EURES Informācija presei Jaunumi
NVA logo, logo ansamblis (ESF​), teksts, foto: dabas taka

esf logo ansamblis

ESF projekts Nr.7.1.2.1./15/I/001 “EURES tīkla darbība Latvijā”

17. jūnijā plkst. 16.00 EURES Latvia Facebook lapā (https://www.facebook.com/eureslatvia) būs skatāms sestais Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES konsultantu veidotais raidījums “Esi informēts, atgriežoties Latvijā”, raidījuma tēma - ārvalstīs iegūtās izglītības un kvalifikācijas atzīšana Latvijā.

NVA EURES konsultants Andris Segliņš, raidījuma vadītājs, sarunā ar Akadēmiskās informācijas centra (AIC) valdes priekšsēdētāju Baibu Ramiņu, AIC vecāko eksperti Ritu Teclofu un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Euroguidance programmas vadītāju Ilzi Astrīdu Jansoni skaidros jautājumus, kas saistīti ar diplomu atzīšanu Latvijā un rīcībām, kas jāveic, ja plānojat turpināt mācības Latvijā vai vēlaties strādāt reglamentētā profesijā, kā arī informēs par izglītības sistēmu un rīkiem izglītības iespēju meklēšanai Latvijā. Raidījuma skatītāji uzzinās, kādas procedūras ir paredzētas ārvalstīs iegūtās akadēmiskās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, vai izglītības dokumentiem ir nepieciešams tulkojums, kas ir Eiropas Profesionālā karte, kādas ir attālināto mācību iespējas, kur meklēt detalizētāku informāciju un saņemt konsultācijas par šiem jautājumiem.

Tiešsaistes translācijas sekotāji EURES Latvia Facbook lapas komentāru sadaļā varēs uzdot arī savus jautājumus un, ja nepieciešams, vienoties par individuālajām konsultācijām pie NVA EURES konsultantiem.

27. maijā NVA EURES Latvia Facebook lapā tika pārraidīts piektais cikla “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” tiešsaistes raidījums, kurā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārstāvis informēja par nodokļu rezidenta statusu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas kārtību (gan klātienes, gan attālināta darba gadījumos), gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu, kā arī par to, kāda Latvijā ir nodokļu aplikšanas kārtība ārvalstīs piešķirtajām pensijām.

Visu iepriekšējo cikla “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” tiešsaistes raidījumu ieraksti jebkurā laikā ir pieejami EURES Latvia Facebook lapā:

Tiešsaistes raidījumu ciklu “Esi informēts, atgriežoties Latvijā”, balstoties uz savu darba pieredzi un piesaistot dažādu jomu ekspertus, veido NVA EURES darba mobilitātes konsultanti, lai sniegtu remigrantiem aktuālāko informāciju par darba iespējām un dzīves apstākļiem Latvijā, valsts un pašvaldību institūciju pakalpojumiem un atbalstu, nepieciešamo dokumentu kārtošanu gan ārvalstī, pirms aizbraukšanas, gan Latvijā, atgriežoties, par bezdarbnieka pabalsta eksportu, nodokļiem, dzīvesvietas deklarēšanu,  iegūtās kvalifikācijas atzīšanu un uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā,  kā arī citiem svarīgiem jautājumiem.

Cikla “Esi informēts, atgriežoties Latvijā” tiešsaistes raidījumi skatāmi EURES Latvia Facebook lapā katra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst. 16.00. 

Uz tikšanos 17. jūnijā! 

NVA EURES konsultantu atbalsts pieejams ikvienam!

Ja Jums ir papildu jautājumi par darba iespējām Latvijā, sociālo aizsardzību (ģimenes pabalsti, bezdarbnieka pabalsts un tā eksports u.c.) vai starpvalstu nodokļu samaksu, aicinām sazināties ar NVA EURES konsultantiem.

Mājaslapa: www.nva.gov.lv/eures

E-pasts: eures@nva.gov.lv

Facebook: https://www.facebook.com/eureslatvia

Linkedin: www.linkedin.com/company/eures-latvia

Piektdienās no 13.00 līdz 15.00 EURES čats:

https://ec.europa.eu/eures/public/chat-with-eures-advisers