Krāslavas pamatskolas skolniece Faustina piedalās skolēnu vasaras pasākumā jau otro gadu – abus gadus viņa strādāja par pārdevēju SIA “RETE” makšķerēšanas preču veikalā. Meitene izteica vēlmi arī turpmāk strādāt šajā uzņēmumā, jo viņai darbs ir iepaticies - skolniece atzīst, ka klientu apkalpošana viņai ļoti patīk.


Pārdevējas darba pienākumos ietilpa klientu apkalpošana un preču izvietošana. Pateicoties darba devējam, Faustina uzzināja par makšķerēšanu daudz ko jaunu, un bija arī brīži, kad, apkalpojot klientus no ārvalstīm, skolniece varēja izmēģināt savas svešvalodu prasmes.

 

 

Jevgēnijs Podjava – SIA “RETE” valdes loceklis
Jevgēnijs atzīst, ka vasaras sezonā, palielinoties pieprasījumam pēc makšķerēšanas piederumiem, veikalā bija vajadzīgs palīgs. Prasības skolēnam bija sekojošas: atbildība, uzmanība un pacietība darbā ar klientiem. Atlase netika rīkota, jo tika pieņemts lēmums 2017. gada skolēnu vasaras pasākuma ietvaros pieņemt darbā skolnieci, kura arī 2016. gadā pildīja pārdevējas pienākumus – “meitenei jau bija pieredze apkalpošanas sfērā un iepriekšējā gadā Faustina ļoti labi tika galā ar visām prasībām un pienākumiem”.


“Lai arī skolēniem pārsvarā nedaudz pietrūkst zināšanu par makšķerēšanu, viņi vienmēr ir atbildīgi un ātri iemācās visu nepieciešamo”. J. Podjava uzskata, ka galvenais mērķis vecākiem ir ieaudzināt bērnos atbildību un komunikācijas prasmes – “tad viss būs kārtībā”.