Iepirkumi
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2017-2018)
Atklātie konkursi
Sarunu procedūras
Noslēgto līgumu arhīvs
"B" daļas iepirkumu arhīvs (2007-2008)
Izsludinājumi
Darbiekārtošanas pakalpojumi
NVA privātuma politika
Noderīgas saites
Biežāk uzdotie jautājumi
Sīkdatnes
Trauksmes cēlējs

Iepirkumu no Ls3000 - Ls19 999 arhīvs (2009. - 2010.gads)

 

 

48. NVA veic iepirkumu „Faksa aparātu un kopētāju remonti un tehniskā apkope” (identifikācijas numurs - NVA Nr. 2010/105).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
02.12.2010.
13.12.2010 plkst.10:00
 
Faksa aparātu un kopētāju remonti un tehniskā apkope Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju/tehnisko piedāvājumu (2.pielikums)
Paredzamais izpildes termiņš - 2 gadi no līguma noslēgšanas dienas
 
No 3000 līdz 19 999 LVL

 

 

Kontaktpersona:

Inguna Muižniece

Fakss: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.   

 

 

 

47. NVA veic iepirkumu „Rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība” (identifikācijas numurs - NVA Nr. 2010/101_ERAF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
25.11.2010.
07.12.2010 plkst.10:00
Rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība Nodarbinātības valsts aģentūras pārvaldes 6. stāvam.
Paredzamais līguma izpildes termiņš - no rekonstrukcijas darbu uzsākšanas līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbu paredzamais veikšanas laiks - 6 mēneši.
 
No 3000 līdz 19 999 LVL

 

Kontaktpersona:

Gundars Pulveris

Fakss: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.   

 

 

 

46. NVA veic iepirkumu „Telpu uzkopšanas pakalpojums Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām” (identifikācijas numurs - NVA Nr. 2010/97).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
29.10.2010.
09.11.2010 plkst.10:00
Telpu uzkopšanas pakalpojums Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz 2011.gada 31.janvārim.
No 3000 līdz 19 999 LVL


Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fakss: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.   

 

 

 

45. NVA veic iepirkumu „Stacionāro arhīva plauktu piegāde un uzstādīšana Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām” (identifikācijas numurs - NVA Nr. 2010/93).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
29.10.2010.
09.11.2010 plkst.10:00
 
Metāla stacionāro arhīva plauktu iegāde un uzstādīšana Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
saskaņā ar tehnisko specifikāciju (2. pielikums)
Paredzamais izpildes termiņš - 20 darba dienas no līguma noslēgšanas dienas
 
No 3000 līdz 19 999 LVL

 

 

Kontaktpersona:

Inguna Muižniece

Fakss: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.   

 

 

 

44. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras EURES apmeklētāju uzskaites sistēmas uzturēšanas pakalpojums” (identifikācijas numurs - NVA Nr. 2010/89_EURES).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
06.10.2010.
18.10.2010 plkst.10:00
Nodarbinātības valsts aģentūras EURES apmeklētāju uzskaites sistēmas uzturēšana saskaņā ar
tehnisko specifikāciju
Paredzamais izpildes termiņš - no līguma noslēgšanas līdz 2011.gada 15.maijam. Līgums var tikt pagarināts
uz vienu gadu, ja Pasūtītājam tiek piešķirts finansējums
No 3000 līdz 19 999 LVL

Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fakss: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.   

 

 

 

43. NVA veic iepirkumu „Resursu vadības sistēmas „Horizon” konsultāciju pakalpojumi” (identifikācijas numurs - NVA Nr. 2010/84).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
30.09.2010.
11.10.2010 plkst.10:00
 
Sniegt Pasūtītāja darbiniekiem individuālas konsultācijas saistībā ar RVS "Horizon" Finanšu vadības
un Personāla vadības moduļa izmantošanu
Paredzamais izpildes termiņš - 2 gadi no līguma noslēgšanas dienas
 
No 3000 līdz 19 999 LVL

Kontaktpersona:

Inguna Muižniece

Fakss: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.   

