Publikācijas datums:
Nr. NVA 2018/21/2_ESF
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
dace.luse@nva.gov.lv; ance.pavasare@nva.gov.lv
Rezultātu publicēšanas datums
24.07.2018.