Darbs Čehijā

 

Galvaspilsēta – Prāga (~ 1,3 milj. iedzīvotāju)

Iedzīvotāju skaits valstī – ~ 10,63 milj. (2019.g.)

Teritorija – 78 867 km2

Eiropas Savienības dalībvalsts kopš 2004.gada

Valsts valoda – čehu valoda

Valūta – Čehijas krona (CZK)

Starptautiskais tālruņa kods 00 420

 

 

Lai veiksmīgi atrastu darbu Čehijā, ir nepieciešamas čehu valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī. Atkarībā no darba vietas un veida noderīgas var būt slovāku, poļu, franču, vācu, angļu vai krievu valodu zināšanas. Ieteicams sākt darba meklēšanu, pirms dodaties prom no Latvijas.

Galvenās darba meklēšanas iespējas:

Čehijas valsts Nodarbinātības dienests

Úřad práce

www.uradprace.cz

Informācija par darba tirgus situāciju, vakancēm, padomi un cita noderīga informācija darba meklētājiem.

www.uradprace.cz/web/en/vacancies-search-3 - vakances ārvalstniekiem Čehijā

www.uradprace.cz/web/en/sign-up-as-a-job-seeker  - darba meklētāja anketa-sludinājums darba meklēšanai Čehijā

EURES

www.eures.cz/kontakt  - EURES tīkls Čehijā

www.eures.europa.eu - Eiropas darba mobilitātes portāls

Ieteikumi darba meklētājiem, CV tiešsaistē, informācija par brīvajām darbavietām, kā arī dzīves un darba apstākļiem Čehijā un citās Eiropas valstīs.

Privātās darba aģentūras

Meklējot darbu ārvalstī, Jums ir tiesības vērsties pie privātām darba aģentūrām Latvijā vai ārpus tās, piemēram, Čehijas darba aģentūrās. Tām ir jābūt Čehijas Darba un sociālo lietu ministrijas izsniegtai licencei. Šādu darbiekārtošanas aģentūru kontaktinformācija ir atrodama tīmekļa vietnēs:

www.uradprace.cz/web/en/employment-agencies-1

www.nva.gov.lv – Latvijā reģistrētās darbiekārtošanas aģentūras; meklējiet sadaļu Darbiekārtošanas pakalpojumi.

Ņemiet vērā, ka darba sameklēšana ir bezmaksas pakalpojums un privātās darba aģentūras klientiem - darba meklētājiem nedrīkst uzspiest savus maksas pakalpojumus, piemēram, CV sastādīšana, kā obligāto daļu no darba meklēšanas pakalpojuma.

Laikraksti

Bieži vien darba sludinājumi tiek ievietoti laikrakstos. Vieni no populārākajiem, kuros tiek publicēti darba piedāvājumi, ir atrodami arī internetā.

Internets

Darba piedāvājumu meklēšanai citviet internetā var izmantot specializētos darba meklēšanas portālus.

Esiet uzmanīgi, bieži vien sludinājumu portāli nenes atbildību par tajos ievietotās informācijas saturu.

Latvijas pilsoņiem darbam Čehijā nav nepieciešama darba atļauja.

Ja vēlaties uzsākt savu uzņēmējdarbību, Jums ir jāveic reģistrācijas un atļauju iegūšanas procedūras. Padomus šajā jautājumā iespējams iegūt oficiālajos Čehijas portālos www.mpo.czwww.doingbusiness.cz un www.businessinfo.cz/enwww.mzv.cz/addisababa/en/business_information/doing_business_in_the_czech_republic/index_1.html
Tirdzniecības palāta www.komora.cz

Latvijas nepilsoņiem darbam Čehijā ir nepieciešama darba atļauja (Povolení k zaměstnání).

Tomēr pastāv vairāki izņēmumi, kad personas drīkst strādāt Čehijā bez darba atļaujas; plašāka informācija čehu, angļu un krievu valodās Darba un sociālo lietu ministrijas vietnē www.uradprace.cz/web/en/free-entry-to-the-labour-market

Lai strādātu Čehijā, personai ir jābūt nodokļu maksātāja un sociālās apdrošināšanas numuriem.