 

 

 

 

42. NVA veic iepirkumu „Juridisko pakalpojumu sniegšana” (identifikācijas numurs - NVA Nr. 2010/82_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
30.09.2010.
11.10.2010 plkst.10:00
Juridisko pakalpojumu sniegšana projekta īstenošanai saskaņā ar ESF projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”
Paredzamais izpildes termiņš - 2013. gada 31. decembris
No 3000 līdz 19 999 LVL

Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fakss: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.   

 

 

 

 

41. NVA veic iepirkumu „Konsultāciju pakalpojumi darba metodes"Vadība saskaņā ar mērķiem" izvērtējumam un pilnveidei” (identifikācijas numurs - NVA Nr. 2010/79_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
16.09.2010.
27.09.2010 plkst.10:00
Konsultāciju pakalpojumi darba metodes „Vadība saskaņā ar mērķiem” izvērtējumam  un pilnveidei
Paredzamais izpildes termiņš - 2010. gada 30. novembris
No 3000 līdz 19 999 LVL

Kontaktpersona:

Inese Kempa

Fakss: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.   

 

 

 

 

40. NVA veic iepirkumu „Datu analīzes sistēmas MicroStrategy licenču gada uzturēšana” (identifikācijas numurs - NVA Nr. 2010/81).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
10.09.2010.
21.09.2010 plkst.10:00
Datu analīzes sistēmas MicroStrategy licenču gada uzturēšana
Paredzamais līguma izpildes termiņš - 2010.gada 1.oktobra  līdz 2011.gada 30.septembrim
No 3000 līdz 19 999 LVL

Kontaktpersona:

Gundars Pulveris

Fakss: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.   

 

 

 

39. NVA veic iepirkumu "Ekspertu pakalpojumi atklātas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanai" (Iepirkuma identifikācijas numurs: NVA Nr. 2010/76_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
18.08.2010.
30.08.2010 plkst.10:00
Ekspertu pakalpojumi atklātas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanai.
Paredzamais līguma izpildes termiņš līdz 2011.gada 30.decembrim
No 3000 līdz 19 999 LVL

Kontaktpersona:

Gundars Pulveris

Tālr.: 67021743

Fakss: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.   

 

 
 

38. NVA veic iepirkumu „Autotransporta  pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotās informatīvās kampaņas vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas numurs: NVA Nr. 2010/74_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
02.08.2010.
13.08.2010 plkst.10:00
Autotransporta pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotās informatīvās kampaņas vajadzībām.
Paredzamais līguma izpildes termiņš līdz 2011.gada 30.decembrim
3888,00 LVL
Kontaktpersona:

Gundars Pulveris

Tālr.: 67021743

Fakss: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.   

  

 

37. NVA veic iepirkumu "Ekspertu pakalpojumi atklātas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanai" (Iepirkuma identifikācijas numurs: NVA Nr. 2010/73_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
30.07.2010.
10.08.2010 plkst.10:00
Ekspertu pakalpojumi atklātas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanai.
Paredzamais līguma izpildes termiņš līdz 2011.gada 30.decembrim
No 3000 līdz 19 999 LVL

 

Kontaktpersona:

Gundars Pulveris

Tālr.: 67021743

Fakss: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.   

 

  


36. NVA veic iepirkumu „Individuālās aizsardzības līdzekļa ērču un citu insektu atbaidīšanai piegāde pašvaldībām” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/63_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
19.07.2010.
02.08.2010 plkst.10:00
Individuālās aizsardzības līdzekļa ērču un citu insektu atbaidīšanai piegāde pašvaldībām ESF projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros. Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2010.gada 30.augusts.
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersona:

Gundars Pulveris

Tālr.: 67021743

Fakss: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
       

  


35. NVA veic iepirkumu „Informatīvās kampaņas organizēšana” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/68_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
15.07.2010.
27.07.2010 plkst.10:00
Informatīvās kampaņas organizēšana.
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2010.gada 15.decembris.
Līdz 7000 LVL (bez PVN)

Kontaktpersonas:

Inese Kempa

Tālr.: 67021804

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
       


 

34. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras auto transporta līdzekļu tehniskās apkopes un remonts” (iepirkuma identifikācijas numurs: NVA Nr. 2010/62).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
12.07.2010.
26.07.2010 plkst.12:00
Nodarbinātības valsts aģentūras auto transporta līdzekļu tehniskās apkopes un remonts. Paredzamais līguma izpildes termiņš - no līguma noslēgšanas dienas līdz 2013. gada 31.jūlijam vai līdz līguma summas apguvei.
Līguma izpildes vietas – Talsu, Jelgavas un Ludzas pilsētu administratīvi teritoriālo robežu ietvaros.
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersona:

Gundars Pulveris

Tālr.: 67021743

Fakss: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
       


  

33. NVA veic iepirkumu „Kopētāju iegāde Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas numurs: NVA Nr. 2010/65).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
08.07.2010.
19.07.2010 plkst.10:00
„Kopētāju iegāde Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām”
Paredzamais līguma izpildes termiņš - 14 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersona:

Gundars Pulveris

Tālr.: 67021743

Fakss: 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
       


  

32. „INDIVIDUĀLĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻA ĒRČU UN CITU INSEKTU ATBAIDĪŠANAI PIEGĀDE PAŠVALDĪBĀM” (Iepirkuma identifikācijas numurs: NVA Nr. 2010/53_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
22.06.2010.
05.07.2010 plkst.10:00
„INDIVIDUĀLĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻA ĒRČU UN CITU INSEKTU ATBAIDĪŠANAI PIEGĀDE PAŠVALDĪBĀM”
Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas dienas līdz
2010. gada 31.jūlijam.
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Gundars Pulveris

Tālr.: 67021743

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
        

 

 

31. NVA veic iepirkumu “Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas un CVVP uzturēšanas pakalpojums” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/50)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
21.06.2010.
05.07.2010 plkst.10:00
Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas un CVVP uzturēšanas pakalpojums.
Paredzamais līguma izpildes termiņš – no 2010.gada 22.jūlija līdz 2011.gada 21.jūlijam.
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Inese Kempa

Tālr.: 67021804

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
       

 

 

30. NVA veic iepirkumu „Dokumentu aprakstīšanas un iznīcināšanas pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/43).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
03.06.2010.
21.06.2010 plkst.10:00
Dokumentu aprakstīšanas un iznīcināšanas pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Inese Kempa

Tālr.: 67021804

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
       


 

29. NVA veic iepirkumu „Būvprojekta ekspertīze” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/42_ERAF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
27.05.2010.
14.06.2010 plkst.10:00
Būvprojekta ekspertīze
No 3000 līdz 19 999 LVL

Kontaktpersonas:

Sanda Kreisberga – iepirkuma procedūras laikā sniedz informāciju tehniskā projekta jautājumos.

Tālr.: 67504861

Fakss 67021806

E-pasts:

Aplūkot e-pastu

Inese Kempa - iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

Tālr.: 67021804

Fakss 67021836

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
       


 

28. NVA veic iepirkumu „Saimniecības preču piegāde Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/44).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
26.05.2010.
11.06.2010 plkst.10:00
Saimniecības preču piegāde Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
No 3000 līdz 19 999 LVL

Kontaktpersonas:

Inese Kempa

Tālr.: 67021804

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
       


 

27. NVA veic iepirkumu „Krēslu piegāde nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/41).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
14.04.2010.
  31.05.2010 plkst.10:00
Krēslu piegāde Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Dina Platbārde

Tālr.: 670211798

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
         


 

26. NVA veic iepirkumu „Autovadītāja pakalpojums NVA vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/35).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
28.04.2010.
 14.05.2010 plkst.10:00
Autovadītāja pakalpojums NVA vajadzībām
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Dina Platbārde

Tālr.: 670211798

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
         


 

25. NVA veic iepirkumu „Rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/33_ERAF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
22.04.2010.
17.05.2010 plkst.10:00
Rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Kalvis Eglīts

Tālr.: 67504861

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
       


 

24. NVA veic iepirkumu „Drukas iekārtu toneru uzpilde” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/30).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
20.04.2010.
 07.05.2010 plkst.10:00
Drukas iekārtu toneru uzpilde
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Andrejs Jefanovs

Tālr.: 67021831

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
         


 

23. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras auto transporta līdzekļu tehniskās apkopes un remonts” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/29).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
19.04.2010.
10.05.2010 plkst.10:00
Nodarbinātības valsts aģentūras auto transporta līdzekļu tehniskās apkopes un remonts
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Dina Platbārde

Tālr.: 67021798

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
         


 

22. NVA veic iepirkumu „Kopētāju piegāde” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/27).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
15.04.2010.
 05.05.2010 plkst.10:00
Kopētāju piegāde Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
No 3000 līdz 19 999 LVL

Kontaktpersonas:

Dina Platbārde

Tālr.: 67021798

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
       


 

21. NVA veic iepirkumu „EURES informatīvo materiālu dizaina izstrāde un ražošana” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/26_EURES).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
09.04.2010.
26.04.2010 plkst.10:00
EURES informatīvo materiālu dizaina izstrāde un ražošana
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Žanna Ribakova

Tālr.: 67021839

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
       


 

20. NVA veic iepirkumu „Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana darba tirgus analīzes metodikas izstrādes un pētījumu sagatavošanas iepirkumiem” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/25_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
26.03.2010.
12.04.2010 plkst.10:00
Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana darba tirgus analīzes metodikas izstrādes un pētījumu sagatavošanas iepirkumiem
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Gundars Ignats

Tālr.: 67021829

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
       


 

19. NVA veic iepirkumu „Pētījuma „Nodarbinātības valsts aģentūras EURES darbības ārējais novērtējums” veikšana” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/21_EURES).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
18.03.2010.
06.04.2010 plkst.10:00
Pētījuma „Nodarbinātības valsts aģentūras EURES darbības ārējais novērtējums” veikšana
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Žanna Ribakova

Tālr.: 67021839

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
       


 

18. NVA veic iepirkumu „Degvielas iegāde Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/17_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
09.03.2010.
25.03.2010 plkst.10:00
Degvielas iegāde Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Jānis Spilve

Tālr.: 67021773

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
       


 

17. NVA veic iepirkumu „Resursu vadības sistēmas „Horizon” licenču iegāde” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/18).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
03.03.2010.
19.03.2010 plkst.10:00
Resursu vadības sistēmas „Horizon” licenču iegāde
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Svetlana Koroševska

Tālr.: 67021828

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
       16. NVA veic iepirkumu „Biroja tehnikas (faksa aparāti un kopētāji) kasetņu piegāde” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/16).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
23.02.2010.
11.03.2010 plkst.10:00
Biroja tehnikas (faksa aparāti un kopētāji) kasetņu piegāde
No 3000 līdz 19 999 LVL
Kontaktpersonas:

Dina Platbārde

Tālr.: 67021798

E-pasts:

Aplūkot e-pastu
     


 

15. NVA veic iepirkumu „Pētījuma „Nodarbinātības valsts aģentūras EURES darbības ārējais novērtējums” veikšana” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/11_EURES).
Publikācijas datums
Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets
Paredzamā līgumcena
Saistošie dokumenti
12.02.2010.
01.03.2010 plkst.10:00
Pētījuma „Nodarbinātības valsts aģentūras EURES darbības ārējais novērtējums” veikšana
No 3000 līdz 19 999 LVL
 • Nolikums
 • 1.pielikums
 • 2.pielikums
 • Kontaktpersonas:

  Žanna Ribakova

  Tālr.: 67021839

  E-pasts:

  Aplūkot e-pastu
           14. NVA veic iepirkumu „Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas (BURVIS) un CV un vakanču portāla (CVVP) papildinājumu izstrāde un ieviešana” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/08).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  04.02.2010.
  22.02.2010 plkst.10:00
  Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas (BURVIS) un CV un vakanču portāla (CVVP) papildinājumu izstrāde un ieviešana
  No 3000 līdz 19 999 LVL
  Kontaktpersonas:

