Novada mājas lapa   

www.akniste.lv

Informācija par novadu

Aknīstes novada pašvaldība izveidota 2009.gadā teritoriālās reformas ietvaros apvienojoties Aknīstes pilsētai ar lauku teritoriju un Gārsenes un Asares pagastiem. Novads robežojas ar Jēkabpils, Ilūkstes, Viesītes novadiem, kā arī Lietuvas Republiku. Attālums no novada centra līdz Rīgai- 155 km.

Iedzīvotāju skaits: 2557 cilvēki.
Iedzīvotāji darbspējas vecumā: 1685 cilvēki. (2018, CSP)

Nodarbinātība un darba iespējas
Ar Aknīstes novada vakancēm varat iepazīties NVA CV un vakanču portālā.

2018. gada 1.pusgadā NVA Jēkabpils filiālē tika reģistrēta 1 brīvā darba vieta - vecākais speciālists – 1
Lielu daļu novada teritorijas klāj meži – 38% no novada kopplatības. Meži ir viena no lielākajām novada izmantojamām dabas bagātībām. Lauksaimniecības zemes aizņem 47% no novada kopplatības.

Vidējā darba samaksa:

  •  EUR 887 (bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu<50)
  •  EUR 667 ( sabiedriskajā sektorā)
  •  EUR 667 (vispārējā vadības sektorā)
  •  EUR 693( pašvaldību struktūrā)

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
Par novada prioritārajām nozarēm tiek uzskatītas: kūdras ieguve un pārstrāde, lauksaimniecība (graudkopība, piena un gaļas lopkopība, dārzeņu audzēšana), mežsaimniecība un rekreācijas pakalpojumu sniegšana.
Darbības jomas ar lielāko darba ņēmēju skaitu ir kūdras ieguve un pārstrāde, medicīniskā palīdzība, lauksaimniecība un mežizstrāde.

Lielākie uzņēmumi novadā:
Hawita baltic,SIA, Indāres, SIA, Evago Global Commodities, SIA, Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca, SIA, Cesvaines kūdra, SIA, Siliņi, SIA, LTL, SIA, Domenieki, SIA, Slaides, SIA. Lielākās zemnieku saimniecības: Kristāli Z /S, Tauriņi Z/S, Jaunplikši Z/S.

Sadzīves apstākļi
Aknīstes novadā darbojās Aknīstes vidusskola, pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”, Bērnu un jauniešu centrs. Novadā darbojās Aknīstes kultūras centrs, Gārsenes kultūras nams, Asares kultūras nams. Iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt 3 bibliotēkas, kuras aprīkotas ar modernu datortehniku, bezmaksas internetu un regulāri paplašina pieejamo grāmatu klāstu. Aknīstes Novadpētniecības muzejs, kurš piedāvā ekskursijas ekspozīcijā, ekskursijas uz tuvējiem dabas objektiem, (piem. Saltupju svētavotu), kā arī pārgājienus pa Aknīstes pilsētu, iepazīstot pilsētas tagadējo un vēsturisko apbūvi.
Aknīstes novadā darbojas Aknīstes novada Sociālais dienests, ir ambulatora ārstniecības iestāde, kā arī sniedz īslaicīgo sociālo aprūpi.

Novada mājas lapā http://www.akniste.lv iedzīvotāji un viesi var iegūt aktuālo informāciju, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai. Pašvaldība savā mājas lapā ievieto aktuālo informāciju par vakantajām amata vietām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs. Novada mājas lapā var atrast arī informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.