Olga Paldiņa pēc dalības NVA pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” atradusi darbu, viņa stāsta: “Vairākus gadus biju bez darba, jo viens pēc otra piedzima bērni. Bija iespēja strādāt pagaidu darbos pagasta pārvaldē, tur gāja projām darbiniece un man piedāvāja strādāt par sētnieci. Tepat pie mājām, nav nekur tālu un viegli savienot ar bērnu audzināšanu, kuri arī vēl  ir maziņi – jaunākais iet bērnudārzā, pārējie trīs ir skolas vecumā. Protams, piekritu. Mums ir radoša priekšniece, tāpēc bez ierastajiem sētnieka darba pienākumiem, gatavojoties pasākumiem un svētkiem, kopīgi veidojam dažādus rokdarbus, piemēram, Lieldienām gatavojām zaķus. Tas ir noderīgi – kaut ko iemāca. Mani ļoti apmierina, ka es dabūju darbu. Algotie pagaidu sabiedriskie darbi ir ļoti labs pasākums, jo ir gan finansiāls atbalsts, gan iespēja būt cilvēkos un nesēdēt mājās”