Natālijai ir vidējā medicīniskā izglītība, bet pirms aizbraukšanas no Latvijas viņa strādājusi par alus gatavošanas operatori LĪVU alus darītavā Liepājā. Ārzemēs viņa gadu strādājusi kartupeļu un sīpolu fermā. Vēlāk, ar darbā iekārtošanas aģentūras starpniecību, atradusi citus darbus – strādājusi augļu fabrikā, tīrījusi mājas pēc remonta, tad 7 gadus strādājusi gaļas fabrikas ceha virtuvē. Dzīvi ārzemēs viņa raksturo vienā vārdā – “Super”, jo gan alga, gan attieksme esot labāka, tomēr skumusi pēc dēla un mammas.


Ārzemēs dzīvojot, sekojusi līdzi dzīvei Latvijā un aktualitātēm darba tirgū, tāpēc atkal iejusties šeit nav bijis grūti. Ar Nodarbinātības valsts aģentūras palīdzību viņa darbu atrada jau otrajā dienā pēc atgriešanās. Ārzemēs gūtā pieredze, īpaši angļu valodas zināšanas, ļoti palīdzēja. Alga viņu apmierina, taču esot jāmaksā lieli nodokļi un ir mazs neapliekamais minimums.

Vairāki NVA pakalpojumi pieejami e-vidē, tostarp iesniegumu bezdarbnieka statusa iegūšanai var iesniegt elektroniski, bet meklēt darbu Latvijā var NVA CV un vakanču portālā. Tiešsaistē var gūt priekšstatu par šībrīža tendencēm Latvijas darba tirgū. Izmantojot NVA e-pakalpojumu “Darba tirgus prognozes”, kādās profesiju grupās un kurā reģionā tuvākajā gadā darba devēji plāno izveidot jaunas darba vietas, likvidēt esošās darba vietas vai nomainīt esošos darbiniekus.

Katras NVA filiāles mājaslapā ir atrodama sadaļa “Darba un sadzīves apstākļi”, kurā var iegūt informāciju par darba un izglītības iespējām, algām, pašvaldību pakalpojumiem attiecīgās NVA filiāles teritorijā esošajos novados.

NVA EURES konsultanti varēs sniegt informāciju par darba meklēšanu Latvijā un reģistrēšanos NVA, par tev pieejamo atbalstu un NVA piedāvātajiem pakalpojumiem un aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, par tavām prasmēm un darba pieredzei atbilstošām vakancēm, kā arī par biznesa uzsākšanas iespējām. Tāpat EURES konsultanti sniegs noderīgu informāciju par atgriešanos Latvijā, darba un dzīves apstākļiem, sociālo sistēmu, par citā valstī piešķirta bezdarbnieka pabalsta un pensijas saņemšanu, dokumentu kārtošanas procedūrām un citiem ar likumdošanu saistītajiem jautājumiem.