Latvijas pilsoņiem, arī nepilsoņiem, kuri vēlas uzturēties un strādāt Čehijā ilgāk par 30 dienām ir jāreģistrējas vietējā ārvalstnieku policijas iecirknī, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu (piem., pasi), veselības apdrošināšanu (nav obligāta, ja iemesls ir darbs vai stažēšanās) un dokumentu, kas apliecina uzturēšanās iemeslu (piem., darbs, studijas u.c.). Pilsoņiem tas ir jāizdara 30 dienu laikā, pārējiem – 3 dienu laikā kopš iebraukšanas Čehijā.
Ja plānotais uzturēšanās periods ir garāks par 3 mēnešiem pilsoņi var iesniegt vietējā Iekšlietu ministrijas migrācijas departamentā pieteikumu pagaidu vai pastāvīgās uzturēšanās sertifikāta saņemšanai. Pastāvīgās uzturēšanās sertifikātu var pieprasīt pēc 5 gadu nepārtrauktas uzturēšanās Čehijā.

Latvijas nepilsoņi drīkst brīvi iebraukt un uzturēties Čehijā līdz 3 mēnešiem. Nepilsoņi drīkst strādāt tikai ar uzturēšanās atļauju (izsniedz Čehijas migrācijas departaments) un darba atļauju (izsniedz valsts Nodarbinātības dienests Čehijā).

Izņēmumu gadījumi, kad personas drīkst strādāt Čehijā bez darba atļaujas ir aprakstīti Darba un sociālo lietu ministrijas vietnē www.uradprace.cz/web/en/free-entry-to-the-labour-market  

Uzturēšanās atļauja ir jāpieprasa vietējā Iekšlietu ministrijas migrācijas departamentā.

Darba atļauju jāpiesaka Valsts nodarbinātības dienestā, kad Čehijā ir atrasta vakantā vieta un darba devējs ir ar mieru kārtot formalitātes sakarā ar Jūsu pieņemšanu darbā. Papildus informācija Čehijas Darba un sociālo lietu ministrijas integrētajā portālā portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu un Iekšlietu ministrijas mājas lapā www.mvcr.cz/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince.aspx

Latvijas pilsoņa ģimenes locekļiem, kas paši nav pilsoņi, lai uzturētos un strādātu Čehijā  vietējā Iekšlietu ministrijas migrācijas departamentā ir jānoformē Eiropas Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja.

Plašāka informācija par uzturēšanās nosacījumiem, iebraucēju tiesībām un pienākumiem ir atrodama:

www.uradprace.cz Čehijas Darba un sociālo lietu ministrija

www.mzv.cz Ārlietu ministrija

www.mvcr.cz/cizinci Iekšlietu ministrija

Darba devēji parasti ir ieinteresēti saņemt CV un pieteikuma vēstules. Tomēr fiziskā darba meklētājiem lielākas izredzes iekārtoties darbā ir personīgi sazināties un tikties ar darba devēju.

CV un pieteikuma vēstule ir jāiesniedz tādā valodā, kā tiek prasīts vakancē. CV optimālais apjoms ir 1 A4 formāta lapa, nav vēlams pārsniegt 2 lapu robežu.

CV noteikti ir jāatspoguļo personas dati, iegūtā izglītība un kvalifikācija, darba pieredze un darbā izmantojamās prasmes. CV sastādīšanai var lietot Eiropas standarta CV – Europass CV.

www.europass.lv - Europass CV paraugi, veidlapas 27 valodās un ieteikumi CV sastādīšanai

Esot Čehijā, Jūs varat vērsties pēc palīdzības CV un motivācijas vēstules sagatavošanai pie Čehijas karjeras konsultantiem, kuri atrodami Nodarbinātības dienestu Informācijas un konsultāciju centros (IPS).

Rekomendācijas vēstules parasti netiek pieprasītas, bet reizēm CV būtu vēlams norādīt papildus informāciju ar kontaktpersonām, kuras var sniegt par Jums atsauksmes.

Darba intervijas laikā būs nepieciešams uzrādīt izglītības apliecinošus dokumentus, reizēm darba devēji pieprasa arī izziņu par nesodāmību.

Ja Čehijā vēlaties strādāt reglamentētā profesijā, Jums iespējams būs jāveic profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūra Nacionālā akadēmiskās informācijas centrā – Čehijas ENIC-NARIC www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/enic-naric-1.

Ja dodaties uz Čehiju darba meklējumos, studēt vai atpūtas braucienā noformējiet Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), lai Čehijā varētu saņemt bezmaksas neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK bez maksas iespējams saņemt Nacionālajā veselības dienestā www.vmnvd.gov.lv (skatāties „Ātrās saites” lapas labajā pusē). Ņemiet vērā, ka Latvijā izsniegtā EVAK pārstāj darboties, līdz ar pirmo darba dienu Čehijā.

