Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Atbalsts tiem, kas vēlas strādāt

 

Pēc NVA statistikas, pēdējos gados reģistrēto bezdarbnieku ar invaliditāti īpatsvars ik gadu pieaug:

 


 

2019. gadā pieaugums īpatsvarā skaidrojams ar kopējo cilvēku ar invaliditāti pieaugumu Latvijas iedzīvotāju skaitā, kā arī ar aktīvu NVO darbu, kas pārstāv personu ar invaliditāti intereses. Lai gan, salīdzinot ar atbilstošo periodu pirms gada, mērķgrupas samazinājums absolūtos skaitļos ir par 163 personām, atgriešanās darba tirgū ir lēnāka nekā citām grupām, tāpēc atbalsta sniegšana cilvēkiem ar invaliditāti piemērota darba meklējumos ir viena no NVA prioritātēm, kura tiek īstenota sadarbībā ar darba devējiem.


Kāds ir bezdarbnieku ar invaliditāti kopējais statistiskais “portrets” un iepriekšējā darba pieredze?


2019. gada jūnija beigās vairāk kā puse (64,1%) no reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir vecumā virs 50 gadiem (dzīves laikā varbūtība iegūt invaliditāti pieaug), 46,1% no reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir ilgstošie bezdarbnieki, jaunieši bezdarbnieki (15- 24) ir 1,9%.

Lielākais bezdarbnieku ar invaliditāti skaits pēc pēdējās nodarbošanās sadalījumā pa profesiju pamatgrupām pēc LR Profesiju klasifikatora (profesiju pamatgrupu Nr.0-9) – vienkāršajās profesijās (31.8% no kopējā bezdarbnieku ar invaliditāti skaita), tam seko pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (18.3%) un kvalificēti strādnieki un amatnieki (13.5%) (sk. tabulu 1).

 

Cilvēku ar invaliditāti iekļaušana darba tirgū lielā mērā ir atkarīga no iegūtās profesionālās kvalifikācijas un iepriekšējā darbā iegūtajām prasmēm un iemaņām. NVA statistikas dati liecina, ka vairākumam reģistrēto bezdarbnieku ar invaliditāti ir darba pieredze vidējās kvalifikācijas profesijās, bet netrūkst arī tādu, kuri ir strādājuši augstākas kvalifikācijas profesijās (sk. tabulu 2).


 
Tabula 1
Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesiju grupām*
pēc pēdējās nodarbošanās (dati uz 31.07.2019.)

Profesiju

pamatgr.

Nr. 

Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums 

Reģistrēto

b/d skaits

% no kopējā mērķa

grupas skaita 

 Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
 0 Nacionālo bruņoto spēku profesijas
0
 
 1 Vadītāji153 2,6%
 2 Vecākie speciālisti273 4,7%
 3 Speciālisti475 8,2%
 Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
 4 Kalpotāji
379
6,5%
 5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki1060 18,8%
 6 Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki1422,5%
 7 Kvalificēti strādnieki un amatnieki784
 13,5%
 8 Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri681
 11,8%
 Zemas kvalifikācijas profesijas
 9 Vienkāršās profesijas
1841 31,8%
 * - pēc LR Profesiju klasifikatora
 
Tabula 2
Bezdarbnieku ar invaliditāti skaits sadalījumā pa profesijām
pēc pēdējās nodarbošanās (dati uz 31.07.2019.). Top 5

Profesiju

pamatgr.

Nr. 

Pēdējās nodarbošanās - pamatgrupu nosaukums 

 

Profesijas
Top 5

 

 

Reģistr. b/d skaits

 