  Svetlana Koroševska

  Tālr.: 67021828

  E-pasts:

  Aplūkot e-pastu
           13. NVA veic iepirkumu „Resursu vadības sistēmas „Horizon” uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/06).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  29.01.2010.
  15.02.2010 plkst.10:00
  Resursu vadības sistēmas „Horizon” uzturēšana
  No 3000 līdz 19 999 LVL
  Kontaktpersonas:

  Svetlana Koroševska

  Tālr.: 67021828

  E-pasts:

  Aplūkot e-pastu
           12. NVA uzsāk iepirkuma procedūru “Antivīrusa programmatūras licenču piegāde” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr. 2010/03).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  13.01.2010
  29.01.2010, plkst.10:00
  Antivīrusa programmatūras licenču piegāde
  No 3000 līdz 19 999 LVL
  Kontaktpersonas:

  Jānis Spilve

  Tālr.: 67021773

  E-pasts:

  Aplūkot e-pastu
         11. NVA uzsāk iepirkuma procedūru “Autovadītāja pakalpojums NVA vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr. 2009/133).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  22.12.2009
  07.01.2010, plkst.10:00
  Autovadītāja pakalpojums NVA vajadzībām
  No 3000 līdz 19 999 LVL
  Kontaktpersonas:

  Dina Platbārde

  Tālr.: 67021798

  E-pasts:

  Aplūkot e-pastu
         10. NVA uzsāk iepirkuma procedūru “Par vienotās informācijas plūsmu uzraudzības sistēmas Livelink uzturēšanas pakalpojuma nodrošināšanu” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr. 2009/132).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  22.12.2009
  07.01.2010, plkst.10:00
  Par vienotās informācijas plūsmu uzraudzības sistēmas Livelink uzturēšanas pakalpojuma nodrošināšanu
  No 3000 līdz 19 999 LVL
  Kontaktpersonas:

  Svetlana Koroševska

  Tālr.: 67021828

  E-pasts:

  Aplūkot e-pastu
       9. NVA uzsāk iepirkuma procedūru “Tālmācības sistēmas ieviešana un nodrošināšana” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr. 2009/131_ESF).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  16.12.2009
  04.01.2010, plkst.10:00
  Tālmācības sistēmas ieviešana un nodrošināšana
  No 3000 līdz 19 999 LVL

  Kontaktpersonas:

  Mārtiņš Nešpors

  Tālr.: 67021802

  E-pasts:

  Aplūkot e-pastu
     8. NVA veic iepirkumu „Stacionāro arhīva plauktu piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2009/127).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  03.12.2009
  18.12.2009 plkst.10:00
  Stacionāro arhīva plauktu piegāde un uzstādīšana
  No 3000 līdz 19 999 LVL


  Kontaktpersonas:

  Dina Platbārde

  Tālr.: 67021798

  Mob.: 29 275 956

  E-pasts:

  Aplūkot e-pastu
     7. NVA veic iepirkumu „Ventilācijas sistēmas ar piespiedu gaisa apmaiņu izbūve” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2009/126_ERAF).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  02.12.2009
  18.12.2009 plkst.10:00
  Ventilācijas sistēmas ar piespiedu gaisa apmaiņu izbūve NVA Daugavpils filiāles ēkas Varšavas ielā 18, Daugavpilī rekonstrukcijas ietvaros
  No 3000 līdz 19 999 LVL

  Kontaktpersonas:

  Sanda Kreisberga

  Tālr.: 67504861;

  Mob. 22022559;

  E-pasts:

  Aplūkot e-pastu
       

   

  6. NVA veic iepirkumu „Žoga izgatavošana un montāža” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2009/125_ERAF).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  02.12.2009
  18.12.2009 plkst.10:00
  Žoga izgatavošana un montāža
  No 3000 līdz 19 999 LVL


  Kontaktpersonas:

  Sanda Kreisberga

  Tālr.: 67504861;

  Mob. 22022559;

  E-pasts:

  Aplūkot e-pastu
       

   