Papildus Jūs varat iegādāties brīvprātīgo veselības un dzīvības apdrošināšanas polisi vai ceļojumu apdrošināšanas polisi. Informācija par apdrošināšanas sabiedrībām atrodama Latvijas Apdrošinātāju asociācijas tīmekļa vietnē www.laa.lv.

Ja nepieciešams, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noformējiet Eiropas sociālās apdrošināšanas sistēmas koordinācijas U dokumentus un E veidlapas (U1 dokuments – par nodarbinātības periodu Latvijā (var noderēt, ja nepieciešams noteikt tiesības uz sociālās apdrošināšanas pabalstiem, bet Čehijā trūkst nodarbinātības/apdrošināšanas periods, un ir iespēja piemērot periodu summēšanas principu); U2 dokuments – bezdarbnieka pabalsta eksporta gadījumā (Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu varēs turpināt saņemt, meklējot darbu Čehijā); E104 veidlapa – par slimības un maternitātes pabalstu).

Plašāka informācija: www.vsaa.gov.lv – sadaļā „Pakalpojumi Eiropas Savienībā”.

Ja esat reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) un dodaties prom no Latvijas, informējiet par šiem plāniem savu nodarbinātības aģentu tajā NVA filiālē, kur esat reģistrējies. Kā arī atcerieties 1 dienas laikā paziņot NVA par darba uzsākšanu.

Ja nepieciešams, paziņojiet Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par nodomu strādāt Čehijā, vai noskaidrojiet, kā nodokļu maksājumus un nodokļu saistības ietekmēs darbs Čehijā.

Papildus informācija: www.vid.gov.lv/lv/ka-ar-mums-sazinaties

Ja uzturēsities ārpus Latvijas ilgāk par 6 mēnešiem, Jums ir pienākums paziņot savas jaunās dzīvesvietas adresi ārvalstī Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei www.pmlp.gov.lv (skatāties „Ātrās saites” lapas labajā pusē -> „Deklarēšana”). To iespējams izdarīt, atrodoties Čehijā. Atgriežoties atpakaļ, Jums ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.

Ja vēlaties strādāt Čehijā, jums, iespējams, vajadzēs panākt, lai oficiāli atzītu Jūsu profesionālo kvalifikāciju (apmācību un profesionālo pieredzi), ja Jūsu profesija Čehijā ir reglamentēta.

To, vai Jūsu profesija Čehijā ir reglamentēta, varat pārbaudīt reglamentēto profesiju datubāzē http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/. Ja savu profesiju datubāzē neatrodat, varat sazināties ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kontaktpunktu Čehijā www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/enic-naric-1.

Bez tam līdzi būtu jāņem dokumenti un to kopijas:

 • Derīga pase, ID karte
 • Dzimšanas apliecība
 • Autovadītāja apliecība
 • Laulības apliecība
 • Vismaz 2 fotogrāfijas dokumentiem
 • Bankas norēķinu kartes
 • Pietiekamā apmērā iztikas līdzekļi dzīvošanai vai mājupceļam
 • CV un rekomendācijas vēstules čehu vai citā attiecīgā valodā
 • Izglītības dokumenti
 • Uz papīra izrakstīta radu, draugu kontaktinformācija
 • Čehijā iepriekš izsniegtus dokumentus un kartes (ja ir)

Noderīgs rīks, lai pārliecinātos par savu gatavību doties uz ārzemēm, ir Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izveidotā interneta vietne http://brauktvainebraukt.lv.

Ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā, reģistrējieties vietējā nodarbinātības dienestā Úřad práce

www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2

Ja vēlaties turpināt saņemt Latvijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kamēr uzturaties un meklējat darbu Čehijā, septiņu dienu laikā pēc izbraukšanas no Latvijas reģistrējieties vietējā Čehijas Nodarbinātības dienestā, iesniedzot U2 dokumentu.

(Parūpējieties savlaicīgi noformēt U2 dokumentu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Latvijā! www.vsaa.gov.lv)

Pārliecinieties, vai darba devējs Čehijā ir nodevis ziņas par Jūsu nodarbinātību savā uzņēmumā Valsts nodarbinātības dienestam un Čehijas sociālās aizsardzības administrācijai.

Reģistrējieties Ārvalstnieku policijā, ja vēlaties uzturēties un strādāt Čehijā ilgāk par 30 dienām.

Skat. sadaļu „UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMI”.

Lai savas uzturēšanās un nodarbinātības laikā Čehijā saņemtu veselības aprūpi, reģistrējies pie ģimenes ārsta.

