Marija piedalījās NVA atbalsta pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība", viņa stāsta: "Man bija iespēja strādāt biedrībā "Sofija" par biroja administratoru. Bija patiess prieks strādāt ar biedrības vadītāju Skaidrīti, kura dalījās ar savu pieredzi savas karjeras veidošanā​. Darbs biedrībā bija izglītojošs, varēju pilnveidot jau iegūtās prasmes un attīstīt jaunas."

Marija ieguva pieredzi dokumentu sagatavošanā, noformēšanā, prezentāciju gatavošanai un dažādas informācijas apkopošanā. Pēc pasākuma beigām biedrības vadītāja bija ļoti apmierināta ar jaunietes paveikto darbu un rekomendēja kā uzticamu darbinieci nākamajam darba devējam.