Daugavpils 12. vidusskolas skolnieces Ērika un Viktorija šovasar strādāja Daugavpils Reģionālajā Slimnīcā par apkopējām. Viņu pienākums bijis ļoti rūpīgi uzkopt slimnīcas telpas – mazgāt grīdas, slaucīt putekļus un tīrīt palodzes. Meitenes stāsta, ka strādāt vasarā viņas pamudinājusi vēlme lietderīgi pavadīt brīvo laiku, gūt darba un dzīves pieredzi, un, protams, arī nopelnīt naudu. Skolnieces jau iepriekšējos gados ir iesaistījušās Nodarbinātības valsts aģentūras vasaras nodarbinātības pasākumā un Ērika jau iepriekš ir strādājusi Daugavpils Reģionālajā Slimnīcā. Gan viņa, gan Viktorija labprāt šeit strādātu atkal. “Bija patīkami strādāt ar cilvēkiem, kuriem bija laba attieksme pret mani. Visi kolēģi deva labus padomus un skaidroja, kā strādāt un nepielaist kļūdas”, teic Viktorija. Ārī Ērikai īpaši nozīmīga bijusi darba vadītājas un citu kolēģu draudzīga attieksme. Tuvojoties darba perioda noslēgumam kolēģes izteikušas nožēlu, ka vajadzēs šķirties. Ar kolēģēm viņa turpinot tikties arī tagad. Viktorija uzskata, ka darbs iemācījis atbildību un cieņu, kā arī palīdzējis uzlabot komunikācijas spējas, savukārt Ērika iemācījusies plānot darba laiku un pilnveidojusi saskarsmes prasmes ar vecākiem kolēģiem. Abas jaunietes vēlas savu nākotni saistīt ar medicīnu. Ērika par vasarā nopelnīto plāno apmaksāt Rīgas Stradiņa Universitātes sagatavošanās kursus, kā arī mācīties autoskolā, savukārt Viktorija nopelnīto izlietošot dažādām personiskām vajadzībām.

 

SIA Daugavpils Reģionālā Slimnīca valdes locekļi Reinis Joksts un Ilona Skrinda stāsta, ka vēlējušies, lai vasarā nodarbinātie bērni strādātu atbildīgi un apzinātos, ka viņiem uzticēts veikt pieaugušu cilvēku pienākumus. Par jauniešu priekšrocību viņi uzskata vēlēšanos strādāt vasarā un gūt jaunu pieredzi – apgūt zināšanas un nepieciešamās prasmes. Šogad nodarbinātos skolēnus darba devēji atzīst par savām prasībām atbilstošiem un tā kā viņiem jau ir pieredze labprāt pieņemtu darbā arī nākamvasar.