Iepirkumi
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Neformālās izglītības ieguve un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība

 

 

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

 

 

Aktīvais nodarbinātības pasākums „Neformālās izglītības ieguve”, “Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība” un atbalsta pasākums “Neformālās izglītības programmu īstenošana", “Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju apmācība”.

 

Mērķis: nodrošināt bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanu, veicinot to konkurētspēju darba tirgū.

 

Mērķa grupa: bezdarbnieki un darba meklētāji.

 

Pamatnosacījumi:

 • Apmācības īstenotāju izvēli organizē ar Aģentūras rīkojumu apstiprināta apmācības īstenotāju izvēles komisija (turpmāk – Komisija), kas darbojas saskaņā ar tās nolikumu. Komisija veic izglītības iestāžu izvērtēšanu un izvēlas apmācības īstenotājus atbilstoši MK noteikumos Nr.75 noteiktajam:
 • lai izvēlētos apmācības īstenotājus, Komisija publicē Aģentūras mājaslapā paziņojumu pretendentiem par piedāvājumu iesniegšanu apmācības īstenošanai vai uzaicina pretendentu pieteikties apmācības īstenošanai.
 • Programmu īstenotāju izvēles Kārtība un Apmācības pasākumu īstenotāju izvēles pastāvīgo komisiju nolikums:

 

Informācija par Izsludinājumiem ir atrodama Aģentūras mājaslapā.

 

Aktuālie izglītības iestāžu izglītības piedāvājumi:

 

Apmācības īstenošana

 

Izglītības iestādes īsteno bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību:

 • valsts valodas izglītības programmās un pēc noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas izsniedz iegūto zināšanu apliecinošo dokumentu un nodrošina iespēju kārtot valsts valodas prasmju pārbaudījumu Valsts izglītības satura centrā. Valsts valodas izglītības programmu īstenošanas nosacījumi (01.08.2019.);
 • transportlīdzekļu vadītāju izglītības programmās un pēc noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas izsniedz apmācības karti un nodrošina iespēju kārtot kvalifikācijas eksāmenu valsts akciju sabiedrībā „Ceļu satiksmes drošības direkcija”. Transportlīdzekļu vadītāju apmācības īstenošanas nosacījumi (01.03.2020.);
 • traktortehnikas vadītāju izglītības programmās un pēc noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas izsniedz mācību reģistrācijas karti un nodrošina iespēju kārtot kvalifikācijas eksāmenu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā. Traktortehnikas vadītāju apmācības īstenošanas nosacījumi (01.03.2020.);
 • svešvalodu un datorzinību izglītības programmās un pēc noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas izsniedz iegūto zināšanu apliecinošo dokumentu un nodrošina iespēju kārtot eksāmenu Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijā ECDL sertifikāta iegūšanai, ja tas paredzēts izglītības programmā. Svešvalodu un datorzinību izglītības programmu īstenošanas nosacījumi (01.08.2019.).

        

Izglītības iestāde apmācību īsteno piešķirtā finansējuma ietvaros, pamatojoties uz bezdarbniekam izsniegto apmācību kuponu izvēlētās izglītības programmas apguvei:


Izglītības iestāde uzsāk bezdarbnieka apmācību viena mēneša laikā no apmācību kupona otrās daļas aizpildīšanas dienas. Apmācību īsteno individuāli vai mācību grupā, kurā ir ne vairāk kā 12 izglītojamie. Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju mācību grupā - ne vairāk kā 30 izglītojamie.

 

Izglītības iestāde pirms apmācības uzsākšanas, iesniedz Aģentūrā iepriekš elektroniski saskaņotu apliecinājumu:

 

Apliecinājumam pievieno izglītības programmas mācību stundu (nodarbību) sarakstu visam mācību periodam:

 

Izglītības iestāde nodrošina visās Apmācības īstenošanas vietās ar Apmācības īstenošanu saistīto dokumentu esamību:

 

Izglītības iestāde līdz katra mēneša 3.datumam iesniedz Aģentūras filiālē nodarbību apmeklējumu uzskaites sarakstu:

 

Izglītības iestāde pēc valsts valodas vai svešvalodu un datorzinību izglītības programmas īstenošanas pabeigšanas Aģentūrā iesniedz, pirms tam elektroniski saskaņotu pieņemšanas – nodošanas aktu:

 

Izglītības iestāde pēc transportlīdzekļu vai traktortehnikas vadītāju apmācības īstenošanas pabeigšanas Aģentūrā iesniedz, pirms tam elektroniski saskaņotu starpaktu:

 

Pēc kvalifikācijas eksāmenu nodrošināšanas transportlīdzekļu vai traktortehnikas vadītājiem, Aģentūrā iesniedz, pirms tam elektroniski saskaņotu pieņemšanas – nodošanas aktu:


 

Apmācību finansē no valsts speciālā budžeta, Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta finansējuma. Apmācību bezdarbniekiem jauniešiem finansē no Eiropas Savienības budžeta speciālā piešķīruma Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai, Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma.

 

 Apmācību monitorings

 
 

Plašākas iespējas uzzināt par apmācību īstenošanu ar kuponu metodi var:

 • Sūtot e-pastu
  Aplūkot e-pastu
 • Zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80200206

 

 


 

 

< Atpakaļ

25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

Aizkraukle
Alūksne
Balvi (Gulbene)
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Dobele
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala (Tukums)
Krāslava
Kuldīga
Liepāja
Limbaži
Ludza
Madona
Ogre
Preiļi
Rēzekne
Rīgas reģionālā
Saldus
Sigulda
Talsi
Valmiera (Smiltene, Valka)
Ventspils
ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

JAUNUMU KALENDĀRS

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv