Alūksnes filiāle

Apes novads

Novada mājas lapa:   www.apesnovads.lv

Novada tīmekļa vietne:   www.apesnovads.lv

 

Apes novads atrodas Vidzemes Malienā – Latvijas Ziemeļaustrumos, pašā Igaunijas pierobežā, gandrīz 200 km no Rīgas. Novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā, tajā ietilpst Apes pilsēta – novada administratīvais centrs, Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagasti. Novadu šķērso Rīgas Veclaicenes šoseja.

Apes novada teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes autoceļš A2, E77, kas ir starptautiskas nozīmes transporta koridors uz Sanktpēterburgu. Apes novadā pasažieru pārvadājumus nodrošina AS ”Nordeka”, AS “CATA”, SIA”TU Vidlauto” un “VTU Valmiera”. Apes novadu skar 39 maršruti.

Apes novadā darbojas 26 sabiedriskas un reliģiskas organizācijas, tajā skaitā 2 draudzes, 2 nodibinājumi un 22 biedrības.

Apes novada vērtība ir skaista daudzveidīga daba, tīra vide, ainaviska un kultūrvēsturiska teritorija. Novads bagāts ar kultūrvēsturisko mantojumu. Novada lepnums ir atraktīvā un daudzpusīgā sporta un kultūras dzīve, kā “Vaidavas kausa” izcīņa motokrosā un MTB velomaratonā, ziemas autorallijs “Sarma”, Apes pilsētas svētki, Jāzepa Vītola mūzikas dienas, novada dziesmu un deju svētki, daudzpusīgi tūrisma maršruti u.c.

 

Tabula


Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde

 

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Apes novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā https://cvvp.nva.gov.lv/ . Pieejami dažādi atlases kritēriji: vieta, darbības joma, uzņēmums u.c.

 

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide

Apes novada teritorijā galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, transporta pārvadājumi, kokapstrāde, guļbūves, tirdzniecība, mājražošana un tūrisms. Apes apkārtnē notiek dolomīta ieguve.

 

Tiek strādāts pie kokapstrādes inkubatora centra izveides Apes novadā, kurā būs iekārtotas arī mācību klases. Centrs dos iespēju vietējā teritorijā izmantot kokapstrādē ieviestās jaunās tehnoloģijas, kā arī veidos sadarbību ar inkubatoru centriem kaimiņu Igaunijas reģionos. Tiek radītas iespējas uzsākt individuālo komercdarbību, saņemt konsultācijas Apes novada domē, NVA Alūksnes filiālē.

 

Viens no veiksmīgākajiem Apes novada pašvaldības projektiem ir Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ilgtspējīga vietējo dabas resursu un kultūras mantojuma izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā Setomaa un Apes reģionos” („BUY LOCAL”) aktivitātes. Šī projekta mērķis ir palielināt ekonomikas ilgtspēju un konkurētspēju Apes un Setomaa novadu teritorijā. Projekta ietvaros tiek pētīti galvenie virzieni, kādos būtu iespējams attīstīt ražošanu, lai produkcija tepat uz vietas tiktu gan saražota, gan arī patērēta vietējām vajadzībām. Uzņēmējiem tiek dota iespēja tirgot savu produkciju dažādos tirdziņos gan Latvijā, gan Igaunijā.

Pašlaik tiek īstenoti daudzi celtniecības projekti, Apes novada ceļu būves projekti gan Alūksnes filiāles apkalpojošās teritorijās, gan citos Latvijas novados. Būvdarbu apjomi 2019. gadā ir pieaugoša tendence, ir pieprasījums pēc pieredzējušiem celtniekiem, ceļu būves speciālistiem, mežizstrādes speciālistiem kā arī pēc nekvalificētiem būvstrādniekiem.

Novada zemes dzīlēs sastopami daudzveidīgi derīgie izrakteņi – dolomīts, smilts, grants, māls, kūdra, nedaudz arī avotkaļķis, okers, ģipsis. Par perspektīvākajiem derīgie izrakteņiem novadā tiek uzskatīti dolomīts, māls un pazemes ūdeņi.

Apes teritorijā galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, transporta pārvadājumi, tirdzniecība un mājražošana. 20 uzņēmumi darbojas kā SIA. Lielākie no tiem ir SIA “Apiņi”, SIA “Grūbe Hidro”, SIA “Apes koks”, SIA “Ape TK”, SIA “Dino@Co”, SIA “Apes aptieka”. No 76 zemnieku saimniecībām lielākās ir z/s “Zīļi” un z/s “Miķeļi”, strādā 67 pašnodarbinātie un četri individuālie komersanti.

Ar dažādu projektu palīdzību pēdējos gados Apē piesaistīti ievērojami līdzekļi infrastruktūras uzlabošanai un kultūras, izglītības, sporta, sociālās sfēras, uzņēmējdarbības attīstībai.

