Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Skolēnu vasaras darbs

 


“Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”

 

No 2020.gada 8.jūnija līdz 15.jūnijam darba devēji var pieteikties pasākuma īstenošanai, piedāvājot darba vietu izveidi skolēniem sākot ar 6.jūliju.

 

Pasākuma mērķis:
Veicināt skolēnu īslaicīgu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot)) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī.


Pasākuma īstenošanai var pieteikties darba devēji, kas atbilst izvirzītajām prasībām:

1. var nodrošināt skolēnam darbu, kas nav saistīts ar paaugstinātu risku skolēna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai;
2. var nodrošināt darba vadītāju, kurš pasākumā iesaistītajiem izglītojamajiem palīdz apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas, veic darba laika uzskaiti, kontrolē izglītojamā darbu un nodrošina izglītojamā uzraudzību darba laikā (1 darba vadītājs vada darbu vienlaicīgi ne vairāk kā 10 skolēniem, ja darbs tiek vadīts vismaz vienam skolēnam ar invaliditāti – ne vairāk kā pieciem skolēniem);
3. var nodrošināt skolēnam vecumā no 15 līdz 18 gadiem darba laiku ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā;
4. var nodrošināt skolēnam vecumā no 18 līdz 20 gadiem darba laiku ne ilgāk kā 8 stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā;
5. atbilst “Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikuma” prasībām.

 

Atbalsts pasākuma īstenošanai:
1. dotācija darba devējam skolēna mēneša darba algai:

1.1 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
1.2. skolēna ar invaliditāti mēneša darba algai valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā;
2. dotācija darba devējam darba vadītāja darba algai:
2.1. viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par 1 skolēna darba vadīšanu;
2.2. ja vada darbu vismaz vienam skolēnam ar invaliditāti 60% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, attiecīgi par katra nākamo skolēnu – viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
3. apmaksātas veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm;
4. darba devējam pasākuma īstenošanas periodā ir iespēja saņemt konsultāciju par skolēna ar invaliditāti nodarbināšanu;
5. skolēni, kuri ir iesaistīti pasākumā, tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem darba vietās.

 


NVA aicina darba devējus izvērtēt Covid-19 izplatīšanās riskus katrā paredzētajā pasākuma īstenošanas vietā un organizēt šādu riska mazināšanas pasākumu ieviešanu un nodrošināšanu, pamatojoties uz 2020.gada 12.maija publicētajiem Veselības ministrijas ieteikumiem, kas paredz pamatprincipus, kas jāievēro saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu.


 

Kā pieteikties pasākuma īstenošanai?

 

1.solis: Aizpildi pieteikuma veidlapu, pretendenta piedāvāto darba vietu sarakstu norādot, ka darba vieta tiks izveidota no 6.jūlija un darba pienākumu aprakstu, pievieno visu prasīto informāciju. Ja rodas kādas neskaidrības, sazinies ar tuvāko NVA filiāli;


2.solis: Aizpildīto pieteikuma veidlapu un pretendenta piedāvāto darba vietu saraktu iesniedz to tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā plāno izveidot darba vietas. Pieteikumu var iesniegt klātienē, nosūtīt pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt uz NVA filiāles e-pastu.


3.solis: NVA filiāle organizē NVA filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kura izvērtē darba devēju pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devēju pieteiktās darba vietas.


4.solis: NVA filiāle rakstveidā informēs darba devēju par pieņemto lēmumu, pozitīvas atbildes gadījumā, aicinās slēgt līgumu par apstiprināto darba vietu izveidi.

 

Darba devējam pieteikumā ir iespēja norādīt informāciju par skolēnu ar kuru tas vienojies par darbu vasaras brīvlaikā.

 

No 2020.gada 10.jūnija pasākumam varēs sākt reģistrētie skolēni. Vairāk informācijas šeit


Informācijai: tabula ar reģionu, novadu un filiāļu uzskaitījumu.

 

 Dokumenta nosaukums  Dokumentu sagatavošanas prasības  
 Darba devēja pieteikums pasākuma īstenošanai
 Pretendenta piedāvāto darba vietu sarakstu
 Darba pienākumu apraksts

 Skat. paraugu
 Skat. paraugu
 Skat. paraugu

 

 Īstenošanas līgums

 Līguma ietvaros nodarbināto skolēnu saraksts

 

 Darba līgums ar skolēnu

 

 Skolēna vecāka (aizbildņa) apliecinājums par darba vides riska novērtējumu un darba aizsardzības pasākumiem 

 
 Atskaite par pasākuma īstenošanu
 

 Izdevumi par skolēnu veselības pārbaudi

 

 Darba laika uzskaites tabele pasākumā iesaistītajiem skolēniem un darba vadītājiem

 

 

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums tiek īstenots saskaņā ar:
1. Darba likumu
2. Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu;

3. Ministru kabineta 28.03.2017. noteikumiem Nr.172 “Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi”;

4. Ministru kabineta 25.01.2011. noteikumiem Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”;
5. Ministru kabineta 08.01.2002. noteikumiem Nr.10 “Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem”;
6. Ministru kabineta 28.05.2002. noteikumiem Nr.206 “Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudžu profesionālo apmācību”.

 

Informācija skolēnu vecākiem:
Vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu. Vairāk: https://www.vid.gov.lv/lv/vienam-no-vecakiem-ir-tiesibas-saglabat-nodokla-atvieglojumu-par-vasaras-brivlaika-stradajosu-2

 


 

 

 

    


Skolēnu vasaras darbs 2018

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils
ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv