Novada mājas lapā:  

www.aglona.lv

Aglonas novads atrodas Latvijas Dienvidaustrumu daļā, Latgales plānošanas reģionā, Latgales centrālajā daļā. Aglonas novadu veido Aglonas, Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasti. Attālums no novada centra, Aglonas, līdz Preiļiem ir 28 km, Daugavpilij – 40 km, Rēzeknei – 47 km, Krāslavai – 33 km, Rīgai – 248 km.

 

Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra un Centrālā statistikas pārvalde    

Darba iespējas novadā

Nodarbinātība un darba iespējas

Ar Aglonas novadā reģistrētajām vakancēm varat iepazīties https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/saraksts

2018. gada 1. ceturksnī NVA Preiļu filiālē tika reģistrētas 173 brīvas darba vietas. No tām sadalījumā pa profesiju grupām: vienkāršajās profesijās - 60; iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri – 20; pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki – 27; kvalificēti amatnieki un strādnieki – 15; speciālisti – 23; vecākie speciālisti – 9 ; Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki – 9; vadītāji – 6 vakances. Papildus informācija pieejama NVA tīmekļa vietnē

Ekonomika un uzņēmējdarbības vide
 

Aglonas novada iedzīvotāji lielākoties nodarbojas ar lauksaimniecību, tūrismu, mežsaimniecību un zivsaimniecību. Liela daļa novada iedzīvotāju strādā izglītības iestādēs, valsts pārvaldē un mazumtirdzniecības jomā.

Pēc Lursoft sniegtās informācijas Aglonas novadā līdz 2017.g. beigām komercreģistrā tika reģistrēti 73 uzņēmumi un uzņēmumu reģistrā – 231 uzņēmums. 229 uzņēmumi darbojas aktīvi un 58 uzņēmumi ir likvidēti.

No kopējā Aglonas novada uzņēmumu skaita, kas 2017. gadā sastāda 345 uzņēmumi, lielākoties reģistrētas kā zemnieku saimniecības – 50%, sabiedrības ar ierobežotu atbildību – 15%, biedrības -9%, individuālie uzņēmumi – 6 %, individuālie komersanti -6% (skat. 1. tab.)

Aglonas novadā ir mikro un mazie uzņēmumi, vidēji lielo un lielo uzņēmumu novada teritorijā nav. Aglonas novada uzņēmēju galvenie darbības veidi ir lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība. Ekonomiski aktīvi uzņēmumi nodarbojas arī ar vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību un dažādu pakalpojumu sniegšanu.

Aglonas novadā reģistrētie uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu ir SIA “Eltex”, ZS “PAKALNI”, SIA “BIOPLUS”, SIA “CIRĪŠU HES”, SIA “KRIMO”, SIA “Latrar”, SIA “JA GRAVELS”, ZS “ILZAS”, SIA “SPERO SK”, SIA”DEITILDE”, SIA “NAMEDA L”, SIA “KLINTS 99”, SIA “Venon”, SIA”DEITILD”, SIA FOTON-D, SIA “FLOW POWER”, SIA “Aglonas doktorāts – S”, SIA “AG 21”, SIA “CĪŠI GORDS”, SIA “FIDES DS”.

Vidējā darba samaksa:

Vidējā bruto darba alga Aglonas novadā (2017. gadā):

 • EUR 592 (Pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50);
 • EUR 593 (Sabiedriskajā sektorā);
 • EUR 593 (Pašvaldības struktūrās).

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Sadzīves apstākļi
Aglonas novadā darbojas izglītības iestādes:

 • Aglonas vidusskola
 • Aglonas Katoļu ģimnāzija
 • Priežmalas pamatskola
 • Šķeltovas pamatskola
 • Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola
 • viena pirmsskolas izglītības iestāde
 • Profesionālās ievirzes izglītības iestāde Aglonas bazilikas Kora skola
 • Interešu izglītības iestāde Aglonas BJBLPC „Strops”

Aglonas novada teritorijā veselības un sociālo aprūpi nodrošina trīs ģimenes ārstu prakses, divi feldšeru vecmāšu punkti un viens neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes punkts. Novada teritorijā atrodas 2 sociālās aprūpes centri:- Sociālās aprūpes centrs “Aglona”, “Krastiņi” Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāle.

Novada mājas lapā www.aglona.lv var iegūt aktuālo informāciju iedzīvotājiem un novada viesiem, ir pieejama aktuālā informācija uzņēmumiem, t.sk arī par biznesa attīstības iespējam novadā un atbalsta programmām. Pašvaldība sniedz informāciju par pieejamām zemēm uzņēmējdarbībai, mazstāvu apbūves zemēm, pieejamajiem dzīvokļiem un telpām birojiem un ražošanai.

Kā arī novada mājas lapā var atrast informāciju par izglītības iespējam novadā, sociālo un veselības aprūpi un citu aktuālo informāciju.