Gaujienas pagastā uzņēmēji: SIA „Vaidens” darbības virzieni ir koka paliktņu ražošana, taras dēlīši, grieztās kūdras ieguve, kravu pārvadājumi; LPKS „Gaujiena” darbības virzieni ir tehnikas pakalpojumi (lauksaimniecības tehnika, autobusu pakalpojumi) un mehānisko darbnīcu pakalpojumi; SIA „Very Berry” nodarbojas ar ogu audzēšanu un pārstrādi; ar piena, gaļas ražošanu, govju audzēšanu nodarbojas uzņēmumi – z/s „Dravnieki”, z/s „Lejas Rudzīši – Zvejnieki”, z/s „Zaļkalni”, z/s „Lauri”, z/s „Jaunzemi”; z/s „Priedaine” audzē puķu un dārzeņu stādus, podu puķes; z/s „Bebri” nodarbojas ar graudu audzēšanu un tehnikas pakalpojumiem; z/s „Dambji” un z/s „Birzes” audze aitas; z/s „Mietaine” piedāvā ēdināšanas pakalpojumus un saimniecībā ir inkubators dažādu putnu šķirņu mazuļu iegūšanai; piemājas saimniecības „Silmači” un „Rasas” ir biškopības saimniecības u.c.

Trapenes pagastā lielāko zemnieku saimniecību darbības veids ir lopkopība: SIA “Eirastars”, SIA “Trapene”, z/s “Skapari”, z/s “Niedrāji”, z/s “Kristiņi”, z/s “Virsaiši M.M.”. Graudkopība: z/s “Sanesas”, biškopība: z/s “Graudi”. “SIA BAF Plus” veic dažādu reklāmu pasūtījumus un arī celtniecības darbus.

Virešu pagastā lauksaimniecība ir galvenā uzņēmējdarbības joma: z/s “Ceriņi”, SIA “Vireši”, z/s “Atvases”, z/s “Vecbindi”, z/s “Jaundrīzuļi”, z/s “Jaunsilgaļi”, z/s “Ozoliņi”, z/s “Augstkalni AV”, p/s “Kalnastaldes”, p/s “Smilgas”, z/s “Ķelles”, z/s “Zemesziediņi”, z/s “Mežvīri”, p/s “Viesturi”, z/s “Grantiņi”.
Lauksaimniecības tehnikas pakalpojumus sniedz SIA “ZZK Agro”.

SIA “Rimeks Plus” nodarbojas ar kokapstrādi, IU “Jura interjers un mēbeles” ražo mēbeles un veic galdniecības darbus, mežizstrādes jomā darbojas SIA “Grotes AB”, z/s “Ķieģeļnīca” izgatavo ziedu pušķus un sēru vainagus. Ir divas viesu mājas – “Jaunzilākši” un “Melderītis”. Viesu māja “Melderītis” piedāvā arī ēdināšanas pakalpojumus.

Datu avots: Lursoft statistika

 

Vidējā darba samaksa:
Vidējā bruto darba alga Apes novadā (2019.gads 3.ceturksnis):

  • EUR 750(Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
  • EUR 550 (Sabiedriskajā sektorā);
  • EUR 690(Pašvaldības struktūrās).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

 

Sadzīves apstākļi
Apes novadā izglītību nodrošina 2 pirmsskolas iestādes, 2 pamatskolas, 2 vidusskolas, 1 Speciālā pamatskola, 1 mūzikas un mākslas skola un Alūksnes mūzikas skolas Apes filiāle.

Apes novadā kultūras dzīves veidošanā iesaistās 16 kultūras iestādes. Katrā teritoriālajā vienībā ir kultūras vai tautas nams, publiskā bibliotēka, muzejs vai novadpētniecības istaba un estrāde.

Novadā skaitliski visvairāk sporta objektu ir pieejami Apes pilsētā - 6 sporta objekti, tai skaitā nacionāla līmeņa objekts - mototrase. Novadā ir pieejami daži netradicionāli sporta objekti – 2 BMX trases, Trophy slēgtā trase, 2 hokeja laukumi. Hokeja laukumus var izmantot gan ziemas, gan vasaras aktivitātēm. Sporta zāles pamatā ir skolu sporta zāles, līdz ar to zāļu izmantošanu vietējiem iedzīvotājiem ietekmē skolas nodarbības.

Kopš 1974. gada Apē notiek tradicionālais „Vaidavas kauss” motokrosā, ko pēdējos gados papildina velo un autosacensības.

Sociālo aprūpi novadā organizē Sociālais dienests. Darbojas divas ilgstošo sociālo pakalpojumu sniegšanas iestādes: Sociālās aprūpes centrs “Trapene” un Bērnu sociālās aprūpes centrs “Gaujiena”. Ir izveidoti dažādi alternatīvie sociālie pakalpojumi Gaujienas un Virešu pagastos.

Apes novadā ir labs aptieku nodrošinājums, visās teritoriālās vienības ir pieejami ģimenes ārsta pakalpojumi – Gaujienā un Apē tie ir pieejami uz vietas. Trapenes un Virešu pagastos darbojas feldšeru punkti. Zobārstniecības pakalpojumi pieejami Trapenē un Gaujienā, Apē atrodas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Novada mājas lapā var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem. Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par īstenotajiem projektiem, vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Kā arī mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.