Cēsu filiāle

 

Novada mājas lapa:  

www.jaunpiebalga.lv

 

Jaunpiebalgas novada teritorijā ietilpst Jaunpiebalgas un Zosēnu pagasti. Novada centrs - Jaunpiebalga no Rīgas atrodas 148 km attālumā, no Cēsīm 71 km, bet no Madonas 57 km. Jaunpiebalgas novads robežojas ar Vecpiebalgas, Raunas, Gulbenes un Madonas novadu.

tabula

 Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Jaunpiebalgas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā .

2019. gadā NVA Cēsu filiālē tika reģistrētas 1856 brīvas darba vietas. No tām vairums – 881- kvalificēti amatnieki un strādnieki; 345-vienkāršās profesijās; 260- iekārtu un mašīnu operatori; 142-pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, un izstrādājumu montieri; 51- vecākie speciālisti, vadītāji-21. Plašāka informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide.
Novada lielākie uzņēmumi:
Ražošanas nozarē: ’’ SIA „Piebalgas alus” (Dzērienu ražošana), SIA „Wenden furniture” (mēbeļu ražošana), SIA „Mežogles” (kokapstrāde, mežistrāde)
Lauksaimniecībā: Z/S „Mazvieķi” (aitkopība), Z/S Lejas Jēci (lopkopība), Z/S „Uzvaras kalns” (lopkopība);

Novadā darbojas 19 biškopības saimniecības, 61 saimniecība strādā pēc bioloģiskām metodēm. Jaunpiebalgas novadā darbojas divas, ar piensaimniecību saistītas kooperatīvās sabiedrības: LPKS Drusti, LPKS Piebalga. Jaunpiebalgas novadā darbojas alternatīvie un netradicionālie saimniekošanas veidi - biohumusa ražotne, dīķsaimniecība, kaņepju audzēšana un citi.
Jaunu uzņēmumu reģistrēšanas dinamika Jaunpiebalgas novadā:
2016. gadā-9 jauni uzņēmumi;2017. gadā-9 jauni uzņēmumi;2018. gadā -9 jauni uzņēmumi; 2019. gadā-7 jauni uzņēmumi

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto algas samaksa Jaunpiebalgas novadā 2019.gadā

  • EUR 888 (Pavisam bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50
  • EUR 827 (Sabiedriskajā sektorā)
  • EUR 827(Vispārējā vadības sektorā)
  • EUR 827 (Pašvaldību struktūrās)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi
Jaunpiebalgas novadā izglītības programmas īsteno Jaunpiebalgas novada vidusskola, kurā apvienotas gan pamatskolas, gan pirmsskolas programmas. Pieejama profesionālas ievirzes skola- Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skola, kur mācās bērni no 7 pagastiem. Darbojas bērnu un jaunatnes iniciatīvu centrs „Tagad”.

Bijušajā Piebalgas pamatskolā izveidots Nodibinājums „Solis Piebalgā”, kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu sociāli mazaizsargāto grupu iekļaušanu sabiedrībā, pārstāvot sabiedrības intereses un rosinot tās aktīvu līdzdalību sociāli ekonomisko jautājumu risināšanā.
Veselības aprūpes pakalpojumus novadā nodrošina 2 ģimenes ārstu prakses, SIA „Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance”, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 225. brigāde, Zosēnu feldšeru punkts. Jaunpiebalgas novadā Sociālais dienests sniedz vai nodrošina šādus sociālos pakalpojumus: sociālā darba pakalpojums; sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā; ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieaugušai personai institūcijā; ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam institūcijā; higiēnas pakalpojums.

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.
Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.