Anna Marija mācās Ogres 1. vidusskolā, un 2017. gada vasarā skolēnu vasaras pasākuma ietvaros pārdevējas amatā tika nodarbināta SIA “Rutare” – pašgatavota saldējuma tirdzniecības uzņēmumā. Lai arī meitenei ir pieredze strādāšanā vasaras brīvlaikā, šajā pasākumā viņa piedalījās pirmo reizi – Anna pati Nodarbinātības valsts aģentūrā ir sameklējusi informāciju par brīvām vietām pie darba devējiem un sazinājusies sakarā ar interesējošo vakanci.


Anna atzīst, ka darbā palīdzēja viņas komunikablais raksturs, un viņa ļoti centās, lai klienti būtu apmierināti ar viņas apkalpošanu.


Skolnieces pienākumos bija produkcijas pārdošana, preču atlikumu kontrole, darba vietas uzturēšana kārtībā un atskaišu noformēšana. Sadarbību ar darba vadītāju Anna vērtē atzinīgi – savstarpējā komunikācija bija ļoti laba, visi darba pienākumi tika izskaidroti, tika iemācīta atskaišu sagatavošana un vienmēr bija pieejama palīdzība.


Nodibinot darba tiesiskās attiecības, Anna ir guvusi noderīgu atziņu – “parakstot darba līgumu, jārēķinās, ka darba pienākumi jāveic kvalitatīvi, jāievēro darba kārtības noteikumi – lai būtu apmierināts gan klients, gan darba devējs, gan pats darbinieks”.


Nopelnīto naudu meitene plāno atlikt apmācībai transportlīdzekļa vadītāja tiesību iegūšanai un kādam ceļojumam nākotnē.

 

 

Tamāra Rubene - SIA “Rutare” valdes locekle

 

Tamāra Rubene atzīst, ka skolēnus atlasē vērtē īpaši rūpīgi –galvenā prasība ir vēlme strādāt. Tamāra uzsver, ka skolēni var strādāt ar tādu pat atbildības sajūtu kā pieaugušie. Ļoti apsveicama ir spēja uzturēt konstruktīvu sarunu un pārrunāt problēmjautājumus, lai darba process ir kvalitatīvs. Protams, svarīga ir arī punktualitāte, spēja rēķināt un komunikācijas prasmes.


T. Rubene uzskata, ka ir jāpilnveido skolēnu socializēšanās prasmes un lielāka vērība jāpievērš svešvalodu apguvei – bez šīm prasmēm mūsdienu komunikācijā ar klientiem neiztikt.