Ludzas filiāle
Ciblas novads

 Novada tīmekļa vietne:   www.ciblasnovads.lv

Ciblas novads atrodas Latgales austrumu daļā. Tas robežojas ar Ludzas, Rēzeknes un Kārsavas novadiem. Ciblas novadu veido piecas teritoriāli administratīvās vienības: Blontu pagasts, Ciblas pagasts, Līdumnieku pagasts, Pušmucovas pagasts un Zvirgzdenes pagasts. Ciblas novada administratīvais centrs ir ciems – Blonti. Tas atrodas 280 km attālumā no Rīgas, 135 km attālumā no Latgales lielākās pilsātas – Daugavpils. Tuvākā pilsēta ir Ludza - 10 km attālumā.

tabula

  

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas

Ar Ciblas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā, izvēlnē „Vieta” ierakstot Cibla. Pieejami dažādi vakanču atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.

2019. gadā NVA Ludzas filiālē reģistrētas 455 brīvas darba vietas. No tām: 8 vadītāji, 19 vecākie speciālisti, 19 speciālisti, 75 pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, 35 kvalificēti lauksaimniecības un mežsaimniecības darbinieki, 92 kvalificēti strādnieki un amatnieki, 74 iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri, 120 vienkāršo profesiju strādnieki.
Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Ciblas novada ekonomika balstās uz lauksaimniecības attīstību. Novadā galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un tās nozares. Lielākās zemnieku saimniecības nodarbojas ar graudkopību un lopkopību. Lielākie uzņēmumi nodarbojas ar kokapstrādi, mežsaimniecību un mazumtirdzniecību.

Ciblas novadā attīstās lauku tūrisms.

Ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Ciblas novadā darbojas uzņēmēju konsultatīvā padome.

Vidējā darba samaksa:

Vidējā bruto darba alga Ciblas novadā 2018. gadā:

  • EUR 637 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 638 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 638 (Pašvaldības struktūrās).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi

Ciblas novadā ir divas pirmskolas izglītības iestādes: Blontu pirmskolas izglītības iestāde un Ciblas pirmskolas izglītības iestāde. Novada vispārējās izglītības iestādes: Pušmucovas pamatskola, Ciblas vidusskola. Ezersalas internātpamatskola (darbojas līdz 01.09.2020.) ir Ciblas novada pašvaldības izglītības iestāde, kura īsteno pirmskolas izglītības, pamatizglītības un profesionālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Sociālo palīdzību Ciblas novadā nodrošina Ciblas novada Sociālais dienests.

Ciblas novadā iedzīvotājiem pieejama ambulatorā veselības aprūpe.

 

Papildu informācija

Ciblas novada ttīmekļa vietnē www.ciblasnovads.lv

var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. arī par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.