Publikācijas datums

12.08.2021.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

02.09.2021., K.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīgā, LV – 1010 vai iesūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītu uz e-pasta adresi pasts@nva.gov.lv

Izsludinājuma nosaukums

Augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursu īstenošana

Pasākuma uzsākšanas periods

No komisijas lēmuma publicēšanas brīža līdz 31.12.2023.

Saistošie dokumenti

  • Lai Pretendents piedalītos Izsludinājumā Nr.13/2021 “Augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursu īstenošana” Pretendentam ir jāiesniedz atbilstoši sagatavoti augstāk pievienotie dokumenti: Pretendenta pieteikums dalībai izsludinājumā, Apliecinājums par īstenošanas nosacījumu ievērošanu, Pretendenta tehniskais piedāvājums.
  • Piedāvājumā Pretendents iekļauj Augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu programmas, kuras var īstenot gan klātienē, gan attālināti tiešsaistē;
  • Mācību maksa tiks aprēķināta atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumu Nr. 75 46.punktā noteiktajam - Augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu programmu īstenošanai, kuru mācību ilgums ir no 60 līdz 159 mācību stundām, apmācību kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka un darba meklētāja apmācībai izmanto likmi 4,50 euro par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 360 euro;
  • Izsludinājuma dokumentācijai ir pievienoti uz Izsludinājuma Nr. 13/2021 publicēšanas brīdi spēkā esoši Augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu programmu īstenošanas nosacījumi. Vēršam uzmanību, ka ar 2021. gada 1. jūliju spēkā stājušies grozījumi Augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu programmu īstenošanas nosacījumos, kuros ir noteikts izglītības iestādei pienākums, ka Apmācības grupas plānošana, organizēšana, bezdarbnieku un darba meklētāju apmeklējumu uzskaites veikšana, rēķinu iesniegšana, atskaišu iesniegšana, bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību kavējumu un attaisnojošo dokumentu pievienošana, apmācību rezultātu ievadīšana veicama Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā (CVVP). 

Kontaktpersona
Inita Vītoliņa
inita.vitolina@nva.gov.lv