Cilvēkiem ar invaliditāti Jaunumi

Daugavpils

9.martā Daugavpilī  pasākums “Atvērto durvju dienas uzņēmumos personām ar invaliditāti” norisinājās virsdrēbju šūšanas uzņēmumā "KLar", kas darbu piedāvā šuvēja un kontroliera profesijā.  Pasākuma dalībnieki guva praktisku priekšstatu par uzņēmumu un tā darbību,  iepazina darba vidi un ražošanas procesu, kā arī  iemēģināja šuvēja darbu.

Foto: Atvērto durvju dienas uzņēmumos personām ar invaliditāti” norisinājās virsdrēbju šūšanas uzņēmumā "KLar"

Liepāja

NVA Liepājas filiāle 9. martā rīkoja tiešsaistes tikšanos par darba iespējām sociālās aprūpes jomā.  Savas durvis darba meklētājiem ar invaliditāti videokonferenču platformā Zoom vaļā vēra SIA "Senior Baltic”, kas darbu piedāvā sanitāra, aprūpētāja un apkopēja profesijās.

Uzņēmums "Senior Baltic” Rīgā ir atvēris senioru rezidenci Dzintara melodija”. Šajā rezidencē tiek nodrošināta dzīves vieta un sociālā aprūpe tiem vecāka gadagājuma cilvēkiem, par kuriem ik dienu ir jārūpējas un kuru nepieciešamība ir dzīve pansionātā. 

"Senior Baltic”  pārstāvji pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar uzņēmuma darbību, piedāvātajām profesijām, nosacījumiem un prasībām, kā arī atbildēja uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem. Pasākums sniedzis priekšstatu gan par darba vidi un darba pienākumiem, gan par darba slodzi. Tikšanās dalībnieki secināja, ka veiksmīgam darbam sociālās aprūpes jomā ir svarīgi būt uz klientu orientētai personībai ar augstu saskarsmes kultūru un prasmi komunicēt ar cilvēkiem.

Atvērto durvju pasākuma dalībnieki pateicās NVA un "Senior Baltic” pārstāvjiem par organizēto tikšanos un iespēju iepazīt darba procesus uzņēmumā. Vairāki darba meklētāji izteica vēlmi iepazīties ar darba apstākļiem un darba pienākumiem arī klātienē, šobrīd viņi izvērtē savas spējas un atbilstību piedāvātajām vakancēm, lai varētu pieteikties darbam uzņēmumā.

Rīgā 

10. martā NVA Rīgas reģionālā filiāle pasākumu ‘’Atvērto durvju dienas uzņēmumos personām ar invaliditāti’’ rīkoja tiešsaistē. Videokonferenču platformā Zoom darba meklētāji tikās ar SIA ‘’JACKAL” valdes locekli Arni Stikānu – Greidānu. Darba iespējas uzņēmums piedāvāja projekta vadītāja profesijā.

Vairāki pasākuma dalībnieki jau iepriekš bija iepazinušies ar uzņēmuma darbības jomu – darba apģērbu un apavu tirdzniecību. SIA ‘’JACKAL”  vadītājs informēja par projekta vadītāja vakanci, stāstīja par prasībām, zināšanām un  datorprasmēm, kas  pretendentiem ir nepieciešamas, lai varētu strādāt šajā profesijā, kā arī atbildēja uz darba meklētāju jautājumiem. Viena no videokonferences dalībniecēm, kurai ir darba pieredze līdzīgā profesijā, amata pienākumus ar darba devēju pārrunāja jau detalizētāk un saņēma uzaicinājumu ierasties uz darba interviju klātienē. Arī citus darba meklētājus, kurus ieinteresēja darbs piedāvātajā profesijā, darba devējs aicināja ierasties pie viņa uz pārrunām.