Krāslavas filiāle

Novada mājas lapa:

www.dagda.lv

Dagdas novads ir pašvaldība Latvijas dienvidu austrumdaļā. Dagdas novads robežojas ar Krāslavas, Rēzeknes, Aglonas, Ludzas, Zilupes novadiem un Baltkrievijas Republikas Verhņedvinskas rajonu. Novada administrācija atrodas Dagdā. Novadā ir 10 pagasti: Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Konstantinovas, Ķepovas, Svariņu un Šķaunes pagasti. Dagdas novads ir pašvaldība Latgalē.

 

tabula

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā
Ar Dagdas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/. Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums, u.c.


2019. gadā Nodarbinātības valsts aģentūras Krāslavas filiālē tika reģistrētas 345 brīvas darba vietas. No tām 41 – vienkāršajās profesijās; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 103; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 65; kvalificēti amatnieki un strādnieki – 65; speciālisti – 21, vecākie speciālisti – 19 vakances; kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 19.


Ekonomika un uzņēmējdarbības vide


Galvenās uzņēmējdarbības nozares Dagdas novadā ir lopkopība, lauksaimniecība, kokapstrāde un mazumtirdzniecība.


Lielākie uzņēmumi:

  • kokapstrādes un mēbeļu ražošana – ZS “Līgaiši”, SIA Staisons, SIA DagLAT, SIA FRAVIA.
  • lauku tūrisms – atpūtas kompleksi – atpūtas komplekss Ežezers, viesu nams Rīta vēji, viesu nams Papeles.
  • lauksaimniecības produkcijas ražošana un pārstrāde – ZS “Bronki”, SIA “Eži”, ZS “Skudras, ZS “Žavoronkovo”
  • būvniecība – SIA “Līgaiši”, SIA “VTV 14”, SIA “FRAVIA”.
  • tirdzniecība – SIA “Māra N”, IK Rutka, SIA “MIG R”;
  • Dagdas novada pagastos ir attīstīta bioloģiskā lauksaimniecība. Lielākās bioloģiskās saimniecības – ZS “Celiņi”, ZS “Kalnarāji”.

Lielākais nodarbināto skaits Dagdas novadā ir lauksaimniecībā – 10,8%, kokapstrādes rūpniecībā, mēbeļu ražošanā – 4,3%, tirdzniecībā – 7,6%, veselības un aprūpes sektorā –7,7%, meža nozarē – 7,5%.


Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Dagdas novadā (2019. gadā):

  • EUR 659 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 660 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 660 (Pašvaldības struktūrās);

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde


Sadzīves apstākļi
Dagdas novada izglītības iestādes piedāvā daudzveidīgas izglītības programmas, tāpēc tajās mācās skolēni arī no apkārtējām pašvaldībām. Vispārizglītojošās skolas – Dagdas vidusskola, Ezernieku vidusskola, Aleksandrovas internātpamatskola, Andrupenes pamatskola, Šķaunes sākumskola, PII “Saulīte”, PII “Avotiņš” un Ezernieku PII. Profesionālās izglītības pakalpojumus nodrošina Daugavpils Būvniecības tehnikums. Interešu izglītību nodrošina Dagdas Mūzikas un mākslas skola, Dagdas novada sporta skola.


Dagdas novadā ir pieejama sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra, kas dod iespēju nodarboties ar sportu gan ziemā, gan vasarā. Populārs ir tautas sports. Īpaši sasniegumi ir Dagdas novada svarcēlājiem.


Dagdas novadā ir 12 bibliotēkas un 9 tautas nami, Jaundomes muižas Vides izglītības centrs un ekspozīciju zāle (Ezernieku pagastā), Vides izglītības centrs „Ķepa” (Ķepovas pagastā) un Brīvdabas muzejs “Andrupenes lauku sēta”.


Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz Veselības un sociālo pakalpojumu centrs ”Dagda”, kas ir vadošā veselības aprūpes iestāde novadā.

Sociālos pakalpojumus, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus Dagdas novadā nodrošina un organizē Dagdas novada pašvaldības Sociālais dienests. Novadā darbojas arī veco ļaužu pansionāts „Ābeļdārzs”.


Novada mājaslapā (www.dagda.lv) var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, t.sk. par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība savā mājaslapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājaslapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.