Balvu valsts ģimnāzijas skolniece Ivanda aizraujas ar aktiermākslu, piedalās Balvu amatierteātra studijā un interesējas par visu jauno, kas notiek dzimtajā novadā un valstī. 2017. gada pavasarī Ivanda pieteicās dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) skolēnu vasaras pasākumā - viņa vēlējās strādāt vasarā, lai iegūtu darba pieredzi un, protams, lai nopelnītu līdzekļus jaunā mācību gada uzsākšanai.


Ivanda reklāmas aģentes amatā bija nodarbināta uzņēmumā SIA “Balvu Vaduguns”, un, lai arī gatavojoties darba intervijai meitene kārtīgi iepazinās ar laikraksta saturu, uzsākot darbu viņai bija jāapgūst daudz jaunu zināšanu.


Darba pienākumos ietilpa līdzjūtību, apsveikumu, sludinājumu, reklāmu pieņemšana un publicēšana laikrakstā, abonementu pieņemšana, laikraksta pēdējo divu lappušu un reklāmu maketa veidošana. Ivanda atzina, ka darba pienākumi viņai patika – patika strādāt ar cilvēkiem, veidot laikrakstu, viss padevās vienlīdz labi. Nodibinot darba tiesiskās attiecības, viņa ir sapratusi, ka tas “uzliek pienākumus un atbildību, kā arī to, ka, lai varētu nopelnīt naudu, ir jāstrādā”.


“Darba vadītāja vadībā apguvu prasmi strādāt ar kases aparātu, pareizi komunicēt ar klientiem, kā arī veidot dažādu reklāmu un avīzes lappušu maketus”, saka Ivanda.


Lai arī profesionālajā nākotnē Ivanda vēlas kļūt par finanšu analītiķi, viņa vēlētos arī turpmāk strādāt SIA “Balvu Vaduguns”, jo viņai ir iepatikušies uzticētie darba pienākumi un “Balvu Vaduguns” kolektīvs.

 

 

 

Skaidrīte Bērziņa, grāmatvede - Ivandas darba vadītāja


Skaidrīte Bērziņa stāsta, ka SIA “Balvu Vaduguns” NVA skolēnu vasaras pasākumā piedalās jau 3. gadu - vasaras mēnešos skolēni tiek nodarbināti, lai dotu iespēju skolēniem apgūt darba iemaņas noteiktā profesijā, kā arī, lai uzņēmuma darbinieki varētu izmantot atvaļinājumu.


Uzņēmumam bija arī noteiktas prasības kandidātiem: saskarsme ar cilvēkiem, laba orientēšanās datorprogrammās, ātrums un mākslinieciskais skatījums, protams, svarīga bija arī precizitāte, jo darbiniekiem ir atbildība gan par tekstiem, gan naudu. Ivandai piemīt visas šīs iezīmes, viņa ātri apguva jauno un bija ieinteresēta strādāt.


“Saziņa ar NVA darbiniekiem, kā arī atbalsts ir teicams, tāpēc arī nākošgad mūsu uzņēmumā gaidīsim skolēnus, kuri grib strādāt”, S.Bērziņa.