Darba devējiem Jaunumi
Darba devēju aptauja

Lai izzinātu darba devēju vajadzības un pilnveidotu Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pakalpojumus, 2021.gada novembrī tika rīkota darba devēju aptauja, kurā piedalījās 613 respondenti. 31% aptaujas dalībnieku bija uzņēmumu īpašnieki, 25% - augstākā līmeņa vadītāji, 24% - personāla vadītāji, 5% - finanšu direktori un grāmatveži, 15% - citas amatpersonas.

Darba devēji izteica savu viedokli par sadarbību ar NVA, pakalpojumu klāstu, to efektivitāti un atbilstību uzņēmumu vajadzībām, novērtēja CV un vakanču portāla iespējas, NVA atbalstu darbaspēka piesaistē, tostarp personāla atlases pakalpojumu un NVA rīkotās darba devēju tiešsaistes tikšanās ar darba meklētājiem, subsidētās nodarbinātības pasākumus  un citus NVA pakalpojumus darba devējiem. Aptaujas dalībnieki novērtēja arī NVA darbinieku sadarbības prasmes, profesionalitāti un kompetenci.

NVA piedāvāto pakalpojumu klāstu atzinīgi novērtējuši 97% aptaujāto darba devēju, ne gluži apmierināti vai neapmierināti bija 3% aptaujas dalībnieku. 90% respondentu bija apmierināti ar NVA pakalpojumu efektivitāti, savukārt 91% aptaujāto bija apmierināti ar pakalpojumu atbilstību un piemērotību darba devēju vajadzībām.  97% respondentu pozitīvi novērtējuši vakanču reģistrācijas pakalpojumu NVA filiālēs un CV un vakanču portālā, 92% - subsidēto darba vietu izveidi bezdarbniekiem, 88% - algu subsīdiju atbalsta pasākumu, 88% - vajadzīgo darbinieku atlases pakalpojumu un tiešsaistes tikšanās pasākumus darbaspēka piesaistei, 92% - iespēju saņemt līdzfinansējumu skolēnu nodarbināšanai vasaras mēnešos. Sadarbību ar NVA darbiniekiem pozitīvi vērtē 96% respondentu.

Pieci vispieprasītākie NVA pakalpojumi darba devējiem ir vakanču elektroniskā reģistrēšana CV un vakanču portālā (izmantojuši 80% aptaujāto darba devēju),  personāla atlases pakalpojums (76%), kandidātu elektroniskā atlase vakancēm CV un vakanču portālā (73%), vakanču reģistrēšana NVA filiālēs (71%), subsidēto darbavietu izveide (71%). 61% aptaujāto darba devēju NVA pakalpojumus plāno izmantot arī turpmāk. 

NVA pakalpojumu pilnveidošanai aptaujas dalībnieki iesaka vienkāršot procesus valsts finansējuma saņemšanai, vakancēm atlasīt prasībām atbilstošus un motivētus kandidātus, vienkāršot darba sludinājumu ievietošanu, pilnveidot CV un vakanču portāla iespējas.

Uzziņai: 2021.gadā ar NVA sadarbojās 6886 darba devēji, reģistrējot brīvās darba vietas vai īstenojot NVA aktīvos nodarbinātības pasākumus. Daudzi darba devēji izmantoja vairākus NVA pakalpojumus. 6234 darba devēji bija pieteikuši kopumā 94234 brīvās darbavietas, 1543 darba devēji iesaistījās subsidētās nodarbinātības pasākumos, savukārt 138 darba devēji - apmācību pasākumos “Apmācība pie darba devēja” un   “Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma”.