Kalnciema vidusskolas audzēknis Alvis skolēnu vasaras pasākumā piedalījās, strādājot par kasieri uzņēmumā SIA “Bambino atrakcijas”. Puisis 2017. gada pavasarī uzzināja par Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumu - pats piezvanīja darba devējam un vienojās par interviju, kurā apliecināja, ka ir nopietns darbinieks. Jaunietis uzskata, ka par panākumu vien ir uzskatāma pirmā darba iegūšana - pirmā darba pieredze ieviesa dzīvē citādāku dienas ritmu un vēl neizjustu apziņas sajūtu.


Lai arī skolā tika mācīts par uzvedību darba pārrunās, puisis atzīst, ka uztraukumu reālu pārrunu laikā pārvarēt ir krietni grūtāk. Alvis uzskata, ka darbs ir ļoti interesants, ar darba pieredzi uzņēmumā viņš ir ļoti apmierināts, tādēļ arī nākamajā vasarā pieteiksies strādāt SIA “Bambino”.


Puiša pienākumos bija izsniegt atrakciju parka apmeklētājiem biļetes, skaidrot atrakciju lietošanas noteikumus, piedalīties atrakciju uzstādīšanā. Sadarbība ar darba devēju tiek vērtēta pozitīvi - vadītājas atbalsts ļoti palīdzējis.

 

 

Dace Zīriņa, SIA “Bambino” valdes locekle


Dace Zīriņa atzīst, ka uzņēmumam bija svarīga jaunieša motivācija, lai darbs viņam būtu interesants un iedvesmojošs, tāpēc pirms galējā lēmuma pieņemšanas Alvis vēl vienu reizi tika uzaicināts uz darba interviju, kurā darba pienākumi tika izklāstīti sīkāk un tika atbildēts uz visiem viņu interesējošiem jautājumiem.


Darba devēja labprāt piedāvās Alvim darbu arī nākamajā vasaras sezonā – puisis izrādīja lielu interesi par darbu, kā arī virzīja savus priekšlikumus darbu kvalitatīvākai izpildei.