Ēvalds Miks vasaras brīvlaikā vēlējās nopelnīt. Tā kā viņu pašu aizrauj riteņbraukšana viņš izmantojis savas zināšanas, lai iegūtu velosipēdu mehāniķa darbu SIA “Liepājas velo serviss”. Viņa darba pienākumi bijuši divriteņu remonts un demontāža. Darba devējs visu parādījis un iemācījis. Ēvalds Miks teic, ka vēlētos šeit strādāt atkal, jo patīk darbs ar velosipēdiem, īpaši labi esot padevusies to demontāža. Darbā iemācījies labāk plānot laiku. Puisis pats brauc ar BMX un vēlētos kļūt par profesionālu sportistu. Arī vasarā nopelnīto viņš plāno ieguldīt savā velosipēdā.


SIA "Liepājas velo serviss", valdes loceklis Pēteris Brensons stāsta, ka iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā motivējusi iespēja atrast darbinieku, kas nākotnē uzņēmumā varētu strādāt pastāvīgi. No skolēna tika gaidītas zināšanas par velosipēdu uzbūvi, kas Ēvaldam Mikam bijušas, skolnieks savus darba pienākumus veicis raiti, strādājis kārtīgi, pārjautājis, ja nebija ko sapratis un visu izdarījis līdz galam. Darba devējs puisi labprāt pieņems darbā arī nākamvasar.