Jaunumi

Lai palīdzētu ieslodzītajiem pēc soda izciešanas iekļauties darba tirgū, Nodarbinātības valsts aģentūra jau 2016. gada decembrī aktīvi iesaistījās Ieslodzījumu vietu pārvaldes (IeVP) īstenotajā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū”. Pirms NVA karjeras konsultantu praktiskās iesaistes projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanā tika veikti sagatavošanās darbi - izstrādāti metodiskie ieteikumi ieslodzījumā esošo personu konsultēšanai, sagatavoti metodiskie komplekti darbam ar ieslodzītajiem pirms iesaistes profesionālās izglītības programmās un darbam ar ieslodzītajiem pirms atbrīvošanas, karjeras konsultantiem tika rīkoti mācību semināri par šīs mērķa grupas specifiku un vajadzībām.

Nodarbinātība ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas veicina bijušo ieslodzīto iekļaušanos sabiedrībā. Turklāt darba tirgus  nemitīgi mainās, tas aizvien straujāk digitalizējas, parādās jauni nodarbinātības veidi, tāpēc ir ļoti svarīgi jau savlaicīgi, pirms atbrīvošanas, ieslodzīto sagatavot darba dzīvei brīvībā.  Projekta īstenošanas pirmajā gadā  NVA karjeras konsultanti ieslodzīto konsultēšanu veikuši sešās ieslodzījuma vietās, projekta turpinājumā konsultācijas notika septiņās  ieslodzījuma vietās, bet vēlāk jau visās deviņās ieslodzījuma vietās. NVA karjeras konsultanti Latvijas cietumos ieslodzītajiem sniedza gan individuālās, gan grupu karjeras konsultācijas, tās norisinājās kā klātienē, tā arī tiešsaistē.

Karjeras konsultācijas ieslodzījumu vietās tika piedāvātas gan pirms ieslodzīto iesaistīšanas profesionālās izglītības programmās, nosakot profesionālo piemērotību, tostarp ieslodzījuma vietā pieejamajām programmām, gan pirms ieslodzīto atbrīvošanas. NVA karjeras konsultanti palīdzēja noskaidrot katra konsultējamā ieslodzītā nodarbinātības iespējas darba tirgū un viņam piemērotās profesijas, palīdzēja apgūt darba meklēšanai nepieciešamās iemaņas, sagatavoties darba intervijai, izvēlēties piemērotāko mācību programmu, kā arī informēja par aktuālo situāciju darba tirgū un NVA atbalstu, ko ieslodzītais var saņemt pēc cietumsoda izciešanas.

ESF projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” īstenošanas gaitā NVA karjeras konsultantu atbalstu līdz 2023.gada decembra sākumam ir saņēmuši kopumā 3577 ieslodzītie: pirms iesaistes profesionālās izglītības programmas apguvē 1623 personas, savukārt pirms plānotās atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas – 1954 personas.

NVA direktora vietniece Kristīne Stašāne: “Ir svarīgi laikus un profesionāli palīdzēt ieslodzītajam pēc atbrīvošanas iekļauties sabiedrībā un darba tirgū. Darbam un izglītības iespējām ir arī motivējoša ietekme un nozīme veiksmīgai resocializācijai. NVA pieredze liecina, ka cilvēki, kas saņēmuši konsultācijas jau ieslodzījuma vietās, labāk spēj integrēties darba tirgū (īpaši tad, ja ieslodzījuma laikā apguvuši darba tirgū pieprasītās prasmes), kā arī produktīvāk spēj sadarboties ar NVA darba meklēšanas jautājumos. Taču veiksmīga iekļaušanās sabiedrībā un darba tirgū ir atkarīga no paša cilvēka, viņa paša vēlmes un motivācijas. Izolācija no sabiedrības vājina gan sociālās, gan darba iemaņas. Tāpēc ir tik nozīmīgs kompleksais atbalsts, vairāku institūciju sadarbība, darba devēju iesaiste, jo bijušais ieslodzītais, atbrīvojoties no ieslodzījuma vietas,  saskarās ar dažādu, tostarp sadzīvisko un psiholoģisko grūtību kompleksu, kas viņam jāpārvar,  lai veiksmīgi iekļautos sabiedrībā.”

IeVP sadarbībā ar NVA īstenotais ESF projekts “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” noslēgsies 2023.gada 31.decembrī. Darbu ar bijušajiem ieslodzītajiem, kuri reģistrējas NVA bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā, NVA turpinās arī pēc projekta noslēguma, piedāvājot gan karjeras konsultācijas un atbalstu darba meklēšanā, gan iesaisti mācību un nodarbinātības pasākumos, gan citus pakalpojumus nodarbinātības veicināšanai.