 
Paziņojiet jauno dzīvesvietas adresi Latvijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei www.pmlp.gov.lv triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs. 

Ārvalstu dzīvesvietu var reģistrēt arī elektroniski portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu:  Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs 

Mainot dzīvesvietu ārvalstīs, personai ir jāpaziņo jaunā dzīvesvietas adrese ārvalstīs. Atgriežoties Latvijā, personai ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā. 

Ikvienam ES pilsonim ir tiesības strādāt citā ES dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz šīs valsts pilsoņiem. Vienas ES dalībvalsts pilsonim, kas strādā citā ES dalībvalstī, darba nosacījumu ziņā (piemēram, alga, atbrīvošana no darba un atjaunošana darbā) ir tiesības uz tieši tādu pašu attieksmi, kādu saņem viņa kolēģi, kas ir attiecīgās valsts pilsoņi.

Darba līgums ir jāslēdz rakstveidā. Noteikti pieprasiet un saglabājiet savu eksemplāru. Parasti darba līgums tiek slēgts ar pārbaudes laiku līdz 3 mēnešiem, kad abas puses to var lauz, neminot iemeslu. Lielākajās kompānijās parasti ir arī kolektīvie darba līgumi, kas var noteikt labvēlīgākus apstākļus un noteikumus attiecībā uz darba laiku, atalgojumu, piemaksām un citām sociālām garantijām.

Normālais darba laiks ir 40 stundas nedēļā. Darbam brīvdienās un svētku dienās jābūt papildus apmaksātam saskaņā ar darba likumdošanu.

Minimālais apmaksātais ikgadējais atvaļinājums pilna laika strādājošiem ir 4 nedēļas. Kolektīvajos darba līgumos var tikt paredzēts garāks atvaļinājums. Tiesības uz atvaļinājumu iestājas pēc 60 nostrādātām dienām un atvaļinājuma garums tiek rēķināts proporcionāli nostrādātajam laikam 12 mēnešu periodā. Atvaļinājuma laiku nosaka darba devējs, vienojoties ar darbinieku.

Valstī tiek noteikta minimālā alga, kas sākot ar 2020.gadu normālā darba laika (40 st./ned.) darbiniekiem sastāda 14 600 CZK/mēnesī. Minimālās algas apmēru var noteikt īpaši nosacījumi saskaņā ar likumdošanu. Saskaņā ar Čehijas statistikas biroja datiem vidējā bruto alga 2019. gadā bija 34 125 CZK/mēnesī.

Aptuvenu priekšstatu par to, kāda alga būs pēc nodokļu nomaksas (uz rokas) var gūt, izmantojot algas kalkulatoru. Alga parasti tiek izmaksāta vienreiz mēnesī uz bankas kontu vai skaidrā naudā, ja darbinieks tam ir piekritis rakstiski. Darba devējam ir pienākums izsniegt algas lapiņas.

Papildus informācija par nodarbinātības nosacījumiem pieejama Čehijas Darba un sociālo lietu ministrijas mājas lapā www.uradprace.cz .

Darba likumu kodekss http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace

Invalīdu Nacionālā padome www.nrzp.cz

Informācijas portāls cilvēkiem ar īpašām vajadzībām www.helpnet.cz

Čehijas statistikas birojs www.czso.cz

Atbildīgā iestāde, kuras kompetencē ir darba tiesiskās attiecības, ir Valsts darba inspekcijas birojs (Státní úřad inspekce práce) www.suip.cz

Darba devējs ir atbildīgs par nodokļu ieturēšanu un sociālo iemaksu veikšanu pirms algas izmaksas darbiniekam. Ja esat pašnodarbinātais, nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi ir jāveic patstāvīgi.

Ienākuma nodokļa likme ir 15%. Taksācijas gads šajā valstī ir līdzvērtīgs kalendārajam gadam, t.i. no 1.janvāra līdz 31.decembrim.
Aizpildot gada ienākumu deklarāciju Čehijā, ir iespējams atgūt pārmaksāto nodokļu daļu. Nodokļu deklarācija ir jānodod līdz 31.martam

PNV likmes ir 10%, 15% un 21%

Plašāka informācija par nodokļiem Čehijā ir atrodama

Finanšu ministrijas mājas lapā www.mfcr.cz

Čehijas ieņēmumu dienesta mājas lapā www.financnisprava.cz

Noderīga informācija čehu valodā ir pieejama informatīvajā biznesa portālā www.mesec.cz

Sociālā apdrošināšana ir obligāta visiem Čehijas iedzīvotājiem. Darbinieka reģistrācija apdrošināšanas sabiedrībā un iemaksu veikšana veselības un sociālās apdrošināšanas sistēmā ir darba devēja pienākums. 

