Jaunjelgavas novads

 

Novada mājas lapa:

www.jaunjelgava.lv

 

 

Informācija par novadu

 

Jaunjelgavas novads ir Sēlijas daļa Daugavas kreisajā krastā. Tas tika izveidots 2009.g. apvienojoties bijušā Aizkraukles rajona pašvaldībām. Jaunjelgavas novads robežojas ar Ķeguma, Vecumnieku, Neretas, Viesītes, Salas un pa Daugavu ar Pļaviņu, Kokneses, Aizkraukles un Skrīveru novadu. Jaunjelgavas novadā ietilpst Jaunjelgavas pilsēta, kā arī Seces, Staburaga, Sunākstes, Daudzeses un Sērenes pagasts. Jaunjelgavas novada ziemeļu robeža aptuveni 40–45 km garumā robežojas ar Daugavu. Novada platība ir 685 km². Iedzīvotāju skaits novadā ir 6474 (2011). Attālums no Jaunjelgavas līdz Rīgai ir ~ 80 km.


Jaunjelgavas novads ir Sēlijas daļa Daugavas kreisajā krastā, kas tika izveidots 2009.g. apvienojoties bijušā Aizkraukles rajona pašvaldībām. Jaunjelgavas novadā ietilpst Jaunjelgavas pilsēta, kā arī Seces, Staburaga, Sunākstes, Daudzeses un Sērenes pagasts. Jaunjelgavas novada ziemeļu robeža aptuveni 40–45 km garumā robežojas ar Daugavu. Novada platība ir 685 km². Attālums no Jaunjelgavas līdz Rīgai ir ~ 80 km.


Jaunjelgavas novadā ir trīs pirmsskolas izglītības iestādes (Jaunjelgavas pilsētā, Daudzeses, Seces pagastos), viena vidusskola un trīs pamatskolas. Jaunjelgavas vidusskolā realizē 3 izglītības programmas – vispārējo pamatizglītības programmu, vispārējo vidējās izglītības programmu un speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Skolā realizē 14 interešu izglītības programmas. Ir laba sporta zāle, sporta stadions, trenažieru zāle. Skolā ir ēdnīca, kafejnīca un dienesta viesnīca. Daudzeses pagasta pārvalde nodrošina skolēnu aizvešanu uz pamatskolu un pirmskolas bērnu iestādi. Visās novada skolās ir nodrošināta skolnieku ēdināšana. Kopš 2012. g. pašvaldība apmaksā ēdināšanas pakalpojumu bērnudārzos.


Brīvā laika pavadīšanai bērni un jaunieši var apmeklēt vairākus izglītības un interešu pulciņus, sporta nodarbības un citas aktivitātes.


Jaunjelgavas novadu šķērso reģionālie autoceļi – P87 Bauska – Aizkraukle; P76 Aizkraukle – Jēkabpils; P86 Sērene – Kalnieši un dzelzceļa līnija Krustpils – Jelgava, pa kuru no 2000. gada pārvadā tikai kravas.


Jaunjelgavas novadā ir tendence palielināties reģistrēto uzņēmumu skaitam, pamatā uzņēmēju darbību veic mazie un mikrouzņēmumi. Vislielākais uzņēmēju darbības veicēju skaits pēc uzņēmējdarbības formām ir pašnodarbinātie – 149, komercsabiedrības (SIA) – 100, zemnieku un zvejnieku saimniecības 90, individuālie komersanti 8.


Galvenās nozarēs, kurās darbojas Jaunjelgavas novadā reģistrētie uzņēmumi ir lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, tirdzniecība, apstrādes rūpniecība, būvniecībā, informācijas un komunikāciju nozarē, transporta nozarē, veselības un sociālā apdrošināšanā, ēdināšana un izmitināšana.

 

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Jaunjelgavas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā.


Galvenās nozares, kurās ir nodarbināti Jaunjelgavas novada iedzīvotāji ir apstrādes rūpniecībā – 18,8%, lauksaimniecība un zivsaimniecība – 17,6%, tirdzniecība – 15,7 %, izglītībā – 8,6 %, transporta nozarē -8,4%, valsts pārvaldē- 7,4 %, būvniecībā - 4,6%, veselības nozarē – 2,8 %, ēdināšanas nozarē – 1,8%, ieguves rūpniecībā – 0,5% un citās nozarēs -13,8%.

 

  

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Ņemot vērā Jaunjelgavas novada ģeogrāfisko stāvokli, lauksaimniecība un mežsaimniecība arī turpmāk paliks kā galvenās saimniecības nozares. Attīstoties tūrismam, nākotnē varētu veidoties jauni uzņēmumi, kas nodarbosies ar ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumiem, kā arī ar tirdzniecību.


Īpaši Sērenes pagasts raksturojas ar aktīvu un daudzveidīgu uzņēmējdarbības vidi. Lielākās ražotnes un uzņēmumi Sērenes pagastā: SIA „ACB betons” (preču betona, ceļu un trotuāru apmaļu izgatavošana), a/s „A.C.B.” karjers (grants, smilts, akmens ieguve), SIA „Salenieku bloks” (būvmateriālu un būvkonstrukciju ražošana), komandītsabiedrība , SIA „Amatnieks REM” (galdniecība), SIA „Rekurss MD” (galdnieku darbnīca), z/s „Kroņi” (kokapstrāde), SIA „Granīts 2” (ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana), , z/s „Vairogi” (loģistika), SIA „Vairogi AB” (mežizstrāde) u.c.


Bez tiem, Jaunjelgavas novada lielākie uzņēmēji ir: SIA „BILLERUDKORSNAS LATVIA”, SIA „LATGRAN”, SIA „ASP PLUSS”, SIA „MV Tara”, Valles pagasta G.Streļeca z/s „AIZSILI”, SIA „JAUNSUDRABS”, SIA „JARB”, SIA „FLOREAT”, SIA „O.K. KOKS”, Seces pagasta z/s „Ziedāni-1”, Daudzeses pagasta U.Rubeņa z/s „ZIEDIŅI”, SIA „IVA 5”, SIA „BVR”, Seces pagasta z/s „SILAROZES”, SIA „ObiCon”, Sunākstes pagasta z/s „JAUNPĪLĀDŽI”, SIA „Sproģi” u.c.


Jaunjelgavas novadā ir nepieciešamie priekšnosacījumi tūrisma uzņēmējdarbībai, jo novadā ir attīstīti specifiku interešu grupu tūrisms – medību tūrisms, ūdens tūrisms, ogošana, sēņošana, novada dabas resursi izceļas ar savu neatkārtojamu krāšņumu un dzīvās dabas daudzveidību.

 

Papildu informācija

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju kādas nozares attīstās novadā, ir pieejama informācija par uzņēmumiem, pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.


Tāpat novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.


Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs.