Rīgas reģionālā filiāle

Garkalnes novads

Novada tīmekļa vietne:    

www.garkalne.lv

 

 

Garkalnes novads ir pašvaldība Vidzemes dienvidrietumu daļā pie Rīgas pilsētas austrumu robežas. Robežojas ar Rīgu un Carnikavas, Ādažu, Stopiņu, Ropažu novadiem un Inčukalna novada Vangažu pilsētu un Inčukalna pagastu. Lielākās apdzīvotās vietas ir Garkalne, Langstiņi, Bukulti, Priedkalne, Suži, Berģi, Upesciems. Novada administrācija atrodas Rīgas pilsētas robežās Berģos.

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

 

Ar Garkalnes novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties ŠEIT

 

2019. gada I. pusgadā NVA Rīgas reģionālajā filiālē reģistrētas 38818 brīvās darba vietas. No tām vairums profesiju grupās: kvalificēti strādnieki un amatnieki – 18170, vienkāršās profesijas – 5096, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 4596, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 4108, vecākie speciālisti – 2681,  speciālisti – 2047, kalpotāji – 1470, vadītāji – 376, kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 274.

 

Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Garkalnes novadā dominējošās uzņēmējdarbības jomas ir tirdzniecība, ieguves rūpniecība, transports un uzglabāšana, dažāda veida pakalpojumi.

2018. gadā 5 lielākie iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) maksātāji ir bijuši uzņēmumi: SIA “Do It”, SIA “Jysk Lennen’n Furniture”, SIA “Arfi Line”, SIA “Balt Aliance” un SIA “Alfis”, sniedzot būtisku ieguldījumu ne tikai savu darbinieku labklājībā, bet arī pašvaldības attīstībā un uzturēšanā, veicinot konkurētspēju un paaugstinot pašvaldības iedzīvotāju dzīves līmeni.

Lielākie novada uzņēmumi:

Transporta pakalpojumi: SIA “Arfi Line” (kravu pārvadājumi);

Tirdzniecība: SIA “L.O.T.Trading” (galvenais darbības virziens palešu kokmateriālu eksports), SIA “DOMŠE Latvija” (kokmateriālu tirdzniecība);

Ieguves rūpniecība: SIA “Garkalnes grants” (grants, smilts, akmens ieguve);

Ēdināšanas pakalpojumi: SIA “Latvian Catering Company” (restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi).

 

Vidējā bruto darba alga Garkalnes novadā 2019. gada 1.ceturksnī:

  • EUR 1031 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 896 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 906 (Pašvaldību struktūrās);
  • EUR 1104 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi

Garkalnes novadā ir deviņas dažādu līmeņu izglītības iestādes, kas nodrošina pirmsskolas, pamatskolas un interešu izglītību: PPII „Langstiņi”, SIA „Viss bērniem”, SIA „Egma star”, SIA “Mazo bērnu skola Knābis”, PPII „Skudriņa Tipa”, PPII "Zelta Rasa" ,  SIA ”Pētnieku darbnīca”, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola un Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola.

 

Sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus novada iedzīvotājiem organizē un sniedz Garkalnes novada domes Sociālais dienests.

 

Pašvaldība savā mājas lapā ievieto informāciju par vakantajām darba vietām novada uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.