Sociālo iemaksu likmes darba devēja un darba ņēmēja daļas kopā sastāda 13,5% (veselības apdrošināšana) un 31,5% (sociālā apdrošināšana) no bruto algas.

 Lai uzzinātu par savām sociālā nodrošinājuma tiesībām Čehijā:

- apmeklējiet EK Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības mājas lapu, kurā publicēti sociālo tiesību pārskati par dažādām valstīm, ieskaitot Čehiju: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=lv;

- izpētiet MISSOC tabulas par ES/EEZ dalībvalstu sistēmām sociālās drošības u.c. jomās angļu, franču vai vācu valodā.

 Plašāka informācija ir atrodama:

www.mpsv.cz Darba un sociālo lietu ministrija

www.mpsv.cz integrētais Darba un sociālo lietu ministrijas portāls

www.cssz.cz Čehijas sociālās aizsardzības administrācija

Vēlams atrast dzīvesvietu pirms došanās uz Čehiju. Lielpilsētās, jo sevišķi Prāgā dzīves izmaksas ir dārgas salīdzinot ar mazāk apdzīvotām vietām. Jārēķinās ar to, ka parasti par izīrējamām telpām tiek prasīta priekšapmaksa par 1-3 mēnešiem.

Mājokļa meklēšanai var izmantot internetu

www.sreality.cz

www.annonce.cz

http://reality.avizo.cz

u.c.

Var griezties arī nekustamo īpašumu aģentūrās. Nodrošinieties ar atsauksmēm par izvēlēto aģentūru, lai izslēgtu vai mazinātu krāpšanas varbūtību. Aģentūru kontaktinformāciju meklējiet www.zlatestranky.cz – Čehijas „dzeltenās lapas”

Sludinājumi tiek publicēti praktiski visās avīzēs. Bez tam pilsētās ir arī sludinājumu dēļi, uz kuriem ir pieejami dažādi sludinājumi.

Bieži īpašnieki nesludina publiski informāciju par izīrējamām telpām, bet paši meklē un lasa īrēt-gribētāju sludinājumus un sazinās ar izvēlētiem kandidātiem. Čehijā tā ir izplatīta prakse.

Sākotnēji var apmesties hostelī, viesnīcā vai kempingā.

www.czecot.com/?id_tema=7

www.travelguide.cz/en/accommodation

Papildus informācija

www.mmr.cz Reģionālās attīstības ministrija

www.cuzk.cz Valsts zemes un kadastra dienests

Par došanos prom no Čehijas atcerieties informēt visas tās iestādes, kurās bijāt reģistrējušies vai norādījuši savu personīgo informāciju, piemēram, iedzīvotāju reģistru, vietējo pašvaldību, nodarbinātības dienestu, banku, ceļu satiksmes direkciju, pastu, veselības pakalpojumu sniedzēju, komunālo pakalpojumu nodrošinātājus u.c. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamiem pārpratumiem nākotnē;

Tāpat jāsaņem un jāsaglabā visi dokumenti un izziņas, kas apliecina legālu nodarbinātību Čehijā, tajā skaitā:

 • U1 dokuments par nodarbinātības un apdrošināšanas periodiem vai
 • U2 dokuments par Čehijā piešķirto bezdarbnieka pabalsta eksportu uz citu ES/EEZ valsti.
 • Apliecinājumu nodokļu nomaksai u.c. 

Lai uzzinātu, vai Jums ir tiesības uz  bezdarbnieka pabalstu, griezieties tuvākajā Čehijas valsts Nodarbinātības dienestā. To kontaktinformācija ir atrodama šajā tīmekļa vietnē www.uradprace.cz.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Latvijā atgādina, ka bezdarbnieka pabalsts jāpieprasa tajā ES dalībvalstī, kurā Jūs pēdējo reizi bijāt nodarbināts.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija - Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES atgriežoties Latvijā.
Ja ārvalstī esat reģistrēts bezdarbnieks un, dodoties darba meklējumos uz Latviju, saņēmāt U2 dokumentu par bezdarbnieka pabalsta eksportu, tad ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā jums būtu vērts pieprasīt arī S1 veidlapu. Tas ļaus saņemt garantētos visa veida veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā, un izmaksas par šiem pakalpojumiem tiks segtas no ārvalsts budžeta līdzekļiem. Ārvalsts nacionālajā veselības sistēmas administrācijā saņemiet Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), kas dod tiesības saņemt valsts garantēto neatliekamo un nepieciešamo medicīnisko palīdzību. EVAK var būt noderīga laikā, kamēr Latvijā nebūs uzsāktas darba attiecības, jo šajā periodā Jūs joprojām paliekat sociāli apdrošināts valstī, kur pēdējo reizi strādājāt.

