Elīna mācās Lubānas vidusskolā un skolēnu vasaras pasākuma ietvaros strādāja Lubānas pilsētas bibliotēkā par reģistratoru/ bibliotekāri. Līdz šim meitenei darba pieredze nav bijusi, taču viņa jau iepriekš vēlējusies piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. Kā savus hobijus meitene min grāmatu lasīšanu, zīmēšanu un gleznošanu.

 

Elīna uzskata, ka Lubānas pilsētas bibliotēkā ir ļoti laba gaisotne, pozitīvi un atsaucīgi kolēģi, tādēļ viņa ļoti gribētu bibliotēkā strādāt vēl kādu vasaru. Reģistratores/ bibliotekāres darba pienākumos ietilpa klientu apkalpošana, grāmatu izkārtošana un labošana. Elīna atzina, ka viņai darbs ar grāmatām viegli padevās, tomēr sākumā nelielas grūtības sagādāja darbs ar klientiem. Vadītājas vadībā skolniece ieguva grāmatu kārtošanas zināšanas, nostiprināja iemaņas darbā ar biroja tehniku un iemācījās apkalpot klientus.

 

 

Inguna Kaņepone, Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītāja

 

Inguna Kaņepone stāsta: “Vasara ir atvaļinājumu laiks, arī bibliotēku darbiniekiem ir problemātiski nodrošināt vienmērīgu klientu apkalpošanu šajos mēnešos, tāpēc ļoti noder vēl viens darbinieks - skolēns, kuram var uzticēt vieglākos bibliotēkā veicamos darbus”. Lubānas pilsētas bibliotēkas kolektīvs savā pulkā vēlējās redzēt tādu skolēnu, kuru interesē grāmatas, kurš apmeklē bibliotēku un vēlas vienu vasaras mēnesi pavadīt darba telpās.


Darba devēja raksturo Elīnu kā atbildīgu darbinieci – skolniece strādā rūpīgi, grāmatu labošana sanāk ātri un bez grūtībām. I. Kaņepone atzīst, ka labprāt vēlētos, lai Elīna arī nākamajā gadā strādātu bibliotēkā, jo pamata prasmes ir apgūtas šogad, un nākamajā vasarā pienākumus un zināšanas varētu krietni padziļināt.