Novada tīmekļa vietne:    

www.baldone.lv 

 

 

Baldones novads atrodas Latvijas centrālajā daļā Viduslatvijas zemienes Upmales paugurlīdzenumā. Baldones novada teritorija sastāv no Baldones pilsētas un Baldones pagasta. Administratīvais centrs – Baldones pilsēta atrodas 33 km attālumā no Rīgas. Dienvidos novads robežojas ar Iecavas un Vecumnieku novadiem, rietumos — ar Olaines un Ķekavas novadiem, ziemeļos — Ķekavas novadu, bet austrumos — ar Ķeguma novadu 

 

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

Ar Baldones novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties ŠEIT

 

2019. gada I. pusgadā NVA Rīgas reģionālajā filiālē reģistrētas 38818 brīvās darba vietas. No tām vairums profesiju grupās: kvalificēti strādnieki un amatnieki – 18170, vienkāršās profesijas – 5096, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 4596, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 4108, vecākie speciālisti – 2681,  speciālisti – 2047, kalpotāji – 1470, vadītāji – 376, kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 274.

 

Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Novada uzņēmumu darbības virzieni pamatā ir lauksaimniecība, būvniecība un loģistika. Baldones novada ekonomiku un uzņēmējdarbību veido galvenokārt mikro un mazie uzņēmēji ar nelielu nodarbināto skaitu.

 

2018. gadā 5 lielākie iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) maksātāji ir bijuši uzņēmumi: SIA “VĪGRANTI”, SIA “Baltic Agro Serviss”, SIA “BŪKS”, SIA Dilada” un SIA “ProfBuilder””, sniedzot būtisku ieguldījumu ne tikai savu darbinieku labklājībā, bet arī pašvaldības attīstībā un uzturēšanā, veicinot konkurētspēju un paaugstinot pašvaldības iedzīvotāju dzīves līmeni.

 

Lielākie uzņēmumi:

Lauksaimniecība: Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība “Misas Lauki”, SIA “Baltic Agro Serviss”, SIA “Baldones Lauki”,

Ražošana: SIA “Būvelementi” (kokmateriālu ražošana un tirdzniecība),

Transports un uzglabāšana: SIA “Norsa G” (kravu pārvadājumi), SIA “SilverSeraf” (loģistika),

Tirdzniecība: SIA “Pro Laurus” (sporta grīdas segumu tirdzniecība un montāža), SIA “Vecozoli GB” (pārtikas tirdzniecība), Z/S “Būņas” (pārtikas, arī bioloģiski ražotas pārtikas tirdzniecība).

 

Vidējā bruto darba alga Baldones novadā 2019. gada 1.ceturksnī:

  • EUR 759 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 759 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 757 (Pašvaldību struktūrās).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

 

Baldones novadā pirmsskolas izglītības iegūšanu nodrošina PII “Vāverīte”, vispārējās vidējās izglītības iegūšanu Baldones vidusskola, profesionālās ievirzes izglītību nodrošina Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skola un Mūzikas pamatskola un Baldones mākslas skola.

 

Veselības pakalpojumus Baldones novadā nodrošina 4 ģimenes ārstu prakses, procedūru kabinets, 3 ārstu prakses zobārstniecībā.

 

Sociālo pakalpojumu sniegšanu nodrošina Baldones novada Sociālais dienests, pašvaldības iestāde “Sociālās aprūpes centrs “Baldone”.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk. par biznesa attīstības iespējām novadā un atbalsta programmām.

 

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.