Augstas kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
1
 Vadītāji Valdes loceklis
 27
 Galvenais grāmatvedis 23
 Pasta nodaļas priekšnieks 7
 Valdes vadītājs/ priekšsēdētājs 7
 Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (komercpakalpojumos)7
2
Vecākie speciālisti
 Pirmsskolas izglītības skolotājs 24
 Projekta vadītājs18
 Vispārējās vidējās izglītības skolotājs13
 Vispārējās pamatizglītības skolotājs10
 Sociālais darbinieks8
3Speciālisti
 Grāmatvedis (ceturtā līmeņa kvalifikācija) 40
 Lietvedis30
 Grāmatveža palīgs30
 Māsa (medicīnas māsa)22
 Sociālais aprūpētājs17
 Vidējās kvalifikācijas profesijas, tai skaitā
 4Kalpotāji
 Pastniekss
43
 Datu ievades operators41
 Noliktavas pārzini37
 Kasieris
34
 Klientu apkalpošanas speciālists
25
 5Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki
 Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs
259
 Pārdevējs konsultants100
 Pavārs93
 Aprūpētājs90
 Asistents personām ar invaliditāti76
 6Kvalificēti lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības darbinieki
 Mežstrādnieks
44
 Lopkopis 22
 Laukstrādnieks20
 Koksnes šķirotājs6
 Cūkkopis6
 7Kvalificēti strādnieki un amatnieki
 Šuvējs95
 Kokapstrādes iekārtu operators62
 Zivju apstrādātājs57
 Ēku celtnieks38
 Atslēdznieks31
 8Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri
 Apkures/krāšņu kurinātājs  104
 Kravas automobiļa vadītājs 92
 Automobiļa vadītājs 80
 Traktora vadītājs 52
 Traktortehnikas vadītājs 35
 Zemas kvalifikācijas profesijas
 9 Vienkāršās profesijas
 Palīgstrādnieks562
 Apkopējs362
 Sētnieks202
 Ceha strādnieks 63
 Būvstrādnieks 59
 

Kopumā var secināt, ka NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir labs potenciāls, lai iekļautos darba tirgū. Atsevišķu personu nodarbinātības iespējas ir atkarīgas no invaliditātes grupas un traucējumu veida, bet vairākums šo cilvēku, saņemot minimālu atbalstu un palīdzību, ir spējīgi veikt profesionālos pienākumus.

 

NVA pieredze bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātībā subsidētajās darba vietās arī liecina par to, ka bezdarbnieki, gan jaunieši, gan pieaugušie, ar dažādiem invaliditātes veidiem ir spējīgi strādāt vairākās profesionālās darbības jomās dažādā profesionālajā statusā (sk. kataloga sadaļu "Darbinieks ar invaliditāti: kas jāzina darba devējam?").

 

Informācija darba devējiem par dalību pasākumos noteiktām personu grupām un finansiālo atbalstu

 

“”Pasākumi noteiktām personu grupām” bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku” ietvaros NVA nodrošina atbalstu darba devējiem darba vadītāja atlīdzībai, darba vietas pielāgošanai atbilstoši ergoterapeita atzinumam, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumus (bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem).

 

Subsidētās darba vietas dod iespēju cilvēkam ar invaliditāti parādīt sevi darbā, bet darba devējam - novērtēt viņa profesionālās iemaņas un prasmes. Tas ir ceļa sākums uz pastāvīgu darbu.


Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina darba devējiem arī konsultācijas par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu.

Bezdarbniekiem ar invaliditāti ir pieejami arī citi NVA īstenoti pakalpojumi: konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, neformālās izglītības programmas, reģionālās mobilitātes atbalsts. Vairākos nodarbinātības un apmācības pasākumos ir pieejami ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumi. Ja nepieciešams, mācību vai darba vieta tiek pielāgota klienta vajadzībām.


Lai cilvēkam ar invaliditāti atrastu vispiemērotāko nodarbošanos, bet darba devējam - motivētu darbinieku, svarīgs individuālais atbalsts, ko sniedz NVA nodarbinātības aģenti un karjeras konsultanti. Individuālās karjeras konsultācijas laikā, izmantojot dažādas metodikas, konsultants palīdz sasaistīt klienta profesionālās intereses ar spējām un prasmēm, ņemot vērā veselības stāvokli.


Karjeras konsultants palīdz arī darba devējam atbilstošo darbinieku atlasē, lai nekļūdītos izvēlē un atrastu piemērotāko darbinieku - motivētu, kvalificētu un gatavu strādāt.


Ļoti nozīmīgs ir atbalsts arī nodarbinātiem cilvēkiem ar invaliditāti, lai darbinieks varētu veikt darba pienākumus pēc iespējas ilgāk. ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” ietvaros darba devēji var saņemt atbalstu darbinieku vecumā no 50 gadiem ilgākai darbspēju saglabāšanai aktīvajā darba tirgū.

 

 


 

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils

ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS
Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv