Siguldas filiāle

Carnikavas novads

Novada tīmekļa vietne:

www.carnikava.lv

Informācija par novadu: Carnikavas novads ir pašvaldība Vidzemes dienvidrietumos pie Rīgas pilsētas ziemeļaustrumu robežas. Novads atrodas Rīgas jūras līča Vidzemes piekrastē no Kalngales līdz pat Lilastes upei. Novada centrs ir Carnikava, kas atrodas 25 km attālumā no Rīgas.

Iedzīvotāju skaits: 8 902

Iedzīvotāji darbaspējas vecumā: 5 543

Bezdarbnieku skaits / Bezdarba līmenis: 156/ 2.81 

tabula

 

Avots: CSP

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Carnikavas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties https://cvvp.nva.gov.lv . Siguldas filiāles reģistrēto brīvo darba vietu skaits pa nozarēm uz 2019. gada 31. decembri:

Vecākie speciālisti – 10, speciālisti – 27, kalpotāji – 3, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki 13, kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 25, kvalificēti strādnieki un amatnieki 132, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 8, vienkāršās profesijas – 9, nacionālo bruņoto spēku profesijas – 50.

Siguldas filiāles top pieprasītākās profesijas:

Lauksaimniecības palīgstrādnieks 180, būvstrādnieks 120, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 79, pavārs 77, betonētājs 69, apdares darbu strādnieks 64, mežstrādnieks 61, apkopējs 54, palīgstrādnieks 53, vispārējās vidējās izglītības skolotājs 43.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Lielākie novada uzņēmumi

GERMAN PRODUCTS BALTICS, SIA, Rīgas starprajonu zvejnieku kooperatīvā biedrība, Intermodal Solutions, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Aspari, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, RGBG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Rototeh, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, LGN GRUPA, SIA, VINCENTS POLYLINE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Divi simti divi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, HidroTehServiss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, A.M. Bruģis, SIA, JC WOOD, SIA, Elite place, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ARCAN, SIA

Vidējā bruto alga Carnikavas novadā:

  • EUR 999 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 1 186 ( Sabiedriskajā sektorā)
  • EUR 1 186 (Vispārējās valdības sektorā)
  • EUR 1 186 (Pašvaldību struktūrās)

Avots: CSP

55,06% novada teritorijas aizņem mežsaimniecības un īpaši aizsargājamās teritorijas. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 20,73%, ūdens objektu zeme aizņem 6,67% Carnikavas novada teritorijas.


Carnikavas novadā tūrisma nozares izaugsmei ir liels potenciāls, kas līdz šim brīdim nav pilnībā izmantots. Daudz interesantu objektu ir Piejūras dabas parka teritorijā, kurus varētu iekļaut tūristu maršrutos un saistīt ar izplānotu celiņu tīklu.

Sadzīves apstākļi

Carnikavas novada teritorijā darbojas bibliotēka un šādas izglītības iestādes – Carnikavas pamatskola, PII „Riekstiņš”, PII “Piejūra”, Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas.

Carnikavas novadā ir liela aktivitāte sporta jomā. Pārsvarā sporta aktivitātes koncentrējas Carnikavas ciemā: Carnikavas pamatskolas sporta zālē, Carnikavas stadionā, sporta un aktīvās atpūtas centrā „Zibeņi”. Sporta pasākumu norisei tiek izmantots arī Carnikavā esošais dambis, kā arī dabas parka „Piejūra” teritorija. Carnikavas novada ģeogrāfiskais novietojums sniedz iedzīvotājiem iespēju aktīvi iesaistīties tautas sporta kustībā, aktīvu atpūtu un sportošanu veicot brīvā dabā, piemēram, kāpās vai pludmalē.

 Carnikavas novadā tiek nodrošināta primārā veselības aprūpe. Veselības aprūpi Carnikavas novadā nodrošina 3 ģimenes ārstu prakses, zobārsta kabinets un laboratorija. Carnikavā darbojas divas aptiekas.

 Ar sociālo pakalpojumu nodrošināšanu Carnikavas novada iedzīvotājiem nodrošina Carnikavas novada pašvaldības iestāde – Sociālais dienests. Kalngales ciemā ir izveidots brīvā laika pavadīšanas centrs „Kadiķis”, savukārt Carnikavas ciemā darbojas Carnikavas novada alternatīvās aprūpes centrs „Pīlādzis”. Abi iepriekšminētie centri ir Sociālā dienesta struktūrvienības. Centros tiek sniegti bezmaksas sociālie pakalpojumi un nodrošinātas brīvā laika pavadīšanas iespējas ar mērķi uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Papildu informācija

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju uzņēmējiem, iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām.

Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.