  5. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapas optimizēšana un programmatūras uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2009/124_ESF).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  30.11.2009
  16.12.2009 plkst.10:00
  Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapas optimizēšana un programmatūras uzturēšana
  No 3000 līdz 19 999 LVL


  Kontaktpersonas:

  Zenta Grīnlauba

  Tālr.: 67 021 804

  E-pasts:

  Aplūkot e-pastu
       4. NVA veic iepirkumu „Kopētāju piegāde” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2009/123).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  27.11.2009
  14.12.2009 plkst.10:00
  Kopētāju piegāde Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
  No 3000 līdz 19 999 LVL

  Kontaktpersonas:

  Dina Platbārde

  Tālr.: 67021798

  E-pasts:

  Aplūkot e-pastu
     3. NVA veic iepirkumu „Arhivēšanas pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2009/119).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  24.11.2009
  10.12.2009 plkst.10:00
  Arhivēšanas pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām
  No 3000 līdz 19 999 LVL

  Kontaktpersonas:

  Baiba Ruško

  Tālr.: 67021743

  E-pasts:

  Aplūkot e-pastu
     2. NVA veic iepirkumu „Rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2009/114_ERAF).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  12.11.2009
  30.11.2009 plkst.10:00
  Rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība
  No 3000 līdz 19 999 LVL


  Kontaktpersonas:

  Sanda Kreisberga

  Tālr.: 67504861

  E-pasts:

  Aplūkot e-pastu  1. NVA veic iepirkumu „Multifunkcionālo drukas un drukas iekārtu iegāde” (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2009/109_ERAF).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Paredzamā līgumcena
  Saistošie dokumenti
  06.11.2009
  23.11.2009 plkst.10:00
  Multifunkcionālo drukas un drukas iekārtu iegāde
  No 3000 līdz 19 999 LVL


  Kontaktpersonas:

  Baiba Ruško

  Tālr.: 67021743

  E-pasts:

  Aplūkot e-pastu  NVA uzsāk iepirkuma procedūru „Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi” (Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2010/02).

   

   
  2. NVA uzsāk iepirkuma procedūru „Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi” (Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2010/02).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
  Saistošie dokumenti
  12.01.2010
  21.01.2010, plkst.10:00
  Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi
  Līdz 01.02.2011.
  Kontaktpersonas:

  Jānis Spilve

  Tālr. 67 021 773

  Fakss 67 021 836

  E-pasts:

  Aplūkot e-pastu

  NVA uzsāk iepirkuma procedūru “TV sižetu izveide un raidīšana televīzijā” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr. 2009/117_ESF).

   

   
  1. NVA uzsāk iepirkuma procedūru “TV sižetu izveide un raidīšana televīzijā” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr. 2009/117_ESF).
  Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
  Saistošie dokumenti
  24.11.2009
  03.12.2009, plkst.10:00
  TV sižetu izveide un raidīšana televīzijā
  Līdz 2010.gada 1.februārim
  Kontaktpersonas:

  Ilga Mertena

  Tālr. 67072006

  Mob. 26183336

  E-pasts:

  Aplūkot e-pastu

  25 NVA FILIĀLES LATVIJĀ

  Aizkraukle
  Alūksne
  Balvi (Gulbene)
  Bauska
  Cēsis
  Daugavpils
  Dobele
  Jēkabpils
  Jelgava
  Jūrmala (Tukums)
  Krāslava
  Kuldīga
  Liepāja
  Limbaži
  Ludza
  Madona
  Ogre
  Preiļi
  Rēzekne
  Rīgas reģionālā
  Saldus
  Sigulda
  Talsi
  Valmiera (Smiltene, Valka)
  Ventspils
  ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

  JAUNUMU KALENDĀRS

  Pēdējās izmaiņas veiktas 29.05.20178. RSS


  Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapas tehniskie uzlabojumi, interaktīvās iespējas, vieglās valodas sadaļa, sadaļu tulkojumi angļu un krievu valodās nodrošināti ar
  Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstu.

  Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
  © Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005.-2016. Izstrādāts: CraftW.
  Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, tālr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv