2022. gada 1. pusgadā darba devēji Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrējuši 68 451 brīvo darbavietu: 43 739 brīvās darbavietas reģistrētas Rīgas reģionā, 7 232 – Kurzemē, 6 708– Vidzemē, 4 907 – Zemgalē un 5 865 – Latgalē.

Jūnija beigās aktuāla bija 31 101 NVA reģistrētā brīvā darbavieta. Vislielākais darbinieku pieprasījums ir novērojams tādās darbības jomās kā Būvniecība un Nekustamais īpašums (38% no kopējā brīvo darbavietu skaita),  Ražošana (16%),  Transports un Loģistika (11%).

18 110 aktuālas brīvas darbavietas 2022.gada 1.pusgada beigās piedāvātas vidējās kvalifikācijas darbiniekiem, 9 016 – zemas kvalifikācijas darbiniekiem un 3 975 – augstas kvalifikācijas darbiniekiem. Vispieprasītākie augstas kvalifikācijas darbinieki - programmētāji, skolotāji, pārdošanas speciālisti, klientu konsultanti, projekta vadītāji, sociālie darbinieki, metināšanas tehnologi un sistēmanalītiķi. Vidējās kvalifikācijas profesiju grupā vislielākais pieprasījums ir pēc kravas automobiļa vadītājiem, betonētājiem, pavāriem, būvniekiem un mūrniekiem.  Vispieprasītākie zemas kvalifikācijas darbinieki ir palīgstrādnieki, būvstrādnieki, ceha strādnieki, kūdras ieguves palīgstrādnieki, remontstrādnieki, sezonas lauksaimniecības strādnieki.

2022.gada 8.augustā aktuālas bija 28 277 NVA reģistrētās brīvas darbavietas. Visvairāk darba piedāvājumu ir palīgstrādniekiem, būvstrādniekiem, kravas automobiļa vadītājiem, betonētājiem, pavāriem, mūrniekiem, būvniekiem, krāsotājiem, ceha strādniekiem, kūdras ieguves palīgstrādniekiem, elektriķiem, metālmateriālu metinātājiem u.c.

NVA reģistrētie darba piedāvājumi ikvienam darba meklētājam pieejami NVA CV un vakanču portālā (cvvp.nva.gov.lv) -  plašākā darba devēju piedāvāto brīvo darbavietu un darba meklētāju pieteikumu (CV) valsts datu bāze. Darba devēji ar NVA CV un vakanču portāla starpniecību var atrast sev nepieciešamos darbiniekus, bet darba meklētāji - atrast piemērotu darbu un izveidot savu CV. Atgādinām, ka tas ir bezmaksas NVA e-pakalpojums ikvienam lietotājam.

Bez reģistrācijas NVA CV un vakanču portālā darba meklētāji var meklēt vakances pēc dažādiem parametriem, piemēram, pēc vēlamās darbības jomas, amata nosaukuma, nodarbinātības veida, atrašanās vietas, publicēšanas datuma, darba slodzes vai algas apmēra. Vakanču meklēšana tagad ir kļuvusi vēl ērtāka, jo izveidota un ikvienam darba meklētājam pieejama ir arī vakanču karte.

Reģistrējoties NVA CV un vakanču portālā, darba meklētājs iegūst iespēju publicēt savu CV un pieteikties darba devēja vakancēm. Sistēma nodrošina arī automatizētu vakanču un darba meklētāju CV datu salāgošanu tiešsaistē, piedāvājot klienta profilam atbilstošāko vakanču atrašanu un darba devējiem vakances prasībām atbilstošāko CV atlasi. Portāls nodrošina darba devēju un darba meklētāju saziņu, nosūtot piemērotu darba piedāvājumu vai pieteikšanos vakancei.

Savukārt darba devējiem NVA CV un vakanču portāls sniedz iespēju, atrodoties jebkurā vietā un jebkurā laikā, ātri un ērti tiešsaistē pieteikt sava uzņēmuma vakances patstāvīgi un meklēt vajadzīgos darbiniekus.

Lai NVA CV un vakanču portālā publicētās vakances būtu drošas un uzticamas, NVA darbinieki pārbauda katras reģistrētās vakances atbilstību darba likumdošanas prasībām. Ja rodas šaubas par vakances pieteikumā norādīto informāciju, NVA darbinieks sazinās ar darba devēju un lūdz sniegt papildu skaidrojumus. Ja informācija par pieteikto vakanci ir maldinoša vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem neatbilstoša, vakanci noraida.