Tikt pie savas naudas un iegūt darba pieredzi – ir galvenie iemesli, kāpēc jaunieši vēlas strādāt vasaras brīvlaikā. Turklāt šogad gandrīz par trešdaļu ir paliecinājies vakanču skaits, kaut gan pieprasījums vienalga ir lielāks par piedāvājumu. Trīs vasaras mēnešos skolēnu nodarbinātības programmā plāno iesaistīties 7000 jauniešu. https://skaties.lv/zinas/latvija/arvien-vairak-skolenu-velas-stradat-vasaras-brivlaika/

Arvien vairāk skolēnu vēlas strādāt vasaras brīvlaikā

NATĀLIJA VALDNIECE, 900 SEKUNDES