Novada tīmekļa vietne:    

www.babite.lv

 

Babītes novads atrodas Vidzemē un robežojas ar sešām administratīvajām teritorijām – Rīgas un Jūrmalas pilsētām, Tukuma, Mārupes, Olaines un Jelgavas novadiem. Novadā iekļauti Babītes un Salas pagasti. Novada centrs atrodas Piņķos.

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde  

 

Darba iespējas novadā

Ar Babītes novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties ŠEIT

 

2019. gada I. pusgadā NVA Rīgas reģionālajā filiālē reģistrētas 38818 brīvās darba vietas. No tām vairums profesiju grupās: kvalificēti strādnieki un amatnieki – 18170, vienkāršās profesijas – 5096, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 4596, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 4108, vecākie speciālisti – 2681,  speciālisti – 2047, kalpotāji – 1470, vadītāji – 376, kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 274.

 

Papildu informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Babītes novadā dominē lauksaimniecības produkcijas pārstrādes rūpniecība un servisa pakalpojumu uzņēmumi.

 

2018. gadā 5 lielākie iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) maksātāji ir bijuši uzņēmumi: SIA Orkla Foods Latvija”, SIA “Nordpool 4 Aviation”, SIA “LEAX Baltix”, SIA “LĀČI” un SIA “ HAGBERG”, sniedzot būtisku ieguldījumu ne tikai savu darbinieku labklājībā, bet arī pašvaldības attīstībā un uzturēšanā, veicinot konkurētspēju un paaugstinot pašvaldības iedzīvotāju dzīves līmeni.

 

Lielākie uzņēmumi:

Apstrādes rūpniecība: SIA "Orkla Foods Latvija" (Garšvielu un piedevu, bezalkohola dzērienu, minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu, augļu un dārzeņu sulas ražošana), SIA  "LĀČI" (Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana), SIA "LEAX Baltix" (Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana. Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem).

Profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozare: SIA "LINDSTROM" (NomaDarba aizsardzības līdzekļi, formastērpi, darba apģērbi; ražošanaPaklāji, paklāju serviss).

Tirdzniecībā: SIA "Anvis".

 

Vidējā bruto darba alga Babītes novadā 2019. gada 1.ceturksnī:

  • EUR 1095 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 904 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 922 (Pašvaldību struktūrās);
  • EUR 1136 (Privātā sektora komersanti ar nodarbināto skaitu >=50).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi

Babītes novada izglītības iestādēs ir iespējas iegūt vispārējo un profesionālās ievirzes izglītību (Babītes PII, PPII “Liesmiņas”, PII “Saimīte”, PPII “Varavīksnes putns”, Salas sākumskola, privātā sākumskola un bērnudārzs “Vinnijs”), kā arī apgūt mācības pēc Starptautiskās Bakalaurāta programmas Latvijas Starptautiskajā skolā. Starptautiskā vidusskola “Ekziperī” īpaša uzmanība tiek vērsta bērna individuālo un sociālo spēju attīstībai. Novadā profesionālās ievirzes izglītību piedāvā Babītes mūzikas skola.

 

Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz vairākas ģimenes ārstu prakses, zobārstniecības pakalpojumus zobārstniecības klīnika “SOL RISA Piņķu zobārstniecība” un SIA “N. Antipenko Dentist”.

 

Babītes novadā ir pieejama daudzveidīga sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra, kas dod iespējas nodarboties ar sportu gan ziemā, gan vasarā.

 

Ar sociālos pakalpojumu nodrošināšanu Babītes novada iedzīvotājiem galvenokārt nodarbojas Babītes novada domes struktūrvienība – Sociālais dienests.

 

Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējām novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālu informāciju.