Ja, saņemot kādu no Čehijas pabalstiem, plānojat doties uz citu Eiropas valsti, tostarp arī Latviju, informējiet atbildīgās Čehijas iestādes par šiem plāniem un noskaidrojiet nosacījumus, kuri jāievēro, lai varētu turpināt saņemt piešķirtos pabalstus.

Papildus informācija www.mpsv.cz un www.cssz.cz  

Ja ģimenē aug bērni, pirms aizbraukšanas parūpējieties par to, lai būtu sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina bērnu iegūto izglītību, veselības aprūpi, kā arī saņemtās sociālās garantijas u.c.  Tāpat jāpaziņo mītnes valsts kompetentajai iestādei (kas izmaksā ģimenes pabalstus), ka Jūs pārceļaties uz dzīvi Latvijā. Ģimenes pabalstus maksās tā valsts, kurā ir nodarbināts bērna vecāks. Ja bērna vecāki ir nodarbināti katrs savā dalībvalstī, tad galvenā atbildība pabalstu izmaksā ir valstij, kurā dzīvo bērns. Atgriežoties Latvijā, būs jāiesniedz  iesniegums pabalstu piešķiršanai VSAA. Plašāka informācija VSAA mājas lapā https://www.vsaa.gov.lv sadaļā “Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES atgriežoties Latvijā

Buklets “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Info grafika “Strādāji ārvalstīs un plāno atgriezties Latvijā?”  (izdots 2018.g.)

Ja vēlaties saņemt palīdzību darba meklēšanā, reģistrējieties tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē (NVA) www.nva.gov.lv

Ja vēlaties turpināt saņemt Čehijā piešķirto bezdarbnieka pabalstu, kamēr uzturaties un meklējat darbu Latvijā, septiņu dienu laikā reģistrējieties vietējā NVA, un iesniedziet U2 dokumentu VSAA.

www.nva.gov.lv

www.vsaa.gov.lv

Ja, pieprasot bezdabnieka pabalstu Latvijā, ir nepieciešams apliecināt savu nodarbinātības un apdrošināšanas periodu Čehijā, iesniedziet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā U1 dokumentu.

www.vsaa.gov.lv

Pēc atgriešanās deklarējiet savu dzīvesvietu pašvaldībā vai elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana"

www.pmlp.gov.lv

Ja Čehijā ir gūti ienākumi, Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā lasiet informāciju par to, kam un kādos gadījumos līdz 1.jūnijam ir vai nav jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par iepriekšējo gadu. www.vid.gov.lv/lv/latvijas-rezidenti-arvalstis. Papildus informācija: www.vid.gov.lv  

 

Valsts pārvalde, saistītās institūcijas un iestādes

www.mzv.cz

 • Iekšlietu ministrija

www.mvcr.cz

 • Finanšu ministrija

www.mfcr.cz

 • Rūpniecības un tirdzniecības ministrija

www.mpo.cz

 • Darba un sociālo lietu ministrija

www.mpsv.cz

 • Valsts nodarbinātības dienests

www.urad-online.cz

http://portal.mpsv.cz

 • Darba inspekcija

www.suip.cz

 • Policija

www.policie.cz

 

Regulējamās profesijas un kvalifikācijas atzīšana

 • Reglamentēto profesiju datu bāze

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/

 • Izglītības, jaunatnes un sporta ministrija

www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy

 • Augstākās izglītības centrs

www.csvs.cz 
 

Transports

www.csa.cz

www.prg.aero

 • Dzelzceļa satiksme un metro

www.cd.cz

https://pid.cz/

www.idsjmk.cz

 • Čehijas autoceļi

www.ceskedalnice.cz

www.rsd.cz

 • Autobusu satiksme

http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/

 • Ūdens satiksme

www.rvccr.cz

www.lavdis.cz
 

Vispārēja informācija par Čehiju

 • Oficiālais Čehijas tūrisma portāls

www.czechtourism.com

 • Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) uzturētā informācijas lapa

www.domavcr.cz

 

 

Informācija šajā rakstā atjaunota 2020.gada maijā