nekā 100 nevalstisko organizāciju sniegto palīdzību. Lielu atbalstu sniedz valodu klubiņš, kura brīvprātīgie palīdz apgūt latviešu valodu un iepazīt Rīgu izglītojošās ekskursijās. Biedrības brīvprātīgie ir gatavi palīdzēt starptautiskās palīdzības saņēmējiem, gan saziņā ar valsts un pašvaldības iestādēm,  gan sniegt emocionālu atbalstu un praktiskus ikdienas padomus.

Biedrība ”Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” brīvprātīgajā darbā ar jaunatni veicina bērnu un jauniešu personīgo izaugsmi, attīstot atbildīgam Latvijas pilsonim nepieciešamās dzīves prasmes un iemaņas. Biedrības biedri aktīvi darbojas gan vietējā, gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Sākoties karam Ukrainā, skauti un gaidas aktīvi iesaistījās palīdzības darbos, organizējot un pakojot humānās palīdzības kravas uz Ukrainu, līdzdarbojoties bēgļu centrā, nodrošinot tējas punktu, vācot ziedojumus koncertos, organizējot aktivitātes ukraiņu bērnu nometnēs. Organizācija nesen atvērusi draudzības telpu ukraiņu un Rīgas jauniešiem, piedāvājot aktivitātes un kopā būšanas iespēju.

Brīvprātīgos sveica Ukrainas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko, labklājības ministrs Gatis Eglītis, Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis, Nodarbinātības valsts aģentūras Nodarbinātības pasākumu departamenta direktors Pāvels Beļisovs un kardiologs Andrejs Ērglis.

Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir pateikt paldies tiem Latvijas iedzīvotājiem un organizācijām, kas savu laiku ziedo brīvprātīgajam darbam sabiedrības labā, veicinot iedzīvotāju un organizāciju interesi un iesaisti brīvprātīgajā darbā.

Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprātīgais 2022” brīvprātīgā darba veicējus vai organizētājus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā, laika posmā no 2021. gada 15. decembra līdz 2022. gada 21. novembrim, varēja jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību iestāde. Godināšanas nolikums pieejams portālā www.brivpratigie.lv

Godināšanu rīko Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Sabiedrības integrācijas fondu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Latvijas Jaunatnes padomi, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Sabiedriskais centrs”, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centru, Valmieras novada fondu.

“Gada brīvprātīgais 2022” videoieraksts