Valmieras filiāle

Beverīnas novads

Novada tīmekļa vietne:  www.beverinasnovads.lv

Beverīnas novads ir pašvaldība Vidzemē. Novads atrodas blakus Valmieras pilsētai un pilnībā ietilpst tās tuvējās ietekmes zonā. Novadam ir laba ceļu sasaiste ar Rīgu (ieskaitot dzelzceļu), kā arī ar citiem tuvāk izvietotiem centriem – Cēsīm, Smilteni, Valku.

Novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:

  • Brenguļu pagasts,
  • Kauguru pagasts,
  • Trikātas pagasts.

Novada centrs atrodas Mūrmuižā.

tabula

 Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas 

Ar Beverīnas novada teritoriālajā struktūrvienībā (pilsētā/novadā) reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/;

Dati par brīvo darba vietu skaitu pa nozarēm pieejami NVA tīmekļa vietnē sadaļā “Dokumenti un statistika” – “Brīvo darba vietu skaits” - “Izvērstā statistika par brīvajām darba vietām”.

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Beverīnas novadā uzņēmējdarbības vidi veido plašs ekonomisko vienību spektrs – sākot no pašnodarbinātajiem un maziem uzņēmumiem līdz ārpus Latvijas robežām atpazīstamiem. Kopā darbojas ap 180 uzņēmēju. Iedzīvotājiem novada teritorijā ir iespēja iegādāties dažādas preces un saņemt pakalpojumus.

Nozīmīgākās uzņēmējdarbības nozares Beverīnas novadā ir tūrisms un ražošana. Vairāki uzņēmēji darbojas arī lauksaimniecības nozarē, kas novada teritoriju padara sakoptāku un vizuāli patīkamāku. Uzņēmējdarbība šādā veidā reprezentē vietējās ražošanas iespējas.

Beverīnas novadā uzņēmēji, darbojoties tūrisma nozarē, piedāvā naktsmītnes, semināra un svinību vietas gan tūristiem, gan rīkojot dažādus pasākumus. Novadā ir vairāki kempingi, viesu mājas un viesu nami. Tūrisma nozares izaugsme pierāda pašvaldības paveikto novada atpazīstamības veicināšanai.

Beverīnas novada pašvaldība sadarbojas ar novada uzņēmējiem saimnieciskajā darbā un atbalsta viņus ar pasūtījumiem, tā nodrošinot attiecīgās teritorijas pašpietiekamību. Pašvaldība jau otro gadu pēc kārtas izsludina konkursu “Atbalsts uzņēmējdarbībai Beverīnas novadā”, kas ir paredzēts jaunajiem uzņēmējiem, kuri vēlas uzsākt saimniecisko darbību vai uzņēmējdarbību novadā.

Uzņēmēji tiek atbalstīti un iesaistīti dažādos kultūrs pasākumos, aicināti pārstāvēt novadu uzņēmēju dienās un dažādos amatniecības un tūrisma tirgos, kas ir saistīti ar tūrisma nozares attīstību novadā.

Pēc reģistrēto uzņēmumu skaita novadā visvairāk ir pārstāvēta būvniecība, kokapstrāde un dažādas mazumtirdzniecības un pakalpojumu formas. Lielāki novada uzņēmumi ir: SIA „Agroserviss Valmiera”, SIA „Cosybed”, SIA „Moriss Celtniecība”, SIA „Jaunbāģi”, SIA „Abula”, SIA „Vāle 1”, SIA „Sniega Tehnika”, SIA „Dan-Agro”, SIA „Almona”, SIA „Alens Auto”, SIA „Strazdiņš”, SIA „Mini Serviss”, SIA „S.T.F. Valmiera”, SIA „Trikātas doktorāts”, SIA „Būtes”, KS „Cempi”, SIA „Baiļi”, SIA „Eglaiņi un Co”, SIA „Mežavecis”, SIA „Silavs”, SIA „Slēgakmens” u.c.

Sadzīves apstākļi

Izglītība

Pirmsskolas iestāžu pakalpojumi pieejami visos novada pagastos. Tie ir gan atsevišķas bērnu iestādes veidā (Mūrmuižas PII “Pasaciņa”) gan kā pirmskolas vecuma bērnu grupas, kas izveidotas pie skolām Brenguļos un Trikātā. Brenguļu sākumskola nodrošina pamatizglītības 1.posma (1.- 4.klase) programmas īstenošanu, Jāņa Endzelīna J.Endzelīna Kauguru pamatskola un Trikātas pamatskolas nodrošina pamatskolas programmu īstenošanu 1.-9. klasei.

Veselības aprūpe

Veselības aprūpi sniedz SIA "Trikātas doktorāts" (Beverīnas nov., Trikātas pag., Trikāta, Nākotnes iela 2, LV 4731, Tālrunis: 64729335) un Salenieces Sarmītes – ģimenes ārsta prakse ("Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV 4224; Tālrunis: 64228077)

Datu avots: Novada tīmekļa vietne www.beverinasnovads.lv

Novada aktualitātes

Novada tīmekļa vietnē www.beverinasnovads.lv uzņēmēji, iedzīvotāji un novada viesi var iegūt aktuālo informāciju par dažādām novada norisēm un aktivitātēm.