EURES Jaunumi
Teksts, foto: vīrietis un sieviete pie datora, darbs birojā

No 9. līdz 13.novembrim visās Eiropas Savienības (ES) valstīs norisinās Eiropas Komisijas (EK) iniciētā ikgadējā Eiropas profesionālo prasmju nedēļa, lai popularizētu profesionālo izglītību un augstas kvalifikācijas prasmju un profesiju apgūšanas nozīmi.

Eiropas profesionālo prasmju nedēļas laikā tiek stāstīts par profesionālās izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējām, inovatīvām mācīšanas metodēm un uz nākotnes darba tirgu orientētām profesionālās izglītības programmām, karjeras plānošanas un mērķtiecīgas veidošanas nozīmi, mācīšanās iespējām darba vietās, uzņēmēju un izglītības iestāžu partnerību, kā arī sabiedrība tiek iepazīstināta ar jaunākiem sasniegumiem profesionālās izglītības jomā. 

Šī gada Eiropas profesionālo prasmju nedēļas tēma – profesionālā izglītība pārejai uz videi draudzīgām un digitālajām tehnoloģijām saskaņā ar Eiropas Komisijas prioritātēm “Zaļais kurss Eiropai” un “Digitālajam laikmetam gatava Eiropa”.

Vairāk par šīm prioritātēm lasiet: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_lv

Eiropas mēroga pasākumi norisināsies tiešsaistes formātā, noskatīties tos attālināti varēs jebkurš interesents jebkurā Eiropas valstī, ja vien ir dators vai viedierīce un interneta pieslēgums. Centrālo Eiropas profesionālo prasmju nedēļas tiešsaistes pasākumu rīkos Eiropas Komisija sadarbībā ar Vāciju kā prezidējošo valsti Eiropas Savienības Padomē. Vairāk informācijas: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/

Lai gan centrālie Eiropas profesionālo prasmju nedēļas pasākumi norisinās novembra otrajā nedēļa, dažādas aktivitātes šīs akcijas zīmē notiek visa gada garumā, sākot no marta. Tā, piemēram, profesionālās izglītības, karjeras plānošanas un profesionālo prasmju pilnveides nozīmes popularizēšanai  Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) šī gada 21.oktobrī rīkoja akciju “Karjeras dienas darba meklētājiem”, kuras ietvaros notika tiešsaistes karjeras diena “Ko darīt šodien, lai būtu konkurētspējīgs darba tirgū rīt?”, tās dalībnieki - starptautiskās tālmācības platformas “Coursera”, NVA, Cēsu Digitālā centra, Starptautiskā biznesa centru asociācijas “ABSL Latvia”, informācijas tehnoloģiju uzņēmuma “Accenture”, “Swedbank”, “Rimi Latvia”, "MSC Latvia" un “UpMatched” pārstāvji informēja par kvalifikācijas ieguves, pārkvalifikācijas un profesionālās attīstības iespējām. Augstas kvalifikācijas speciālistu piesaistei IT un finanšu jomai Latvijā 28.oktobrī Eiropas darba dienu platformā tika rīkota NVA un Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES tiešsaistes darba diena „Darbs un karjera Latvijā”.

Šogad NVA saviem klientiem piedāvāja jaunu iespēju profesionālo zināšanu un prasmju ieguvei un pilnveidei – bezmaksas mācības attālinātās izglītības platformās  “Coursera”, “Openminded” un “Elementsofa”.

Šogad tika ieviests vēl viens jauns NVA pakalpojums karjeras plānošanas un profesionālās izaugsmes atbalstam - attālinātās individuālas karjeras konsultācijas.

Savukārt Labklājības ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) Eiropas profesionālo prasmju nedēļas ietvaros 11. un 12.novembrī rīko divu dienu informatīvu un praktisku nodarbību ciklu, lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju informētību par profesionālās piemērotības noteikšanas un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem.